Tb bán đấu giá ngày 31.3.2015

  01. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 1.945,8m2 đất trồng cây lâu năm có 182,3m2 thuộc hành lang bảo vệ mương nước và 01 trại Heo gắn liền trên đất diện tích 510m2 (trong đó phần lợp mái là 285m2; phần không lợp mái là 225m2) trong chuồng heo có 31 vách chuồng heo hậu bị kết câu bằng sắt và 05 lồng chuồng heo nái đẻ, kết cấu bằng sắt; 01 căn nhà tạm B có diện tích 98m2 (Người mua chịu rủi ro về lối đi). Tài sản trên thuộc thửa đất số 391, tờ bản đồ số 15, tại ấp Tân Tiến, xã Phước Sang, Phú Giáo, Bình Dương. (Vụ: Biện Văn Dũng + Nguyễn Thị Hiền Vy lần 7).   *Giá khởi điểm: 197.376.750 đồng.

02. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 575m2 đất trồng cây lâu năm (Thời hạn sử dụng: đến tháng 9/2051) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà diện tích 78m2; Nhà tắm diện tích 2,9m2; 01 cây Cao Su 10 năm tuổi; 01 cây Xanh đường kính gốc khoảng 12cm; 01 cái Giếng đào. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 145, tờ bản đồ số 10, tọa lạc tại ấp Đồng Sến, xã Định An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Phạm Bích Vân lần 3).   *Giá khởi điểm: 137.205.000 đồng.

03. 01 lô gỗ sấy công nghiệp thành phẩm nhãn hiệu NAMCO dùng để ráp bàn Bida cụ thể như sau: 164 thùng gỗ sấy công nghiệp thành phẩm nhãn hiệu NAMCO mã 8′ Invader mocha; 129 thùng gỗ sấy công nghiệp thành phẩm nhãn hiệu NAMCO mã 8′ Lacer drk cherry; 227 thùng gỗ sấy công nghiệp thành phẩm nhãn hiệu NAMCO mã 8′ Queen gate drk cherry; 201 thùng gỗ sấy công nghiệp thành phẩm nhãn hiệu NAMCO mã 8′ Burlington aner mah; 133 thùng gỗ sấy công nghiệp thành phẩm nhãn hiệu NAMCO mã 8′ Geogian drk walnut; 83 thùng gỗ sấy công nghiệp thành phẩm nhãn hiệu NAMCO mã 8′ Geogian drk wlnut và mã 8′ Lacer drk cherry phần chân bàn Bida. Toàn bộ tài sản trên được để tại khu 3, phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Công ty Cổ phần Dân Sinh lần 11).

          *Giá khởi điểm: 60.979.905 đồng.

 *Ghi chú: Giá bán các Lô tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Người mua trúng đấu giá chịu trách nhiệm nộp tất cá các khoản, thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng (Trừ thuế thu nhập). Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá tự chịu trách nhiệm liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để tiến hành các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản mua trúng đấu giá.

  *Đối với Lô Tài sản là Động sản:

-Thời gian đăng ký mua tài sản từ ngày 31/3/2015 đến 10 giờ 00 phút ngày 13/4/2015;

-Thời gian xem tài sản từ ngày 31/3/2015 đến 16 giờ 00 phút ngày 20/4/2015;

-Thời điểm nhận lại (Chuộc) tài sản: hạn chót đến 17 giờ 00 phút ngày 22/4/2015;

-Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 15% so với giá khởi điểm;

  -Thời điểm bán đấu giá dự kiến: 08 giờ 00 phút ngày 23/4/2015;

*Đối với Lô Tài sản là Bất Động sản:

-Thời gian đăng ký mua tài sản từ ngày 31/3/2015 đến 10 giờ 00 phút ngày 04/5/2015;

-Thời gian xem tài sản từ ngày 31/3/2015 đến 16 giờ 00 phút ngày 11/5/2015;

-Thời điểm nhận lại (Chuộc) tài sản hạn chót đến 17 giờ 00 phút ngày 13/5/2015;

-Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 15% so với giá khởi điểm.

-Thời điểm bán đấu giá dự kiến: 08 giờ 00 phút ngày 14/5/2015;

  -Tại: Công ty TNHH DV Bán đấu giá Tài sản Công Lập;

Tb bán đấu giá ngày 24.3.2015

01. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 652,3m2 (Trong đó có: 150m2 đất ở tại đô thị; 470,8m2 đất trồng cây lâu năm; 31,5m2 đất trồng lúa) và một số tài sản gắn liền với đất gồm: 01 nhà tiền chế diện tích 75,6m2; 01 căn nhà cấp IV diện tích 66,5m2; 01 căn nhà tạm diện tích 24,4m2; Nhà vệ sinh riêng diện tích 6,3m2; Hàng rào lưới B40 dài khoảng 50m; 01 bồn nước bằng nhựa dung tích 1.000 lít + 4 chân trụ bằng bê tông; 01 cái Giếng đóng; 06 cây Bằng Lăng lớn; 03 cây Bằng Lăng nhỏ; 01 cây Trường; 03 bụi Tầm Vong (khoảng 25 cây/bụi); 03 bụi Tre Tàu (khoảng 15 cây/bụi). Tòan bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 180 và thửa số 189 tờ bản đồ số 15, tọa lạc tại số 368, Nguyễn Chí Thanh, khu phố 6, phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương. (Vụ: Tạ Thị Thanh Bình lần 7).

*Giá khởi điểm: 1.090.149.445 đồng.

  02. Quyền sử dụng đất có diện tích 990,5m2 (trong đó có 900m2 đất ở tại đô thị; 90,5m2 đất lúa). Toàn bộ tài sản trên tọa lạc Khu phố 9, phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Tuấn + Nguyễn Hồng Diễm lần 12).  *Giá khởi điểm: 614.841.554 đồng.

