Tb bán đấu giá ngày 7.10.2014

Danh mục: Tháng Mười 8th, 2014

01. Quyền sử dụng đối với  khu đất có diện tích 571,2m2 (Trong đó có: 100m2 đất thổ cư; 471,2m2 đất trồng cây lâu năm có 126,1m2 nằm trong hành lang đường sắt) thuộc thửa đất 1880, tờ bản đồ số 12 TDH tọa lạc tại số 1/6c, khu phố Đông Tác, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Trần Thị Cẩm Bình lần 5).* Giá khởi điểm: 1.261.731.744 đồng.

02. Quyền sử dụng đối với 04 khu đất có tổng diện tích 1.200m2 đất ở tại nông thôn thuộc thửa đất số 1263 (Thửa cũ số ô 7K lô H27), thửa đất số 1264 (Thửa cũ số ô 7L lô H27), thửa đất số 1265 (Thửa cũ số ô 7M lô H27) và thửa đất số 1266 (Thửa cũ số ô 7N lô H27) cùng tờ bản đồ số 19 (Tờ bản đồ cũ số 1), tại Khu tái định cư Mỹ Phước III, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, Bình Dương. (Vụ: Lê Thành Điệu + Ngô Ngọc Giàu lần 3).

*Giá khởi điểm: 1.152.000.000 đồng.

03. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 182m2 (Trong đó có 86,7m2 đất thổ cư; 95,3m2 đất trồng cây hàng năm) và  một số tài sản gắn liên trên đất gồm: 01 căn nhà cấp 4 loại 3 diện tích 70,7m2; tường rào phía trước xây không tô, khung sắt cao 2m, tường rào phía sao ốp đá chẻ cao 1,5m. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 2065; tờ bản đồ số 2TDH.1; tọa lạc tại khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, Bình Dương. (Vụ: Lê Thị Hồng lần 2).

  *Giá khởi điểm: 1.179.709.000 đồng.

04. Quyền sử dụng đối với  khu đất có diện tích 256,9m2 (trong đó có: 100m2 đất ở tại đô thị; 156,9m2 đất trồng cây lâu năm có 23,1m2 nằm trong chỉ giới quy hoạch giao thông) và 01 nhà cấp 4, loại 4 có diện tích 137,7m2 gắn liền trên đất. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất 453, tờ bản đồ số 07 tọa lạc tại số 75/1A, khu phố Đông Tác, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Huỳnh Thị Diễn + Trần Long Bình + Trần Thị Huỳnh Trang lần 5).

* Giá khởi điểm: 1.673.981.400 đồng.

05. Quyền sử dụng đối với  khu đất có diện tích 301,2m2 (trong đó có: 100m2 đất thổ cư; 201,2m2 đất trồng cây hằng năm có 7,6m2 nằm trong chỉ giới quy hoạch giao thông) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm 01 căn nhà ở diện tích 84m2; mái che diện tích 66m2; trụ công thể tích 0,8m3. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất 1869, tờ bản đồ số 12 TDH tọa lạc tại số 112/5B, khu phố Đông Tác, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, Bình Dương. (Vụ: Trần Thị Tuyết Vân lần 5). * Giá khởi điểm: 912.098.607 đồng.

 06. Quyền sử dụng đối với  khu đất có diện tích 603,7m2 (Trong đó có: 50m2 đất thổ cư; 553,7m2 đất trồng cây lâu năm có 16,6m2 nằm trong chỉ giới quy hoạch giao thông và 193m2 nằm trong hành lang đường sắt) thuộc thửa đất 1878, tờ bản đồ số 12 TDH tọa lạc tại số 1/6c, khu phố Đông Tác, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Trần Hoàng Khải lần 5).

* Giá khởi điểm: 1.328.056.275 đồng.

07. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 280,9m2 (đất thổ cư; có 8,9m2 nằm trong chỉ giới quy hoạch giao thông) và 01 căn nhà cấp 4 diện tích 143m2 gắn liền trên đất. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 94a tờ bản đồ số 09, tọa lạc tại số 22/3A, khu phố Đông Chiêu, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Đình Hường + Đặng Thị Ngọc Dung lần 6).  * Giá khởi điểm: 1.338.158.400 đồng.

