TB bán đấu giá ngày 22.8.2014

01. Quyền sử dụng khu đất diện tích 269,7m2 (đất ở tại đô thị) thuộc thửa đất số 372, số tờ bản đồ 05 (số tờ bản đồ mới 05-2), tại Khu 7, phường Định Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương. (Vụ: Phan Thị Ngọc Lan + Trần Quang Tiến lần 12).

   *Giá khởi điểm: 1.399.182.731 đồng.

   02. Quyền sử dụng khu đất có diện tích 948,2m2 (có: 80m2 đất ở tại đô thị; 868,2m2 đất trồng cây lâu năm) thuộc thửa đất số 296, số tờ bản đồ 05 (số tờ bản đồ mới 05-3), tại Khu 8, P. Định Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương. (Vụ: Phan Thị Ngọc Lan + Trần Quang Tiến lần 12).

      *Giá khởi điểm: 831.340.389 đồng.

   03. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 556m2 (Trong đó có 300m2 đất ở tại nông thôn; 40m2 đất trồng cây lâu năm; 216m2 đất thuộc hành lang bảo vệ đường bộ) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà ở (Trệt + Lửng + Lầu) diện tích 148,4m2; Nhà Kho diện tích 18,48m2; Mái che diện tích 13,2m2; Hàng rào tường xây gạch diện tích 112m2; Hàng rào lưới B40 diện tích 7,2m2; Hàng rào diện tích 8m2; Hàng rào xây tô diện tích 4,86m2; 03 Trụ cổng thể tích 1,68m3; Sân diện tích 168,6m2; 01 cái bồn Inox 1.000 lít; 01 cây Si; 05 cây Sanh; 04 cây Cau Kiểng; 01 cây Quýt; 03 cây mít;  01 cây Điều; 02 cây Dừa. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 233, tờ bản đồ số 11, tọa lạc tại ấp 3, xã Tân Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Thanh Bình + Cao Thị Lệ Nhung lần 2).

*Giá khởi điểm: 895.129.000 đồng.

04. Quyền sử dụng đối với khu đất có diện tích 176,7m2 đất ở (Trong đó có 108,6m2 đất thuộc hành lang an toàn đường bộ) và tài sản gắn liền trên đất gồm 01 căn nhà ở diện tích 93,2m2; 01 căn nhà tạm diện tích 18m2; Mái che diện tích 55,3m2; hàng rào lưới B40 diện tích 30,77m2; trụ cổng, cổng diện tích 3m2; 01 cái điện kế chính. Tài sản thuộc thửa đất số 292, tờ bản đồ 12 tọa lạc tại khu phố Khánh Dư, phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Tống Thị Tý + Nguyễn Văn Vì lần 5).

   *Giá khởi điểm: 389.763.116 đồng.

   05. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 147,5m2 (Trong đó có: 80m2 đất ở tại đô thị; 67,5m2 đất trồng cây lâu năm) và một số công trình xây dựng gắn liền trên đất gồm: Nhà ở (Nhà cấp 3 – 02 tầng) diện tích 194,5m2; 01 bộ Giếng khoan + Motor; 01 cái đồng hồ điện kế. Tài sản trên thuộc thửa đất số 617, tờ bản đồ số 04, tọa lạc tại số 92, tổ 4, khu phố Chánh Lộc 5, phường Chánh Mỹ, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Thị Tám + Huỳnh Văn Hóa lần 2).

*Giá khởi điểm: 360.400.000 đồng.

   06. Quyền sử dụng đối với khu đất có diện tích 506,9m2 (Trong đó có: 100m2 đất ở tại đô thị; 406,9m2 đất trồng cây lâu năm) và tài sản gắn liền trên đất gồm 01 căn nhà cấp 4 trệt diện tích 194m2; 03 cây nhãn; 01 giếng khoan + máy bơm nước. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 137(196), tờ bản đồ số 56 tại số Đ538/36, tổ 36, khu 5, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Trần Hồng Lĩnh + Nguyễn Thị Loan lần 11).

   *Giá khởi điểm: 4.733.618.960 đồng.

   07. Quyền sử dụng khu đất có diện tích 753,7m2 (trong đó có 300m2 đất ở tại đô thị; 390m2 đất cây lâu năm; 63,7m2 đất thuộc hành lang an toàn đường bộ) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm 02 căn nhà cấp 4 có tổng diện tích xây dựng 127,4m2; tường rào diện tích 79,2m2; 01 cây Khế, 01 cây Xoài, 01 cây Nhãn, 01 cây Me, 01 cây Mãng Cầu. Toàn bộ tài sản trên tọa lạc tại khu đất thuộc khu phố Nội Hóa 1, phường Bình An, thị xã Dĩ An, Bình Dương. (Vụ: Trần Quốc Tân + Châu Ngọc Phụng lần 12).    *Giá khởi điểm: 1.775.533.329 đồng.