  03. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 301m2 (Trong đó có: 50m2 đất ở tại đô thị; 251m2 đất trồng cây lâu năm) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà ở diện tích 89,5m2; Nhà tắm diện tích 1,8m2; 01 cây Osaka 07 năm tuổi; 04 bụi Tầm Vông 10 năm tuổi; 01 cây Mít 10 năm tuổi; 01 cái Giếng khoan; 01 cái Đồng hồ Điện kế. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 370 (1120), tờ bản đồ số 17, tọa lạc tại số 49/23, khu 3, phường Tân An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Đào Xuân Trang lần 1).  *Giá khởi điểm: 515.400.000 đồng.

  04. Quyền sử dụng 01 khu đất có tổng diện tích  4.144,9 m2 (trong đó có 47,4m2 hành lang bảo vệ an toàn đường điện, 1.106,8m2 đất ở tại nông thôn, 2.152,2m2 đất trồng cây lâu năm, 838,5m2 đất trồng cây hàng năm khác) và tài sản trên đất gồm 02 dãy chuồng trại không có mái che, 02 giếng khoan và một số cây trồng trên đất. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 578, 812, 813 cùng tờ bản đồ số 11 tại khu đất tại ấp 5, phường Tân An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Lê Thị Cẩm Loan lần 14). *Giá khởi điểm: 923.495.542 đồng.

  05. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 5.760m2 đất trồng cây lâu năm và 300 cây Cao Su trên 10 năm tuổi gắn liền trên đất thuộc thửa đất số 161, tờ bản đồ số 43, tọa lạc tại ấp Đồng Sặc, xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Trần Văn Cường + Nguyễn Thị Ngoan lần 2).  *Giá khởi điểm: 500.000.000 đồng.

  06. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 495,5m2 (Trong đó có: 400m2 đất ở; 95,5 m2 đất trồng cây lâu năm) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: 01 căn nhà diện tích 32m2; 01 cây Mít trên 3 năm tuổi; 01 cây Bằng Lăng trên 5 năm tuổi; 01 cây Ôma trên 10 năm tuổi; 01 cây Cóc trên 5 năm tuổi. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 328, tờ bản đồ số 42, tọa lạc tại ấp Mỹ Đức, xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Hoài Ân lần 2). *Giá khởi điểm: 312.000.000 đồng.

  07. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 2.449m2 (Trong đó: 200m2 đất ở tại nông thôn; 2.249m2 đất trồng cây lâu năm, có 278m2 thuộc hành lang an toàn đường bộ) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà cấp 4C diện tích 37,5m2; Nhà tạm diện tích 47m2; Hồ chứa mũ thể tích 21,5m3; Sân Bê tông diện tích 89,2m2; 180 cây Cao Su 08 năm tuổi; Nhà cấp 4A diện tích 154m2; 01 hệ thống đồng hồ điện kế chính + hệ thông điện; Hàng rào cột gạch + khung sắt diện tích 62m2; Hàng rào cột gạch + khung sắt lưới B40 diện tích 80m2; Hàng rào cột Bê tông + lưới B40 diện tích 114m; 01 bộ bán ghế Salon gỗ Tràm 07 món; 01 bộ bán ghế Salon Nhựa. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 224 và thửa đất số 412, cùng tờ bản đồ số 10, tọa lạc tại ấp Tân Bình, xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Quang Khôi + Vũ Thị Luận lần 2).   *Giá khởi điểm: 1.500.196.000 đồng.

  08. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 1.856m2 (Trong đó có: 108,4m2 đất ở; 559,8m2 đất sản xuất kinh doanh; 1.090,5m2 trồng cây lâu năm; 97,3m2 đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn đường bộ) và một số tài sản khác gắn liền trên đất gồm: 01 hệ thống Cổng, Tường rào; Sân đường nội bộ diện tích 1.002,1m2; Nhà Bảo vệ diện tích 12m2; Mái che diện tích 31,5m2; Nhà ở và văn phòng làm việc diện tích 99,5m2; Hệ thống nhà xưởng và nhà ở công nhân diện tích 586m2; Nhà kho 1 diện tích 44,1m2; Nhà kho 2 diện tích 25,1m2; Nhà vệ sinh 1 diện tích 10,4m2; Nhà vệ sinh 2 diện tích 9,1m2; 01 Trụ Điện hạ thế; 01 cây Me 7 năm tuổi; 03 cây Xoài 3 năm tuổi; 01 cây Sung 2 năm tuổi; 02 cây Sake 4 năm tuổi; 01 cây Mận 3 năm tuổi; 03 cây Mít 5 năm tuổi; 03 cây Bàng 3 năm tuổi; 01 cây Dừa 5 năm tuổi; 01 Bụi Tầm Vông 5 năm tuổi; 01 hệ thống bồn nước Inox (Trụ đứng: khung sắt cao 8m, Bồn nước 2.000 lít, Bồn nước 500 lít). Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 67 và thửa đất số 68, cùng tờ bản đồ số 33, tọa lạc tại số 94, Trần Bình Trọng, tổ 24, Khu 3 (nay là khu 2), phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương. (Vụ: Đỗ Hưng Sanh-Công ty TNHH Hưng Sanh lần 2).   *Giá khởi điểm: 8.293.936.500 đồng.

09. Quyền sử dụng đối với khu đất có diện tích 164m2 (trong đó có: 106m2 đất ở tại đô thị; 58m2 đất trồng cây lâu năm) và 01 căn nhà cấp 4 diện tích 106m2gắn liền trên đất. Toàn bộ tài sản trên thuộc một phần thửa đất số 157, tờ bản đồ số 47 tại khu 5, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Văn Minh + Thái Muối lần 5)*Giá khởi điểm: 537.030.000 đồng.

  10. Quyền sử dụng khu đất diện tích 269,7m2 (đất ở tại đô thị) thuộc thửa đất số 372, số tờ bản đồ 05 (số tờ bản đồ mới 05-2), tại Khu 7, phường Định Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương. (Vụ: Phan Thị Ngọc Lan + Trần Quang Tiến lần 15).  *Giá khởi điểm: 2.186.695.101 đồng.