08. 01 nhà xưởng bán tháo dỡ diện tích 728,9m2 tọa lạc tại số 03/20B, khu phố Đông Chiêu, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Tấn Lộc lần 4).

* Giá khởi điểm: 332.105.400 đồng. Giá bán chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Người mua chịu trách nhiệm nộp tất cả các khoản  thuế, phí và lệ phí theo quy định của nhà nước.

*Đối với Lô Tài sản là Động sản:

-Thời gian xem và đăng ký mua tài sản từ ngày 07/10/2014 đến 10 giờ 00 phút ngày 27/10/2014;

-Thời điểm nhận lại (Chuộc) tài sản: hạn chót đến 17 giờ 00 phút ngày 29/10/2014;

-Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 15% so với giá khởi điểm;

  -Thời điểm bán đấu giá dự kiến: 08 giờ 00 phút ngày 30/10/2014;

*Đối với Lô Tài sản là Bất Động sản:

-Thời gian đăng ký mua tài sản từ ngày 07/10/2014 đến 10 giờ 00 phút ngày 07/11/2014;

-Thời gian xem tài sản từ ngày 07/10/2014 đến 16 giờ 00 phút ngày 17/11/2014;

-Thời điểm nhận lại (Chuộc) tài sản hạn chót đến 17 giờ 00 phút ngày 18/11/2014;

-Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 15% so với giá khởi điểm.

-Thời điểm bán đấu giá dự kiến: 08 giờ 00 phút ngày 19/11/2014;

  -Tại: Công ty TNHH DV Bán đấu giá Tài sản Công Lập;

Tb bán đấu giá ngày 03.10.2014

Danh mục: Tháng Mười 8th, 2014

01. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 136,2m2 (Trong đó có: 95,7m2 đất ở tại nông thôn; 40,5m2 đất trồng cây lâu năm) và Nhà ở diện tích 95,7m2 gắn liền trên đất gồm. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 654 (707), tờ bản đồ số 16 (16-9), tọa lạc tại số 106/58, khu 8, phường Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Thanh Hiền lần 2).

*Giá khởi điểm: 501.037.000 đồng.

 02. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 3.790m2 (Trong đó có đất sản xuất kinh doanh: 2.454 m2 và 835 m2 chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 501 m2 đất thuộc hành lang an toàn đường bộ) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: nhà xưởng chưa được cấp Giấy chứng nhận Quyền sở hữu công trình diện tích 2.570m2 (Trong đó có 412 m2 xây dựng trên đất chưa cấp Giấy chứng nhận) hàng rào khung sắt diện tích 69,03 m2, hàng rào xây gạch diện tích 191,574 m2; 01 trạm biến áp 03 pha; 01 hệ thống cung cấp bông Ohara; 24 máy chải Toyoda; 04 máy ghép cherry Hara DX-500; 04 máy OE Toyada. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 292, tờ bản đồ số 38, tọa lạc tại ấp Suối Sâu, xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương. (Vụ Công ty Cổ phần SX TM San Hoàng lần 3).

*Giá khởi điểm: 4.344.599.147 đồng. Giá bán chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Người mua chịu trách nhiệm nộp tất cả các khoản  thuế, phí và lệ phí theo quy định của nhà nước (Trừ thuế thu nhập).

03. Quyền sử dụng đối với khu đất có diện tích 219.9m2 (trong đó có: 120m2 đất ở tại nông thôn; 99,9m2 đất trồng cây lâu năm có 36,2m2 thuộc hành lang an toàn đường bộ)  và một số tài sản gắn liền trên đất gồm Nhà chính cấp 4 loại 1 diện tích 91,44m2; Nhà dưới cấp 4, loại 3 diện tích 46,08m2; Nhà bếp diện tích 19,44m2; Mái che trước nhà diện tích 55m2 (trong đó có 36,2m2 thuộc hành lang an toàn đường bộ); 01 giếng khoan dân dụng; 01 điện kế. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 414, tờ bản đồ số 41 tọa lạc tại ấp Chòi Dúng, xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Văn Dễ + Đỗ Thị Lành lần 5).