   08. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 90,2m2 (Trong đó có: 76,8m2 đất ở tại đô thị; 13,4m2 đất trồng cây lâu năm, có 10,6m2 nằm trong chỉ giới quy hoạch đường) và một số tài sản gắn liền với đất gồm: Nhà ở diện tích 68,3m2; Mái che diện tích 14,56m2; Tường rào lưới bán kiên cố diện tích 10,5m2; Sân Xi măng diện tích 9,88m2. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 136, tờ bản đồ số 3AB-2, tọa lạc tại số 23/9A, khu phố Bình Minh 1, P. Dĩ An, TX. Dĩ An,  Bình Dương. (Vụ Phạm Văn Hùng + Lê Ngọc Lý lần 1).

   *Giá khởi điểm: 599.108.000 đồng.

09. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 377,4m2 (Trong đó có 250m2 đất ở tại đô thị; 87,2m2 đất trồng cây lâu năm; 40,2m2 đất bảo vệ hành lang đường bộ) 01 căn nhà cấp 4 diện tích 150,9m2; 01 giếng khoan; 01 đồng hồ điện kế. Toàn bộ tài sản trên thuộc một phần thửa đất số 189, tờ bản đồ số 6, tọa lạc tại số 428, đường Bùi Ngọc Thu, tổ 50, khu phố 7, phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một,  Bình Dương. (Vụ: Huỳnh Văn Mai + Phạm Kim Huyền lần 3).

*Giá khởi điểm: 1.548.287.200 đồng.

   10. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 176,7m2 đất ở tại đô thị (trong đó có 8,3m2 đất hành lang đường bộ) và một số tài sản gắn liền với đất gồm 01 căn nhà cấp IV diện tích 73,2m2; 01 cái giếng đóng; 01 cây Mít 10 năm tuổi. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 59, tờ bản đồ số 42, tọa lạc số 10/34T, khu 7, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Thị Lan lần 4).*Giá khởi điểm: 567.713.350 đồng.

   11. Quyền sử dụng đối với khu đất có diện tích 602,3m2 (trong đó có: 147,4m2 đất ở tại đô thị; 454,9m2 đất cây lâu năm) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm 01 căn nhà cấp 4 diện tích sàn 147,4m2; 01 giếng khoan; 01 máy bơm nước; 01 cái đồng hồ điện kế, một số cây trồng trên đất. Toàn bộ tài sản trên tọa lạc tại số 27/94N khu 4 (nay là khu 8) , phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. (Vụ: Lê Văn Tới + Nguyễn Thị Hai lần 8).

   *Giá khởi điểm: 1.518.217.325 đồng.

      12. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 221,5m2 (có: 100m2 đất ở đô thị; 121,5m2 đất trồng cây lâu năm) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số X 151643 số vào sổ cấp giấy chứng nhận 01533QSDĐ/H do UBND thị xã (nay là thành phố) Thủ Dầu Một cấp ngày 15/7/2003 cho hộ ông (bà) Nguyễn Văn Luận và một số tài sản gắn liền với đất gồm 01 căn nhà cấp 4 (01 trệt, 01 lầu) diện tích sàn xây dựng 223,9m2; 02 phòng trọ diện tích 32m2; Mái che diện tích 30m2; 01 hệ thống máy bơm nước và đồng hố điện kế. Toàn bộ tài sản trên thuộc một phần thửa đất cũ số 145(165) – 107(128), số tờ bản đồ cũ 62-63, (số thửa mới 416, số tờ bản đồ mới 63), tọa lạc tại số 554, đường Lê Hồng Phong, tổ 4, khu 7, phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương. (Vụ: Trương Thị Mỹ Linh + Nguyễn Văn Luận lần 5).   *Giá khởi điểm: 2.561.915.979 đồng.