  11. Quyền sử dụng khu đất có diện tích 948,2m2 (có: 80m2 đất ở tại đô thị; 868,2m2 đất trồng cây lâu năm) thuộc thửa đất số 296, số tờ bản đồ 05 (số tờ bản đồ mới 05-3), tại Khu 8, P. Định Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương. (Vụ: Phan Thị Ngọc Lan + Trần Quang Tiến lần 15).   *Giá khởi điểm: 983.500.537 đồng.

  12. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 469,8m2 (Trong đó 447,9m2 đất đã được công nhận, 21,9m2 đất không được công nhận; 289,38m2 đất ở tại đô thị; 158,52m2 đất trồng cây lâu năm)  và một số tài sản gắn liền với đất gồm 01 căn Nhà ở diện tích 55,3m2 (Nhà bà Trần Thị Hồng); Nhà ở diện tích 46,4m2 (Nhà ông Trần Văn Thành); Nhà diện tích 57,7m2 (Nhà ông Trần Văn Tài); Nhà diện tích 111,4m2 (Nhà ông Trần Bửu Chánh); Nhà ở diện tích 99,6m2 (Nhà ông Trần Văn Hùng); 01 hệ thống mái che; 01 hệ thống cổng tường rào; 01 hệ thống Cửa cuốn Đài Loan; 01 hệ thống Giếng khoan; 05 cái đồng hồ điện kế; 01 hệ thống bồn đựng nước. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 143, tờ bản đồ số 13, tọa lạc tại khu 6, phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Trần Bửu Lộc lần 5).  *Giá khởi điểm: 1.910.071.000 đồng.

  13. Quyền sử dụng đối với khu đất có diện tích 602,3m2 (trong đó có: 147,4m2 đất ở tại đô thị; 454,9m2 đất cây lâu năm) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm 01 căn nhà cấp 4 diện tích sàn 147,4m2; 01 giếng khoan; 01 máy bơm nước; 01 cái đồng hồ điện kế, một số cây trồng trên đất. Toàn bộ tài sản trên tọa lạc tại số 27/94N khu 4 (nay là khu 8) , phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. (Vụ: Lê Văn Tới + Nguyễn Thị Hai lần 11).  *Giá khởi điểm: 1.292.377.000 đồng.

  14. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 431m2 (Trong đó có: 160m2 đất ở; 271m2 đất trồng cây lâu năm) và một số tài sản khác gắn liền trên đất gồm: 01 căn nhà cấp IV diện tích 21,2m2; 01 cái Giếng đóng; 01 cây Mít 10 năm tuổi. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 64, tờ bản đồ số 67, tọa lạc tại số 32/15, khu 7, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Trần Văn Sính + Nguyễn Thị Xuân lần 3).  *Giá khởi điểm: 1.359.120.000 đồng.

  15. Quyền sử dụng đối với 03 thửa đất liền kề có tổng diện tích 246m2 (có 122m2 đất ở nông thôn; 124m2 đất thuộc hành lang bảo vệ đường bộ) và một số tài sản gắn liền với đất gồm: 01 căn nhà cấp 3 có tổng diện tích 467,96m2 (kiến trúc: 1 trệt, 2 lầu, sân thượng có 01 phòng); sân trước diện tích 116,03m2; Sân sau diện tích 6,4m2; tường rào phía trước diện tích 14,35m2; tường rào phía sau diện tích 9,67m2; 03 cây Cau kiểng, 01 điện kế, giếng khoan + mô tơ, 01 cái bồn Inox 1.500 lít, 01 cái máy nóng lạnh sử dụng năng lượng mặt trời. Tọa lạc tại khu đất thuộc ấp 1, xã Trừ Văn Thố, Bàu Bàng, Bình Dương. (Vụ: Lê Hùng Vũ + Nguyễn Thị Kim Hà lần 8).  *Giá khởi điểm: 2.081.875.918 đồng.

 16.  Quyền sử dụng đất diện tích 222m2 (Có 216m2 đất ở  nông thôn, 6m2 đất trồng cây lâu năm) và tài sản gắn liền trên đất gồm: 02 căn nhà liền kề chung vách có tổng diện tích 130,82m2 (căn nhà ở số 1 diện tích 81,6m2; nhà ở số 2 diện tích 49,22m2); 01 giếng khoan + mô tô, 01 cái bồn Inox 500 lít; 01 cây Dừa, 01 cây Xoài, 01 cây Mít. Tọa lạc tại khu đất thuộc ấp 1, xã Trừ Văn Thố, Bàu Bàng, Bình Dương. (Vụ: Lê Hùng Vũ + Nguyễn Thị Kim Hà lần 8).  *Giá khởi điểm: 217.900.758 đồng.

  17. Quyền sử dụng đất có diện tích 350m2 (có 185m2 đất ở tại nông thôn, có 20m2 nằm trong hành lang bảo vệ đường bộ; 165m2 đất hành lang bảo vệ đường bộ) và tài sản gắn liền với đất gồm: nhà chính diện tích 85, 07m2; nhà tạm phía trước diện tích 45,12m2; nhà tạm phía sau diện tích 69,6m2; 01 cái điện kế chính; giếng khoan + Mô tơ; 01 cây Mít; 01 cây Xoài; 02 bụi Tầm Vông. Tọa lạc tại khu đất thuộc ấp 1, xã Trừ Văn Thố, Bàu Bàng, Bình Dương. (Vụ: Lê Hùng Vũ + Nguyễn Thị Kim Hà lần 8).  *Giá khởi điểm: 825.216.052 đồng.

  18. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 346,7m2 (Trong đó có 150m2 đất  ở tại nông thôn; 196,7m2 đất trồng cây lâu năm) thuộc thửa đất số 271, cùng tờ bản đồ số 27, tọa lạc tại xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. (Vụ Lê Viết Vụ lần 2)  *Giá khởi điểm: 99.340.000 đồng.

19. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 155m2 đất trồng cây lâu năm thuộc thửa đất số 1555, tờ bản đồ số 20, tọa lạc tại xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Lê Viết Vụ lần 2).  *Giá khởi điểm: 93.000.000 đồng.