*Giá khởi điểm: 327.517.250 đồng.

          04. Quyền sử dụng đối với khu đất có diện tích 335m2 đất ở (Trong đó có 177m2 đất thuộc hành lang lộ giới) theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số vào sổ H00615 do UBND huyện Tân Uyên cấp cho ông Nguyễn Trung Nghĩa và bà Nguyễn Ngọc Tình ngày 19/9/2007 và tài sản gắn liền trên đất gồm 01 căn nhà ở diện tích 99,2m2; 01 căn nhà bếp diện tích 44,8m2; Sân tráng nhựa diện tích 74,5m2; 01 cái giếng đào + 01 mô tơ điện; 01 cái điện kế. Tài sản trên thuộc thửa đất số 132, tờ bản đồ 12 tọa lạc tại ấp 5, xã Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Trung Nghĩa + Nguyễn Ngọc Tình lần 6).

*Giá khởi điểm: 407.253.125 đồng.

          05. Quyền sử dụng đối với 02 thửa đất liền kề diện tích 244,4m2 (Trong đó có: 196,5m2 đất ở tại đô thị; 47,9m2 đất trồng cây lâu năm) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà ở 01 diện tích 88,91m2; Nhà ở 02 diện tích 155,04m2; Nhà ở 03 diện tích 66m2; 01 cái đồng hồ điện kế; 01 cái đồng hồ nước. Toàn bộ tài sản thuộc thửa đất số 220 và thửa đất số 349, cùng tờ bản đồ số 150 (G2), tọa lạc tại số 01A, tổ 10, khu phố Đông Ba, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.(Vụ: Phạm Ngọc Phụng lần 2).

          *Giá khởi điểm: 2.136.989.000 đồng.

  06. Quyền sử dụng đối với 02 khu đất liền kề diện tích 472,4m2 (trong đó có: 152m2 đất ở tại nông thôn; 238,8m2 đất cây lâu năm, 81,6m2 đất hành lang bảo vệ an toàn đường bộ) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm 01 căn nhà cấp 4 diện tích sàn 82,9m2; 01 cây nhãn; 01 giếng khoan; 01 đồng hồ điện, 01 chân bồn nước bằng sắt và bồn nước bằng nhựa. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 1916 và thửa đất số 1956 cùng tờ bản đồ số 17  tại ấp 3, phường Tân An, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương. (Vụ: Lê Thanh Bình + Phạm Kim Anh lần 9).

   *Giá khởi điểm: 911.000.000 đồng.

   07. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 176,7m2 đất ở tại đô thị (trong đó có 8,3m2 đất hành lang đường bộ) và một số tài sản gắn liền với đất gồm 01 căn nhà cấp IV diện tích 73,2m2; 01 cái giếng đóng; 01 cây Mít 10 năm tuổi. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 59, tờ bản đồ số 42, tọa lạc số 10/34T, khu 7, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Thị Lan lần 5).

*Giá khởi điểm: 539.327.682 đồng.


-Thời gian đăng ký mua tài sản từ ngày 03/10/2014 đến 10 giờ 00 phút ngày 03/11/2014;

-Thời gian xem tài sản từ ngày 03/10/2014 đến 16 giờ 00 phút ngày 10/11/2014;

-Thời điểm nhận lại (Chuộc) tài sản hạn chót đến 17 giờ 00 phút ngày 12/11/2014;

-Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 15% so với giá khởi điểm.