   13. Quyền sử dụng đối với 02 khu đất liền kề có tổng diện tích 1.920,5m2 (Trong đó có: 200m2 đất ở tại đô thị; 1.720,5m2 đất cây lâu năm) và một số tài sản khác gắn liền trên đất gồm: Nhà ở 1 diện tích 158,9m2; Nhà ở 2 diện tích 117,5m2; Nhà ở 3 diện tích 135,9m2; Mái che diện tích 26m2; Cổng tường rào diện tích 396m2; 2.400 gốc Lan Mokara 01 năm tuổi; 600 gốc Lan Bò Cạp 01 năm tuổi; 01 cây Sứ đỏ năm năm tuổi; 01 cây trang 5 năm tuổi; 02 cây Ổi 01 năm tuổi; 01 cây Khế 05 năm tuổi; 01 cây Nhãn 50 năm tuổi; 02 cây Cau 3 năm tuổi; 03 cây Cau 05 năm tuổi; 01 cái Máy bơm nước; 01 hệ thống Giếng khoan; 01 cái đồng hồ điện kế; 01 cái Bồn nước Inox 1.000 lít. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 394 và thửa đất số 823, tờ bản đồ số 57, tọa lạc tại số 189/34/6B, đường Nguyễn Thị Minh Khai, tổ 4, khu 9, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Thị Hậu lần 1). *Giá khởi điểm: 5.997.800.000 đồng.

   14. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 136,2m2 (Trong đó có: 95,7m2 đất ở tại nông thôn; 40,5m2 đất trồng cây lâu năm) và Nhà ở diện tích 95,7m2 gắn liền trên đất gồm. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 654 (707), tờ bản đồ số 16 (16-9), tọa lạc tại số 106/58, khu 8, phường Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Thanh Hiền lần 1).   *Giá khởi điểm: 501.037.000 đồng.

   15. 01 lô gỗ sấy công nghiệp thành phẩm nhãn hiệu NAMCO dùng để ráp bàn Bida cụ thể như sau: 164 thùng gỗ sấy công nghiệp thành phẩm nhãn hiệu NAMCO mã 8′ Invader mocha; 129 thùng gỗ sấy công nghiệp thành phẩm nhãn hiệu NAMCO mã 8′ Lacer drk cherry; 227 thùng gỗ sấy công nghiệp thành phẩm nhãn hiệu NAMCO mã 8′ Queen gate drk cherry; 201 thùng gỗ sấy công nghiệp thành phẩm nhãn hiệu NAMCO mã 8′ Burlington aner mah; 133 thùng gỗ sấy công nghiệp thành phẩm nhãn hiệu NAMCO mã 8′ Geogian drk walnut; 83 thùng gỗ sấy công nghiệp thành phẩm nhãn hiệu NAMCO mã 8′ Geogian drk wlnut và mã 8′ Lacer drk cherry phần chân bàn Bida. Toàn bộ tài sản trên được để tại khu 3, phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Công ty Cổ phần Dân Sinh lần 4).   *Giá khởi điểm: 176.449.000 đồng. Giá bán chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

   *Đối với Lô Tài sản là Động sản:

-Thời gian đăng ký mua tài sản từ ngày 22/8/2014 đến 10 giờ 00 phút ngày 09/9/2014;

-Thời gian xem tài sản từ ngày 22/8/2014 đến 16 giờ 00 phút ngày 15/9/2014;

-Thời điểm nhận lại (Chuộc) tài sản: hạn chót đến 17 giờ 00 phút ngày 17/9/2014;

-Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 15% so với giá khởi điểm.

   -Thời điểm bán đấu giá dự kiến: 08 giờ 00 phút ngày 18/9/2014;

*Đối với Lô Tài sản là Bất Động sản:

-Thời gian đăng ký mua tài sản từ ngày 22/8/2014 đến 10 giờ 00 phút ngày 22/9/2014;

-Thời gian xem tài sản từ ngày 22/8/2014 đến 16 giờ 00 phút ngày 29/9/2014;

-Thời điểm nhận lại (Chuộc) tài sản: hạn chót đến 17 giờ 00 phút ngày 01/10/2014;

-Thời điểm bán đấu giá dự kiến: 08 giờ 00 phút ngày 02/10/2014;

-Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 15% so với giá khởi điểm.

   -Tại: Công ty TNHH DV Bán đấu giá Tài sản Công Lập;

Tb bán đấu giá ngày 15.8.2014

  1. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 211,9m2 (trong đó có 50m2 đất ở tại đô thị; 161,9m2 đất vườn) và 01 căn nhà ở gắn liền trên đất có tổng diện tích xây dựng 195,44m2 (Kiến trúc: Trệt + gác lửng; 01 phòng khách và 07 phòng ngủ dùng để kinh doanh nhà nghỉ); 01 đồng hồ điện kế; 01 cái giếng khoan; 01 cái cửa cổng 02 cánh. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 408(414), tờ bản đồ 14 tọa lạc tại khu phố 5, phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Trần Thị Ngọc Hiệp lần 11).