 

  20. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 450m2 (Trong đó có: 100m2 đất ở tại nông thôn, 350m2 đất trồng lâu năm khác) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: 01 căn nhà cấp 4 diện tích 70m2 (có 01 bức tường sử dụng chung với nhà bà Lâm Ngọc Lý); 01 nhà bếp diện tích 22m2; 01 nhà tạm + phòng vệ sinh + phòng tắm diện tích 20m2; Hàng rào lưới B40 cao 1,5m, dài 42m, trụ xi măng, chân xây gạch tô cao 30cm; 01 cây Mít; 02 cây Ổi; 01 cây Bưởi; 01 cây Chanh; 01 cây Bơ. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 1032, tờ bản đồ số 19, tọa lạc tại ấp Chợ, xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương. (Vụ: Trần Văn Bàng lần 6).       *Giá khởi điểm: 240.000.000 đồng.

  21. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 508m2 (Có: 50m2 đất ở tại nông thôn; 312m2đất lâu năm quả; 146m2 đất hàng lang bảo vệ đường bộ) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà ở diện tích 112m2; Tầng hầm diện tích 39m2; Cổng rào diện tích 29m2; Hồ cá diện tích 3m2; Nhà tạm diện tích 14m2; Ban Công diện tích 3m2; Chuồng gà diện tích 10m2; Chuồng heo diện tích 23m2; 01 hệ thống hàng rào lưới B40; 01 cái Giếng khoan có máy bơm; 01 Đồng hồ điện kế và hệ thống điện; 01 cái Đồng hồ nước; 01 cái Bồn nước Inox thể tích 1.000 lít; 01 cái Bể nước tròn; 01 cây Ổi; 01 cay Vú Sữa; 01 cây Xoài; 01 cây Mít; 01 cây Khế; 01 cây Sung; 01 cây Mai; 01 cây Chùm Ruột; 02 cây Dừa; 02 cây Mãng Cầu; 08 cây Cau. Tài sản trên thuộc thửa đất số 671, tờ bản đồ số 48, tại ấp Bến Chùa, xã Thanh An, Dầu Tiếng, Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Văn Tứ + Nguyễn Thị Nhiễu lần 8) .  *Giá khởi điểm: 473.892.320 đồng.

22. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 557m2 đất lâu năm quả và một số cây trồng trên đất gồm: 05 cây Măng Cụt; 01 cây Dâu Da; 03 cây Chôm Chôm; 05 cây Mít Thái Lan; 02 cây Dừa. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 672, thửa đất số 673, tờ bản đồ số 48 tọa lạc tại ấp Bến Chùa, xã Thanh An, Dầu Tiếng, Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Văn Tứ + Nguyễn Thị Nhiễu lần 8).  *Giá khởi điểm: 76.507.200 đồng.

  23. Quyền sử dụng đối với khu đất có diện tích 702m2 (Có 300m2 đất ở tại nông thôn; 343m2 đất trồng cây lâu năm; 59m2 đất lúa) toàn bộ khu đất thuộc hành lang sông và tài sản trên đất gồm 01 nhà ở diện tích 36m2; 01 hệ thống giếng khoan + máy bơm 1,5Hp; 01 đồng hồ điện kế; 03 cây Dừa; 03 cây Cau; 05 cây Cam; 02 cây Mít; 01 cây Mận; 02 cây Tràm bông vàng; 65 cây Cao Su; 01 cây Xăng Máu. Tài sản trên thuộc thửa đất số 1196, 1199, 1204 tờ bản đồ số 42 thuộc ấp Xóm Mới, xã Thanh An, Dầu Tiếng, Bình Dương. (Vụ:Nguyễn Văn Phước + Võ Thị Duyên lần 15).    *Giá khởi điểm: 164.205.140 đồng.

  24. Quyền sử dụng đối với khu đất có diện tích 1.164,1m2 (Trong đó: 50m2 đất ở tại nông thôn; 1.015,7m2 đất trồng cây lâu năm; 98,4m2 hành lang an toàn đường bộ) và một số tài sản gắn liền với đất gồm Nhà ở diện tích 74,82m2; Mái che diện tích 24m2; Nhà tạm diện tích 18m2; Nhà tắm và vệ sinh diện tích 7,5m2; chuồng Gà diện tích 14m2; 85 cây Cao Su trên 6 năm tuổi; 01 cây Sầu Riêng 4 năm tuổi; 02 cây Mãng Cầu ta 2 năm tuổi; 01 cái Giếng Khoan. Tài sản trên thuộc một phần thửa đất số 1176, tờ bản đồ số 29 tọa lạc tại ấp 1B, phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Tấn Cường lần 4).

  *Giá khởi điểm: 928.054.650 đồng.

 25. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 3.220m2 (Trong đó: 2.516m2 đất trồng lúa; 140m2 đất hành lang an toàn đường bộ; 153m2 đất hành lang sông; 411m2 đất hành lang suối) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà cấp 4 diện tích 115m2; 01 cái đồng hồ Điện kế chính + hệ thống điện sinh hoạt; hệ thống Giếng đóng + 1 Motor; Mái che diện tích 87m2; 02 nhà tạm diện tích 135m2; 83 bụi Trâm rừng; 53 cây Tràm Bông Vàng; 03 cây Lộc Vừng. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 72, tờ bản đồ số 01, tọa lạc tại ấp Giáng Hương, xã Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng,  Bình Dương. (Vụ: Tạ Thị Thu Nga + Lê Hữu Tiến lần 1).  *Giá khởi điểm: 554.129.000 đồng.

  26. Quyền sử dụng đối với khu đất có diện tích 780,2m2 (Trong đó có: 200m2 đất ở tại nông thôn; 580,2m2 đất trồng cây lâu năm) và một số tài sản gắn liền trên đất: Nhà cấp 3 diện tích 355,72m2; Hàng Rào diện tích 226m2; Sân Bê Tông diện tích 329m2; 01 cái Kệ Bếp bằng gỗ; 01 cái Hòn non bộ; Nhà bếp diện tích 40,5m2; 02 cây Khế 2 năm tuổi; 01 cây Sa kê 2 năm tuổi; 01 cây Lộc Vừng 5 năm tuổi; 01 cây Sơri 4 năm tuổi; 01 cây Mít 1 năm tuổi; 01 cây Đu Đủ 1 năm tuổi. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 738, tờ bản đồ số 15, tại ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, Bình Dương. (Vụ: Trương Văn Nghiêm + Thượng Thị Huệ lần 1).  *Giá khởi điểm: 2.497.678.000 đồng.