-Thời điểm bán đấu giá dự kiến: 08 giờ 00 phút ngày 13/11/2014;

  -Tại: Công ty TNHH DV Bán đấu giá Tài sản Công Lập;

Tb bán đấu giá ngày 02.10.2014

Danh mục: Tháng Mười 8th, 2014

Tài sản bán đấu giá gồm:  24 xe mô tô 02 bánh (có 05 xe phụ tùng), 33 cái điện thoại di động và 01 cân tiểu ly. Toàn bộ tài sản trên được để tại Kho của Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Thuận An, đường Nguyễn Văn Tiết, P. Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương. *Giá khởi điểm: 153.640.000 đồng.

- Thời gian xem và đăng ký mua tài sản từ ngày 08 giờ 00 đến 10 giờ 00 phút ngày 21/10/2014;

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 15% so với giá khởi điểm.

- Thời điểm bán đấu giá dự kiến: 09 giờ 00 phút ngày 24/10/2014;

  – Tại: Công ty TNHH DV Bán đấu giá Tài sản Công Lập;

TB bán đấu giá ngày 30.9.2014

Danh mục: Tháng Mười 8th, 2014

1. Gồm 19 tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ nhà nước ( gồm điện thoại di động các loại, tổng cộng 15 danh mục). Tài sản được để tại Đội Quản lý thị trường số 11, ấp 5, xã Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. ( lần 3)

* Giá khởi điểm: 13.656.600 đồng

2. Gồm 101 tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ nhà nước (gồm  ấm đun sôi, đèn pin, máy xay sinh tố các loại, tổng cộng 03 danh mục). Tài sản được để tại Đội Quản lý thị trường số 11, ấp 5, xã Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. ( lần 3)

          * Giá khởi điểm: 9.630.600 đồng

          * Hình thức bán đấu giá: Bỏ phiếu kín

- Thời gian xem và đăng ký mua tài sản từ 07 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút ngày 14/10/2014;

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 15% so với giá khởi điểm.

- Thời điểm bán đấu giá dự kiến: 14 giờ 00 phút ngày 17/10/2014;

- Tại: Đội quản lý thị trường số 11;

- Địa chỉ: ấp 5, xã Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

- Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty TNHH DV Bán đấu giá Tài sản Công Lập;

Tb bán đấu giá ngày 26.9.2014

Danh mục: Tháng Mười 8th, 2014

1. Quyền sử dụng đất đối với khu đất diện tích 495m2 (Trong đó có: 300m2 đất ở tại đô thị; 37,6m2 đất thuộc hành lang an toàn đường bộ) và một tài sản gắn liền trên đất gồm: 01 căn nhà cấp 3 (1 trệt, 2 lầu) diện tích 570,4m2;  Nhà xưởng (Nhà tiền chế) diện tích 318,6m2; 01 giếng khoan + máy bơm nước; 01 điện kế + hệ thống điện 3 pha. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 339, tờ bản đồ số 7(D3), tọa lạc tại số 3/4, khu phố Bình Đức, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Phạm Văn Lắm + Nguyễn Thị Thơm lần 4).

*Giá khởi điểm: 6.148.090.800 đồng.

2. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 365m2 (Trong đó có: 247m2 đất trồng cây lâu năm khác; 118m2 đất hàng lang lộ giới) và một số cây trồng trên đất gồm:  08 bụi Tầm Vông; 07 cây Cao Su; 01 cây Lồng Mứt. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 697, tờ bản đồ số 15, tọa lạc tại ấp Đất Đỏ, xã An Lập, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Ngọc Anh lần 5).

*Giá khởi điểm: 118.128.000 đồng.

          3. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 437m2 (đất lúa). Toàn bộ tài sản trên tọa lạc tại khu đất thuộc thửa đất số 130, tờ bản đồ số 33 tại ấp Xóm Lẫm, xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương. (Vụ: Trần Thị Phượng lần 8) .

*Giá khởi điểm: 20.915.170 đồng.

  4. Quyền sử dụng đối với khu đất có diện tích 176,7m2 đất ở (Trong đó có 108,6m2 đất thuộc hành lang an toàn đường bộ) và tài sản gắn liền trên đất gồm 01 căn nhà ở diện tích 93,2m2; 01 căn nhà tạm diện tích 18m2; Mái che diện tích 55,3m2; hàng rào lưới B40 diện tích 30,77m2; trụ cổng, cổng diện tích 3m2; 01 cái điện kế chính. Tài sản thuộc thửa đất số 292, tờ bản đồ 12 tọa lạc tại khu phố Khánh Dư, phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Tống Thị Tý + Nguyễn Văn Vì lần 6).