   *Giá khởi điểm: 484.549.946 đồng.

   2. Quyền sử dụng đối với 04 khu đất có tổng diện tích 1.200m2 đất ở tại nông thôn thuộc thửa đất số 1263 (Thửa cũ số ô 7K lô H27), thửa đất số 1264 (Thửa cũ số ô 7L lô H27), thửa đất số 1265 (Thửa cũ số ô 7M lô H27) và thửa đất số 1266 (Thửa cũ số ô 7N lô H27) cùng tờ bản đồ số 19 (Tờ bản đồ cũ số 1), tại Khu tái định cư Mỹ Phước III, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, Bình Dương. (Vụ: Lê Thành Điệu + Ngô Ngọc Giàu lần 2).

*Giá khởi điểm: 1.152.000.000 đồng.

    3. Quyền sử dụng đối với khu đất có diện tích là 1.238,3m2 (trong đó có 300 m2 đất ở nông thôn; 938,3m2  đất trồng cây lâu năm, có 74,4 m 2 thuộc hành lanh bảo vệ đường bộ) và tài sản gắn liền trên đất gồm 01 căn nhà diện tích 113,7 m2; 01 sân xi măng diện tích 132,6m2; 01 hệ thống cổng và tường rào (phía trước); hàng rào bán kiên cố diện tích 142,1m2; 24 trụ trồng tiêu bằng bê tông; 35 trụ trồng Tiêu xây bằng gạch; 03 cây Mít 05 năm tuổi; 01 cây Tràm 05 năm tuổi; 01 cây Tắc 04 năm tuổi; 01 cây Xoài 07 năm tuổi; 01 cây Bơ 08 năm tuổi; 03 cây Lồng Mức 05 năm tuổi; 01 giếng nước đào; chuồng Gà diện tích 8,93m2. Toàn bộ tài sản trên thuộc một phần thửa đất số 14, tờ bản đồ số 22 tọa lạc tại ấp Đồng Sen, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Ngọc Anh + Nguyễn Thị Quý lần 1).

*Giá khởi điểm: 270.4680.000 đồng.

   4. Đường dây 22KV-0,5m và trạm biến áp 3*15KVA (Bán tháo dỡ). Toàn bộ tài sản trên để tại khu phố 1A, phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, Bình Dương. (Vụ:Lại Thị Hiền lần 7).

   *Giá khởi điểm: 31.492.800 đồng. Giá bán chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

    *Đối với Lô Tài sản là Động sản:

-Thời gian đăng ký mua tài sản từ ngày 15/8/2014 đến 10 giờ 00 phút ngày 03/9/2014;

-Thời gian xem tài sản từ ngày 15/8/2014 đến 16 giờ 00 phút ngày 08/9/2014;

-Thời điểm nhận lại (Chuộc) tài sản: hạn chót đến 17 giờ 00 phút ngày 10/9/2014;

-Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 15% so với giá khởi điểm;

   -Thời điểm bán đấu giá dự kiến: 08 giờ 00 phút ngày 11/9/2014;

*Đối với Lô Tài sản là Bất Động sản:

-Thời gian đăng ký mua tài sản từ ngày 15/8/2014 đến 10 giờ 00 phút ngày 15/9/2014;

-Thời gian xem tài sản từ ngày 15/8/2014 đến 16 giờ 00 phút ngày 22/9/2014;

-Thời điểm nhận lại (Chuộc) tài sản hạn chót đến 17 giờ 00 phút ngày 24/9/2014;

-Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 15% so với giá khởi điểm.

-Thời điểm bán đấu giá dự kiến: 08 giờ 00 phút ngày 25/9/2014;

   -Tại: Công ty TNHH DV Bán đấu giá Tài sản Công Lập;

Tb bán đấu giá 14.8.2014

1. Gồm 08 tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước ( gồm điên thoại di động các loại, tổng cộng 01 danh mục). Tài sản được để tại số Đội quản lý thị trường số 3, Quốc lộ 13, thị trấn Mỹ Phước, TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương. ( lần 1) * Giá khởi điểm: 1.920.000 đồng

2. Tài sản bán đấu giá gồm 30 tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước (điện thoại di động các loại… gồm 20 danh mục). Tài sản được để tại Đội Quản lý thị trường số 3, thị trấn Mỹ Phước  huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. ( lần 2).* Giá khởi điểm: 19.089.000 đồng.