  27. Quyền sử dụng đối với 02 khu đất có tổng diện tích là 13.920,1m2 (trong đó có 8.308m2 đất sản xuất kinh doanh (SKC); 5.612,1m2 đất cây lâu năm có 202,6m2 thuộc hành lang bảo vệ đường bộ)  cụ thể như sau:

- Quyền sử dụng đất diện tích 5.214,2m2 (trong đó có 1.478m2 đất sản xuất kinh doanh (SKC)) thuộc thửa đất số 184, tờ bản đồ số 51 tọa lạc tại ấp Kỉnh Nhượng, xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

- Quyền sử dụng đất diện tích 8.705,9m2 (trong đó có 6.830m2 đất sản xuất kinh doanh (SKC)) thuộc thửa đất số 185, tờ bản đồ số 51 tọa lạc tại ấp Kỉnh Nhượng, xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Lê Văn Hiền + Bùi Mai Thảo Sương lần 6).  *Giá khởi điểm: 1.946.025.000 đồng.

   28. Quyền sử dụng đối với  khu đất có diện tích là 1.355m2 (Trong đó có 200m2 đất ở tại đô thị; 1.155m2 đất cây lâu năm; hiện tại khu đất không có lối đi, người mua trúng đấu giá chịu rủi ro về lối đi) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà cấp 4 diện tích 66,92m2; Dãy nhà trọ gồm 7 phòng diện tích 121,89m2; Phòng trọ diện tích 16,32m2; Nhà vệ sinh diện tích 6,56m2; Hàng rào diện tích 98,9m2; 02 trụ Cổng; 50 cây Xà Cừ; 150 cây Keo lá Tràm; 01 cái giếng khoan dân dụng. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 24, tờ bản đồ số 38 tọa lạc tại tổ 2, khu phố 5, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Văn Đoàn + La Thị Ngọc lần 5).  *Giá khởi điểm: 687.251.061 đồng.

29. Quyền sử dụng đối với khu đất có diện tích 235,1m2 (Đất ở tại đô thị) và một số tài sản gắn liền với đất gồm: Nhà ở diện tích 133,9m2; Nhà trọ diện tích 20,2m2;Sân Bê tông diện tích 32m2. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 31, tờ bản đồ số 29, tọa lạc tại Khu phố Bình Khánh, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Văn Khe + Dương Thị Châu lần 1).  *Giá khởi điểm: 2.030.175.000 đồng.

30. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 1.488,5m2 (Đất trồng cây lâu năm) và một số cây trồng trên đất gồm: 01 cây Dừa trên 5 năm tuổi; 04 cây Bàng trên 5 năm tuổi; 01 cây Cóc 5 năm tuổi; 03 cây Trứng Cá 5 năm tuổi (Khu đất không có lối đi). Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 46, thửa đất số 47, thửa đất số 50 và thửa đất số 51, cùng tờ bản đồ số 30, tọa lạc tại khu phố Bình Khánh, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Văn Khe + Dương Thị Châu lần 1).  *Giá khởi điểm: 387.850.000 đồng.

 

  31. Đường dây 22KV-0,5m và trạm biến áp 3x15KVA (Bán tháo dỡ). Tài sản tọa lạc tại khu phố 1A, phường Chánh Phú Hòa, TX Bến Cát, Bình Dương. (Vụ:Lại Thị Hiền lần 9).  *Giá khởi điểm: 23.843.250 đồng.

*Ghi chú: Giá bán các Lô tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Người mua trúng đấu giá chịu trách nhiệm nộp tất cá các khoản, thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng (Trừ thuế thu nhập). Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá tự chịu trách nhiệm liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để tiến hành các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản mua trúng đấu giá.

    *Đối với Lô Tài sản là Động sản:

 

Thời gian đăng ký mua tài sản từ ngày 24/3/2015 đến 10 giờ 00 phút ngày 06/4/2015;

-Thời gian xem tài sản từ ngày 24/03/2015 đến 16 giờ 00 phút ngày 13/4/2015;

-Thời điểm nhận lại (Chuộc) tài sản: hạn chót đến 17 giờ 00 phút ngày 15//4/2015;

-Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 15% so với giá khởi điểm;

     -Thời điểm bán đấu giá dự kiến: 08 giờ 00 phút ngày 16/4/2015;

*Đối với Lô Tài sản là Bất Động sản:

-Thời gian đăng ký mua tài sản từ ngày 24/3/2015 đến 10 giờ 00 phút ngày 24/4/2015;

-Thời gian xem tài sản từ ngày 24/3/2015 đến 16 giờ 00 phút ngày 04/5/2015;

-Thời điểm nhận lại (Chuộc) tài sản hạn chót đến 17 giờ 00 phút ngày 06/5/2015;

-Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 15% so với giá khởi điểm.

-Thời điểm bán đấu giá dự kiến: 08 giờ 00 phút ngày 07/5/2015;

  -Tại: Công ty TNHH DV Bán đấu giá Tài sản Công Lập;

Tb bán đấu giá ngày 16.03.2015

  01. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 238,8m2 (Trong đó có: 50m2 đất ở đô thị, 172,8m2 đất trồng cây lâu năm, 16m2 hành lang rạch) và tài sản gắn liền trên đất gồm 01 căn nhà cấp 4 diện tích sàn 124,96m2 , 01 giếng khoan, 01 đồng hồ điện kế và 02 cây xoài, 01 cây mận, 05 cây cau, 02 bụi kiểng và một số cây trồng khác. Toàn bộ tài sản thuộc thửa đất số 53(71), tờ bản đồ số 20, tại 312/14, đường Nguyễn Tri Phương, Khu 8, phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương. (Vụ: Hạ Thị Tố Uyên -Cty TNH TMDV Linh Thoại lần 6).