  *Giá khởi điểm: 389.763.116 đồng.

  5. Quyền sử dụng đối với 02 khu đất có tổng diện tích là 13.920,1m2 (trong đó có 8.308m2 đất sản xuất kinh doanh (SKC); 5.612,1m2 đất cây lâu năm có 202,6m2 thuộc hành lang bảo vệ đường bộ)  cụ thể như sau:

- Quyền sử dụng đất diện tích 5.214,2m2 (trong đó có 1.478m2 đất sản xuất kinh doanh (SKC)) thuộc thửa đất số 184, tờ bản đồ số 51 tọa lạc tại ấp Kỉnh Nhượng, xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

- Quyền sử dụng đất diện tích 8.705,9m2 (trong đó có 6.830m2 đất sản xuất kinh doanh (SKC)) thuộc thửa đất số 185, tờ bản đồ số 51 tọa lạc tại ấp Kỉnh Nhượng, xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Lê Văn Hiền + Bùi Mai Thảo Sương lần 3).

*Giá khởi điểm: 2.500.000.000 đồng.

          6. Quyền sử dụng đối với  khu đất có diện tích là 1.355m2 (Trong đó có 200m2 đất ở tại đô thị; 1.155m2 đất cây lâu năm; hiện tại khu đất không có lối đi, người mua trúng đấu giá chịu rủi ro về lối đi) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà cấp 4 diện tích 66,92m2; Dãy nhà trọ gồm 7 phòng diện tích 121,89m2; Phòng trọ diện tích 16,32m2; Nhà vệ sinh diện tích 6,56m2; Hàng rào diện tích 98,9m2; 02 trụ Cổng; 50 cây Xà Cừ; 150 cây Keo lá Tràm; 01 cái giếng khoan dân dụng. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 24, tờ bản đồ số 38 tọa lạc tại tổ 2, khu phố 5, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Văn Đoàn + La Thị Ngọc lần 2).

  *Giá khởi điểm: 818.814.000 đồng.

 

-Thời gian đăng ký mua tài sản từ ngày 26/9/2014 đến 10 giờ 00 phút ngày 27/10/2014;

-Thời gian xem tài sản từ ngày 26/9/2014 đến 16 giờ 00 phút ngày 03/11/2014;

-Thời điểm nhận lại (Chuộc) tài sản hạn chót đến 17 giờ 00 phút ngày 05/11/2014;

-Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 15% so với giá khởi điểm.

-Thời điểm bán đấu giá dự kiến: 08 giờ 00 phút ngày 06/11/2014;

-Tại: Công ty TNHH DV Bán đấu giá Tài sản Công Lập;

Tb bán đấu giá ngày 25.9.2014

Danh mục: Tháng Mười 8th, 2014

Tài sản bán đấu giá gồm: 18 tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ nhà nước ( gồm siêu nấu thuốc, bàn ủi, ,……… tổng cộng 04 danh mục) kèm theo Bảng kê chi tiết giá trị tài sản của Hội đồng định giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Tài sản được để tại Đội Quản lý thị trường số 7,  khu phố 4B, thị trấn Dầu Tiếng, Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. ( lần 2)

  * Giá khởi điểm: 2.565.000 đồng

* Hình thức bán đấu giá: Bỏ phiếu kín.

- Thời gian xem và đăng ký mua tài sản từ ngày 07 giờ 00 đến 15 giờ 00 phút 14/10/2014;

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 15% so với giá khởi điểm.

- Thời điểm bán đấu giá dự kiến: 08 giờ 00 phút ngày 17/10/2014;

- Hình thức bán đấu giá: Bỏ phiếu kín.

- Tại: Công ty TNHH DV Bán đấu giá Tài sản Công Lập;