* Hình thức bán đấu giá: Bỏ phiếu kín

- Thời gian xem và đăng ký mua tài sản từ 07 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút ngày 26/8/2014;

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 15% so với giá khởi điểm.

- Thời điểm bán đấu giá dự kiến: 08 giờ 00 phút ngày 29/8/2014;

- Tại: Công ty TNHH DV Bán đấu giá Tài sản Công Lập;

Tb bán đấu giá ngày 8.8.2014

1. Quyền sử dụng đất đối với khu đất diện tích 495m2 (Trong đó có: 300m2 đất ở tại đô thị; 37,6m2 đất thuộc hành lang an toàn đường bộ) và một tài sản gắn liền trên đất gồm: 01 căn nhà cấp 3 (1 trệt, 2 lầu) diện tích 570,4m2;  Nhà xưởng (Nhà tiền chế) diện tích 318,6m2; 01 giếng khoan + máy bơm nước; 01 điện kế + hệ thống điện 3 pha. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 339, tờ bản đồ số 7(D3), tọa lạc tại số 3/4, khu phố Bình Đức, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Phạm Văn Lắm + Nguyễn Thị Thơm lần 3).

*Giá khởi điểm: 6.148.090.800 đồng.

 2. Quyền sử dụng đối với 02 thửa đất liền kề diện tích 244,4m2 (Trong đó có: 196,5m2 đất ở tại đô thị; 47,9m2 đất trồng cây lâu năm) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà ở 01 diện tích 88,91m2; Nhà ở 02 diện tích 155,04m2; Nhà ở 03 diện tích 66m2; 01 cái đồng hồ điện kế; 01 cái đồng hồ nước. Toàn bộ tài sản thuộc thửa đất số 220 và thửa đất số 349, cùng tờ bản đồ số 150 (G2), tọa lạc tại số 01A, tổ 10, khu phố Đông Ba, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.(Vụ: Phạm Ngọc Phụng lần 1).

          *Giá khởi điểm: 2.136.989.000 đồng.

  3. Quyền sử dụng đối với khu đất có diện tích 230m2 đất ở tại đô thị thuộc thửa đất số 924, tờ bản đồ số 74(C4) tại Khu dân cư Vĩnh Phú 1, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BĐ 029360 số vào sổ CH00229/KDC-VP1 do UBND thị xã Thuận An cấp ngày 17/03/2011 cho ông Huỳnh Văn Cường và bà Nguyễn Thị Thanh Thủy. (Vụ: Công ty TNHH Nhà Thép Nam Vinh – Huỳnh Văn Cường – Nguyễn Thị Thanh Thủy lần 3).

*Giá khởi điểm: 786.600.000 đồng

  4. Quyền sử dụng đối với khu đất có diện tích 138m2 đất ở tại đô thị thuộc thửa đất số 1165, tờ bản đồ C4(DC75) tại Khu dân cư Vĩnh Phú 1, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BĐ 012324 số vào sổ CH00189/KDC-VP1 do UBND thị xã Thuận An cấp ngày 17/03/2011 cho ông (bà) Ngô Thành Trung. (Công ty TNHH Nhà Thép Nam Vinh- Ngô Thành Trung lần 3)*Giá khởi điểm: 507.357.000 đồng.

  5. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 98,9m2 đất trồng cây lâu năm và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: 01 căn nhà ở cấp 4 diện tích 26,65m2; 01 cái giếng khoan. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 1820, tờ bản đồ số 06, tọa lạc tại khu 8, phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Ngọc Anh + Nguyễn Thị Thanh Phước lần 3).

*Giá khởi điểm: 263.081.000 đồng.

 6. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 437m2 (đất lúa). Toàn bộ tài sản trên tọa lạc tại khu đất thuộc thửa đất số 130, tờ bản đồ số 33 tại ấp Xóm Lẫm, xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương. (Vụ: Trần Thị Phượng lần 6).

*Giá khởi điểm: 21.369.650 đồng.

7. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 687,2m2 (Trong đó có: 200m2 đất ở tại đô thị; 487,2m2 đất trồng cây lâu năm có 81m2 thuộc hành lang an toàn đường bộ) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà ở I diện tích 62,3m2; Nhà ở II diện tích 94,4m2; Nhà ở 3 diện tích 49,7m2; Trụ cổng thể tích 0,7m3; Sân lát gạch Tàu (VII) diện tích 58,5m2; Hàng rào diện tích 22,4m2; Mái che tôn (IV, V, VI) diện tích 95,9m2. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 454, tờ bản đồ số 11, tọa lạc tại tổ 4, khu phố An Thành, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Văn Rồng + Sơn Thị Lan lần 1).