     *Giá khởi điểm: 532.500.000 đồng.

  02. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 136,2m2 (có: 95,7m2 đất ở tại nông thôn; 40,5m2 đất trồng cây lâu năm) và Nhà ở diện tích 95,7m2 gắn liền trên đất gồm. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 654 (707), tờ bản đồ số 16 (16-9), tọa lạc tại số 106/58, khu 8, phường Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Thanh Hiền lần 4).

*Giá khởi điểm: 452.185.892,5 đồng.

03. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 1.682m2 (Trong đó có: 300m2 đất ở tại nông thôn; 969m2 đất trồng cây lâu năm; 413m2 đất hành lang bảo vệ đường bộ) thuộc thửa đất số 679, tờ bản đồ số 33, tọa lạc tại ấp 3B, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Thuận – Công ty TNHH ĐT TM DV Cảnh Xuân lần 9).  *Giá khởi điểm: 755.072.072 đồng.

  04. Quyền sử dụng đối với 02 khu đất liền kề diện tích 6.477,1m2 (Trong đó có 6.274,7m2 đất trồng cây lâu năm 202,4m2 thuộc hành lang bảo vệ đường bộ) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà làm việc diện tích 98,35m2; Nhà ở công nhân diện tích 166,698m2; Nhà xưởng diện tích 292,98m2; Chuồng gà diện tích 11,066m2; Hồ nước thể tích 21,97m3; Bể nước diện tích 20,786m3; Nhà bảo vệ diện tích 9m2; Tường rào diện tích 438,09m2; Sân xi măng diện tích 105m2; 01 hệ thống Giếng khoan + Mô tơ; 01 hệ thống Bồn nước Inox 3.000 lít và chân bồn bằng sắt. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 15 và thửa đất số 694, cùng tờ bản đồ số 26, tọa lạc tại xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, Bình Dương. (Vụ: Trần Văn Lợt – Cty TNHH Nhật Linh lần 2).  *Giá khởi điểm: 2.624.720.000 đồng.

  05. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 88m2 (có: 47m2 đất ở tại đô thị; 41m2 đất hàng lang bảo vệ đường bộ) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà ở 1 diện tích 46,4m2 ( trong đó có 0,6m2 nằm trên đường đất và 4,6m2 nằm trong hành lang an toàn đường bộ); Nhà ở 2 diện tích 15,8m2; Nhà tạm diện tích 40,2m2 (có 0,4m2 nằm trên đường đất và 33,9m2 nhà nằm trong hành lang an toàn đường bộ) ; Sân Bê tông diện tích 11,85m2; Mái hiên diện tích 11,85m2; Giếng bơm; 01 Trụ điện bê tông; 1 cái đồng hồ điện kế chính; 01 cái đồng hồ điện kế phụ; 01 cây Trứng Cá. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 67, tờ bản đồ số 96, tọa lạc tại số 19B/10, Khu phố 1, thị trấn Dầu Tiếng,  Dầu Tiếng, Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Mỹ Linh + Trần Văn Dũng lần 5).

  *Giá khởi điểm: 410.044.800 đồng.

  06. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 685m2 (Trong đó có: 100m2 đất ở tại đô thị; 585m2 đất trồng cây lâu năm) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà ở (1 trệt + 1 lầu) diện tích 200m2; Nhà kho diện tích 33m2; Nhà vệ sinh diện tích 2m2; Mái che diện tích 186m2; 01 quầy bếp nấu ăn; 01 hệ thống Cổng; 01 cái Bồn nước Inox 1.000 lít; 02 cái Bồn nước nhựa 500 lít; 01 hệ thống điện dân dụng và đèn trang trí; 01 cái đồng hồ điện kế chính; 01 cái giếng đống công suất 1,5HP; 02 cây Bưởi đường kính 15cm; 01 cây Xoài đường kính 15cm; 01 cây Mãng Cầu đường kính 12cm; 02 cây Chanh đường kính 12cm; 02 cây Bưởi 1 năm tuổi; 01 cây Mít đường kính 20cm; 01 cây Mận đường kính 20cm; 01 cây Chánh 1 năm tuổi; 01 cây Dừa 1 năm tuổi; 01 cây Chôm Chôm đường kính đường kính 10cm; 01 cây Me ra 2 nhánh, mỗi nhánh đường kính 15cm. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 192, tờ bản đồ số 10, tọa lạc tại Khu phố 4B, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Phan Bảo Toàn lần 4).  *Giá khởi điểm: 1.782.155.200 đồng.

  07. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 762m2 (Trong đó có: 150m2 đất ở tại đô thị; 612m2 đất trồng cây lâu năm có 13,8m2 thuộc quy hoạch giao thông theo bản đồ phân khu phường Đông Hòa; diện tích nằm ngoài Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất là: 74,4m2) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà ở diện tích 123,9m2; Kiot (Trệt + gác gỗ) diện tích 29,4m2; Phòng trọ (Trệt + gác gỗ) diện tích 24,2m2; Nhà tạm phía trước diện tích 21,4m2; Nhà tạm phía sau diện tích 45,7m2; Rào lưới B40 diện tích 104,4m2; Tường gạch Block diện tích 19,8m2; Cổng sắt diện tích 12,5m2; 02 cái đồng hồ điện kế; 01 cái đồng hồ nước; 01 cái Giếng khoan + máy bơm nước; 02 cái Hầm vệ sinh tự hoại 8m; 03 cái hầm vệ sinh tự hoại 6m; 01 cái hầm vệ sinh tự hoại 4m; 01 cây Vú Sữa 20 năm tuổi; 03 cây Xoài 10 năm tuổi; 01 cây Mận 10 năm tuổi. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 728 và thửa đất số 729, cùng tờ bản đồ số 01 (số thửa mới 279 và thửa số 2130, tờ bản đồ số 1DH.3 (VN-2000)), tọa lạc tại số 3/4, khu phố Tây A, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Hồng Vĩnh Kim + Nguyễn Thị Minh lần 2).  *Giá khởi điểm: 4.837.902.425 đồng.

  08. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 225,6m2 (Trong đó có: 100m2 đất ở tại đô thị; 125,6m2 đất trồng cây lâu năm, có 10,2m2 nằm trong chỉ giới quy hoạch giao thông) và 01 căn nhà diện tích 91,8m2 gắn liền với đất. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 1236, tờ bản đồ số 04 (số thửa mới 2175, tờ bản đồ mới số 4BA.6 (VN-2000)), tọa lạc tại khu phố Nội Hóa 1, phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Lê Thị Hạnh lần 4).   *Giá khởi điểm: 761.018.628 đồng.

   09. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 96m2 đất ở tại đô thị và Nhà ở (Trệt + Gác lửng) diện tích 71,6m2 gắn liền trên đất.  Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 1203 và thửa đất số 1204, cùng tờ bản đồ số 8BT.4, tọa lạc tại số 16/5, khu phố Quyết Thắng, phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Thị Đức lần 3).  *Giá khởi điểm: 374.395.000 đồng.

  10. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 314m2 (Có: 224,4m2 đất ở đô thị; 1,2m2 đất trồng cây lâu năm; 88,4m2 hành lang bảo vệ đường bộ) theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BĐ 994877, số vào số cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CH 01431 do Ủy ban nhân dân thị xã (nay là thành phố) Thủ Dầu Một cấp ngày 27/4/2011 cho bà Nguyễn Thanh Tuyết và một số tài sản gắn liền với đất gồm 01 căn nhà cấp 4 (02 tầng) diện tích xây dựng 122,1m2 (diện tích sàn 235,3m2); 01 nhà kho diện tích 12m2; 01 hệ thống Giếng khoan + đồng hồ điện kế. Tài sản trên thuộc thửa đất số 1618, tờ bản đồ số 18-2, tại khu 5, phường Định Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Thanh Tuyết lần 12).  *Giá khởi điểm: 3.683.871.426 đồng.

  11. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 336m2 (đất thổ cư) thuộc thửa đất số 919, tờ bản đồ số 11, tọa lạc tại Khu tái định cư Cụm Công nghiệp Phú Chánh 1, xã Phú Chánh, thị xã Tân Uyên, Bình Dương. (Vụ: Trần Văn Hiếu lần 2).  *Giá khởi điểm: 940.800.000 đồng.

12. Lô máy móc ngành gỗ gồm 26 máy cụ thể như sau: 01 máy Lipso lưỡi trên; 01 máy Router; 04 máy Khoan đứng; 01 máy Khoan nằm; 03 máy Cắt tinh; 01 máy Cưa lọng; 01 máy Đánh Mộng 02 đầu; 01 máy Tubi 02 trục; 01 máy Thẩm 03 tấc; 01 máy Nhám thùng 06 tấc 02 trục; 01 máy Quấn 05 tấc; 02 máy Dong gỗ; 01 máy Nhám chổi; 01 máy Nhám trục; 01 máy Nhám băng đứng; 01 máy Nhám băng nằm; 01 máy Hút Bụi; 01 máy Hơi Trục vít; 01 máy Hút sơn; 01 máy Đúc vuông. Toàn bộ tài sản trên được để tại số 33/9, khu phố Tân Hiệp, phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Minh Đức – DNTN SX và TM Minh Hưng Long lần 2).      *Giá khởi điểm: 362.000.000 đồng.

       *Ghi chú: Giá bán các Lô tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Người mua trúng đấu giá chịu trách nhiệm nộp tất cá các khoản, thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng (Trừ thuế thu nhập). Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá tự chịu trách nhiệm liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để tiến hành các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản mua trúng đấu giá.

 

  *Đối với Lô Tài sản là Động sản:

-Thời gian đăng ký mua tài sản từ ngày 16/3/2015 đến 10 giờ 00 phút ngày 30/3/2015;

-Thời gian xem tài sản từ ngày 16/3/2015 đến 16 giờ 00 phút ngày 06/4/2015;

-Thời điểm nhận lại (Chuộc) tài sản: hạn chót đến 17 giờ 00 phút ngày 08/4/2015;

-Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 15% so với giá khởi điểm;

  -Thời điểm bán đấu giá dự kiến: 08 giờ 00 phút ngày 09/4/2015;

 

*Đối với Lô Tài sản là Bất Động sản:

-Thời gian đăng ký mua tài sản từ ngày 16/3/2015 đến 10 giờ 00 phút ngày 16/04/2015;

-Thời gian xem tài sản từ ngày 16/3/2015 đến 16 giờ 00 phút ngày 21/4/2015;

-Thời điểm nhận lại (Chuộc) tài sản hạn chót đến 17 giờ 00 phút ngày 23/4/2015;

-Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 15% so với giá khởi điểm.

-Thời điểm bán đấu giá dự kiến: 08 giờ 00 phút ngày 24/4/2015;

  -Tại: Công ty TNHH DV Bán đấu giá Tài sản Công Lập;

Tb bán đấu giá ngày 09.03.2015

   1. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 670m2 (Trong đó: 100m2 đất ở tại nông thôn; 480m2 đất trồng cây lâu năm; 90m2 đất hành lang an toàn đường bộ) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà cấp 4 diện tích 192m2; Mái che trước diện tích 30m2; Mái che sau diện tích 16m2; Nhà Tắm + 01 Toilet rời diện tích 7,8m2; Sân Xi Măng diện tích 64m2; 01 Bồn nước Inox + Chân cột bê tông cao 3m; 01 Hệ thống hàng rào cột bê thông + Khung sắt lưới B40; 01 Trụ điện vuông Bê tông cao 6m; 01 hệ thống Giếng khoan (01 Giếng khoan + 01 máy bơm công suất 2Hp); 01 cái đồng hồ Điện kế chính; 06 cây Mít; 01 cây Bưởi; 07 cây Chè Xanh. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 113, tờ bản đồ số 15, tọa lạc tại ấp Định Thới, xã Định An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Lê Thị Bích Huệ + Lê Võ Thanh Nhàn lần 1).