*Giá khởi điểm: 1.271.218.000 đồng.

8. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 1.231,7m2 (Trong đó có: 100m2 đất ở tại đô thị; 1.131,7m2 đất trồng cây lâu năm) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà ở diện tích 81,4m2; Nhà xưởng diện tích 257,1m2; Mái che diện tích 31,7m2. Toàn bộ tài sản trên thuộc một phần thửa đất số 02, tờ bản đồ số 15, tọa lạc tại khu phố 3, phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Văn Trọng + Trần Bội Chăn lần 1).

*Giá khởi điểm: 740.317.000 đồng.

9. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 1.071,3m2 (Trong đó có: 300m2 đất ở tại đô thị; 682,1m2 đất trồng cây lâu năm; 89,2m2 đất hành lang bảo vệ đường bộ) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà ở diện tích 216m2; Nhà bếp diện tích 44,15m2; Nhà tạm diện tích 26,56m2; Mái che diện tích 99m2; Hàng rào lưới B40 kiên cố diện tích 50m2; Hàng rào lưới B40 diện tích 124m2; Hàng rào xây gạch diện tích 73m2; Trụ cổng thể tích 0,416m3; Cổng sắt 02 cánh diện tích 7,8m2; Sân Xi măng diện tích 36m2; Sân lát gạch Tàu diện tích 24,3m2;  02 cái Giếng khoan; 01 cái bồn nước nhựa 1.000 lít; 01 hòn non bộ; 02 cái đồng hồ điện kế; 01 cây Điều 1 năm tuổi; 01 cây Mít bốn năm tuổi; 01 cây Ổi bốn năm tuổi; 15 cây Dừa ba năm tuổi; 01 cây Mận bốn năm tuổi; 20 cây Chanh ba năm tuổi; 10 cây Cau Kiểng mười năm tuổi; 02 cây Đủng Đỉnh mười năm tuổi; 02 cây Mai mười năm tuổi. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 1725, tờ bản đồ số 11, tọa lạc tại khu phố 4, phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Văn Sính + Lê Thị Sang lần 1).

*Giá khởi điểm: 872.569.000 đồng.

  10. 01 lô thiết bị nội thất gồm 33 danh mục tài sản cụ thể như sau: 01 cái tủ gỗ; 01 cái tủ gỗ 4 ngăn; 01 cái tủ gỗ kiếng; 01 cái đồng hồ gỗ; 01 cái tủ gỗ 4 ngăn; 01 cái kệ tường bằng gỗ; 01 bộ ghế gốc cây; 01 cái tủ gỗ kiếng; 01 bộ bán ăn oval + 10 cái ghế; 01 cái tủ gỗ kiếng; 01 cái tủ lạnh hiệu LG dung tích 407 lít; 01 cái bàn trang điểm; 01 bàn làm việc; 01 bộ bàn làm việc; 01 kệ để Tivi; 03 bộ giường gỗ; 01 bộ Sofa simily màu trắng; 01 cái Tủ lạnh hiệu LG Green Plasma, dung tích 306 lít;  01 cái tủ gỗ kiếng; 01 cái Quạt đứng hiệu Senko; 01 cái tủ gỗ kiếng; 01 bộ kệ để Tivi; 01 cái Loa Nanomax; 01 bộ Sofa màu nâu; 01 cái Máy giặt hiệu Toshiba, dung lượng 11,5kg; 01 cái đuôi giường bằng gỗ; 02 cái Ván gỗ; 01 cái ghế gỗ; 07 tấm ván ép; 05 cái Gối; 01 cái bình bông giả cổ. Tài sản trên được để tại ấp 01, P Tân Định, TX Bến Cát, Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Ngọc Anh + Nguyễn Thị Thanh Phước lần 4).

*Giá khởi điểm: 124.692.560 đồng. Giá bán chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

      *Đối với Lô Tài sản là Động sản:

-Thời gian đăng ký mua tài sản từ ngày 08/8/2014 đến 10 giờ 00 phút ngày 22/8/2014;

-Thời gian xem tài sản từ ngày 08/8/2014 đến 16 giờ 00 phút ngày 25/8/2014;

-Thời điểm nhận lại (Chuộc) tài sản: hạn chót đến 17 giờ 00 phút ngày 27/8/2014;

-Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 15% so với giá khởi điểm;

     -Thời điểm bán đấu giá dự kiến: 08 giờ 00 phút ngày 28/8/2014;

     *Đối với Lô Tài sản là Bất Động sản:

-Thời gian đăng ký mua tài sản từ ngày 08/8/2014 đến 10 giờ 00 phút ngày 08/9/2014;

-Thời gian xem tài sản từ ngày 08/8/2014 đến 16 giờ 00 phút ngày 15/9/2014;

-Thời điểm nhận lại (Chuộc) tài sản: hạn chót đến 17 giờ 00 phút ngày 17/9/2014;

-Thời điểm bán đấu giá dự kiến: 08 giờ 00 phút ngày 18/9/2014;

-Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 15% so với giá khởi điểm.

-Tại: Công ty TNHH DV Bán đấu giá Tài sản Công Lập;

Tb bán đấu giá ngày 4.8.2014

Tài sản bán đấu giá là 01 Lô tài sản máy móc thiết bị và nguyên vật liệu sản xuất của Công ty TNHH C A Total Window cụ thể như sau:

- Máy móc thiết bị: 02 bộ máy hàn nhựa 2 điểm, 220V, 2.4 KW, hiệu Han Sung, Model: HSM-204, xuất xứ: Hàn Quốc; 01 bộ máy cắt góc nhựa 450 điều khiển bằng tay, 220V, 3KW, hiệu: Han Sung, không model, xuất xứ: Hàn Quốc; 01 bộ máy đục lỗ nhựa, 220V, 2.4KW, hiệu Han Sung, Model: HSM-303, xuất sứ Hàn Quốc; 01 bộ máy đục lỗ nhựa di động, 220V, 2.4KW hiệu Han Sung, Model: HSM-304, xuất sứ Hàn Quốc; 01 bộ máy cắt góc nhựa 90o, 220V, 1.5 KW, hiệu Han Sung, Model: HSM-101, xuất xứ Hàn Quốc; 01 bộ máy cắt 2 mặt nhựa, 220V, 1.5KW, hiệu Han Sung, Model: HSM-110, đã qua sử dụng, xuất xứ Hàn Quốc; 01 bộ máy nén khí, 220V, 20HP, hiệu Han Sung, không có bình chứa khí, xuất xứ Hàn Quốc; 01 bộ máy hàn nhựa chữ T, 220V, 2.4KW, hiệu Han Sung, Model: HSM-207, đã qua sử dụng, xuất xứ Hàn Quốc; 01 bộ máy cắt góc nhựa chữ V, 220V, 1.5KW, hiệu Han Sung, Model: HSM-106, xuất xứ Hàn Quốc.

- Nguyên vật liệu sản xuất gồm: 2.893 thanh nhựa các loại; 61 cái khung cửa các loại; 8 cái thanh cửa đứng; 03 cái máy ổn áp + máy hàn; 64 cuộn dây Roll; 03 thùng cửa mẫu nhỏ + phụ kiện; 10 thanh sắt mã ACE-DSF; 10 thanh sắt ống vuông; 193 thanh sắt mã ACE-SF80; 36 thanh sắt mã VFM-248; 9 thanh sắt chữ L; 49 thanh sắt mã MF-115; 104 thanh sắt mã MF-130; 05 thanh sắt chữ U đôi; 03 thanh sắt chữ U đơn, nhỏ; 01 thanh sắt mã U đơn, lớn; 100 thanh sắt mã MF-100.

- Toàn bộ tài sản trên được để tại Khu công nghiệp Mỹ Phước 2, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

*Giá khởi điểm: 646.902.299 đồng. Giá bán tài sản đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

 -Thời gian đăng ký mua tài sản từ ngày 04/8/2014 đến 10 giờ 00 phút ngày 15/8/2014;

- Thời gian xem tài sản từ ngày 04/8/2014 đến 16 giờ 00 phút ngày 22/08/2014;

-Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 15% so với giá khởi điểm.

-Thời điểm bán đấu giá dự kiến: 08 giờ 00 phút ngày 25/8/2014;

-Tại: Công ty TNHH DV Bán đấu giá Tài sản Công Lập;

TB bán đấu giá ngày 1.8.2014

1. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 4.049,7m2 (Trong đó có: 60m2 đất thổ cư; 3.989,7m2 đất trồng cây lâu năm) và một số tài sản gắn liền với đất gồm: 01 nhà ở diện tích 134m2; Công trình phụ (Chuồng nuôi gà) diện tích 36,7m2; 160 cây xà cừ; 01 cây Mận; 01 cây Mít. Tòan bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 998 và thửa số 999 tờ bản đồ số 2BA.1, tại số 198A/11, khu phố Nội Hóa II, phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Văn Giang – Nguyễn Thị Nho – Ngô Thế Vũ lần 5).

*Giá khởi điểm: 8.492.194.606 đồng. Giá bán chưa  bao gồm thuế giá trị gia tăng, người mua trúng đấu giá phải nộp các khoản thế, phí và lệ phí phát sinh trong quá trình làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở (trừ thuế thu nhập).

2. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 652,3m2 (Trong đó có: 150m2 đất ở tại đô thị; 470,8m2 đất trồng cây lâu năm; 31,5m2 đất trồng lúa) và một số tài sản gắn liền với đất gồm: 01 nhà tiền chế diện tích 75,6m2; 01 căn nhà cấp IV diện tích 66,5m2; 01 căn nhà tạm diện tích 24,4m2; Nhà vệ sinh riêng diện tích 6,3m2; Hàng rào lưới B40 dài khoảng 50m; 01 bồn nước bằng nhựa dung tích 1.000 lít + 4 chân trụ bằng bê tông; 01 cái Giếng đóng; 06 cây Bằng Lăng lớn; 03 cây Bằng Lăng nhỏ; 01 cây Trường; 03 bụi Tầm Vong (khoảng 25 cây/bụi); 03 bụi Tre Tàu (khoảng 15 cây/bụi). Tòan bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 180 và thửa số 189 tờ bản đồ số 15, tọa lạc tại số 368, Nguyễn Chí Thanh, khu phố 6, phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương. (Vụ: Tạ Thị Thanh Bình lần 3).

*Giá khởi điểm: 1.298.840.670 đồng. Giá bán chưa  bao gồm thuế giá trị gia tăng, người mua trúng đấu giá phải nộp các khoản thế, phí và lệ phí phát sinh trong quá trình làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở (trừ thuế thu nhập).

          3. Quyền sử dụng đối với khu đất có diện tích 335m2 đất ở (Trong đó có 177m2 đất thuộc hành lang lộ giới) theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số vào sổ H00615 do UBND huyện Tân Uyên cấp cho ông Nguyễn Trung Nghĩa và bà Nguyễn Ngọc Tình ngày 19/9/2007 và tài sản gắn liền trên đất gồm 01 căn nhà ở diện tích 99,2m2; 01 căn nhà bếp diện tích 44,8m2; Sân tráng nhựa diện tích 74,5m2; 01 cái giếng đào + 01 mô tơ điện; 01 cái điện kế. Tài sản trên thuộc thửa đất số 132, tờ bản đồ 12 tọa lạc tại ấp 5, xã Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Trung Nghĩa + Nguyễn Ngọc Tình lần 5).

*Giá khởi điểm: 428.687.500 đồng.

  4. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 1.006m2 (Trong đó có: 244m2 đất ở nông thôn; 762m2 đất trồng cây lâu năm có 172m2 thuộc hành lang an toàn đường bộ ĐH-409, 10m2 thuộc hành lang an toàn đường bộ đường đất) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà ở diện tích 228m2; Nhà tạm diện tích 62m2; Sân diện tích 132m2; Bồn nước diện tích 2m2;  01 cái đồng hồ điện kế; 01 cái giếng khoan; 01 cái bồn nước nhựa. Tài sản trên thuộc thửa đất số 88, tờ bản đồ số 22, tọa lạc tại tổ 8, thuộc ấp 6, xã Vĩnh Tân, TX Tân Uyên, Bình Dương. (Vụ: Tăng Thị Hương lần 3).

*Giá khởi điểm: 1.704.890.500 đồng.

5. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 1.682m2 (trong đó có: 300m2 đất ở tại nông thôn; 969m2 đất trồng cây lâu năm; 413m2 đất hành lang bảo vệ đường bộ) thuộc thửa đất số 679, tờ bản đồ số 33, tọa lạc tại ấp 3B, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Thuận – Công ty TNHH ĐT TM DV Cảnh Xuân lần 5).   *Giá khởi điểm: 1.002.352.410 đồng.

 -Thời gian đăng ký mua tài sản từ ngày 01/8/2014 đến 10 giờ 00 phút ngày 03/9/2014;

-Thời gian xem tài sản từ ngày 01/8/2014 đến 16 giờ 00 phút ngày 08/9/2014;

-Thời điểm nhận lại (Chuộc) tài sản: hạn chót đến 17 giờ 00 phút ngày 10/9/2014;

-Thời điểm bán đấu giá dự kiến: 08 giờ 00 phút ngày 11/9/2014;

-Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 15% so với giá khởi điểm.

  -Tại: Công ty TNHH DV Bán đấu giá Tài sản Công Lập;