*Giá khởi điểm: 671.149.000 đồng

02. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 379m2 (Có: 35m2 đất ở tại nông thôn; 304m2 đất trồng cây lâu năm; 40m2 hành lang an toàn đường bộ) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Phòng trọ tổng diện tích 129,4m2; Mái che diện tích 36m2; Sân xi măng diện tích 57,76m2; 01 cái Đồng hồ điện kế. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 971, tờ bản đồ số 17, tại ấp Long Điền, xã Long Hòa, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Văn Bình + Nguyễn Thị Hường lần 3). *Giá khởi điểm: 263.911.500 đồng.

03. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 710m2 (Trong đó: 50m2 đất ở tại nông thôn; 660m2 đất trồng cây lâu năm khác) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà ở diện tích 72,8m2; Nhà tạm 1 diện tích 33,28m2; Nhà tạm 2 diện tích 53,55m2; Chuồng Heo diện tích 10m2; 01 hệ thống Giếng Khoan và máy Bơm 1,5hp. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 210, tờ bản đồ số 18, tọa lạc tại ấp Long Điền, xã Long Hòa, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Văn Bình + Nguyễn Thị Hường lần 3).   *Giá khởi điểm: 324.206.100 đồng.

   04. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 120m2 (Trong đó có: 100m2 đất ở tại nông thôn; 20m2 đất trồng cây lâu năm khác) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm 01 căn nhà ở diện tích 52,4m2; mái che diện tích 13,4m2; Sân diện tích 26m2; 01 hệ thống Cổng + Tường rào. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 113, tờ bản đồ số 09, tọa lạc tại ấp Tân Phú, xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng,  Bình Dương. (Vụ: Hoàng Thị Minh + Đào Minh Hữu lần 5).   *Giá khởi điểm: 134.057.750 đồng.

   05. Quyền sử dụng đất đối với khu đất diện tích 15.511m2 đất trồng cây lâu năm (đất Cao Su) thuộc thửa đất số 88, tờ bản đồ số 07, tọa lạc tại ấp ấp Tân Đức, xã Minh Tân, Dầu Tiếng, Bình Dương. (Vụ: Lê Thị Kim Nga + Nguyễn Văn An lần 9).    *Giá khởi điểm: 544.436.100 đồng.

   06. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 301m2 đất lâu năm quả và 12 cây Cao Su trồng trên đất thuộc thửa đất số 577, tờ bản đồ số 35, tọa lạc tại ấp Bàu Khai, xã An Lập, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Huỳnh Thị Kim Anh lần 5). *Giá khởi điểm: 31.203.500 đồng.

   07. Quyền sử dụng đất đối với khu đất diện tích 1.133m2 (có: 300m2 đất ở tại nông thôn; 833m2 cây lâu năm khác) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: 01 căn nhà cấp 4 diện tích 107m2; Nhà tạm diện tích 18m2; Chuồng gà diện tích 5m2; Chuồng Heo diện tích 20m2; Cửa Cổng + hàng rào lưới B40; 01 cây Vú Sữa; 01 cây Ổi; 01 cây Mận. Tài sản trên thuộc thửa đất số 01, tờ bản đồ số 35, tại ấp Phú Bình, xã An Lập, Dầu Tiếng, Bình Dương. (Vụ: Huỳnh Thị Kim Anh lần 5).

*Giá khởi điểm: 199.269.750 đồng.

   08. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 365m2 (Có: 247m2 đất trồng cây lâu năm khác; 118m2 đất hàng lang lộ giới) và một số cây trồng trên đất gồm:  08 bụi Tầm Vông; 07 cây Cao Su; 01 cây Lồng Mứt. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 697, tờ bản đồ số 15, tọa lạc tại ấp Đất Đỏ, xã An Lập, Dầu Tiếng, Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Ngọc Anh lần 8) .   *Giá khởi điểm: 110.745.000 đồng.

   09. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 176m2 (Trong đó: 50m2 đất ở tại nông thôn; 126m2 đất trồng cây lâu năm) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà cấp 4 diện tích 113m2; Mái hiên diện tích 27m2; 01 cái đồng hồ điện kế chính và hệ thống điện, Giếng khoan dân dụng + mô tơ bơm nước; 01 Bồn nước 1.000 lít Inox; 01 cây Cau kiểng. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 1053, tờ bản đồ số 30, tọa lạc tại ấp Xóm Lẫm, xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Trương Thị Sen lần 2).   *Giá khởi điểm: 221.873.000 đồng.

   10. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 85m2 đất trồng cây lâu năm và 01 căn nhà ở diện tích 61m2. Tài sản trên thuộc thửa đất số 1203, tờ bản đồ số 30, tọa lạc tại ấp Xóm Lẫm, xã Thanh Tuyền, Dầu Tiếng, Bình Dương. (Vụ: Huỳnh Thị Lành lần 5).   *Giá khởi điểm: 129.157.600 đồng.

   11. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 91m2 đất trồng cây lâu năm và 01 căn nhà ở diện tích 42m2; 01 phòng vệ sinh diện tích 4m2. Tài sản trên thuộc thửa đất số 1204, tờ bản đồ số 30, tọa lạc tại ấp Xóm Lẫm, xã Thanh Tuyền, Dầu Tiếng, Bình Dương. (Vụ: Huỳnh Thị Lành lần 5).  *Giá khởi điểm: 62.112.160 đồng.

   12. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 101,2m2 (Có: 50m2 đất ở tại đô thị; 51,2m2 đất trồng cây lâu năm, hiện tại khu đất không có lối đi) và 01 căn nhà diện tích 43,8m2. Toàn bộ tài sản trên thuộc một phần thửa đất số 4184, tờ bản đồ số 2BA.12, tại khu phố Bình Thung 1, phường Bình An, thị xã Dĩ An, Bình Dương. (Vụ: Lương Thị No lần 3).   *Giá khởi điểm: 265.000.000 đồng.

 

   13. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 176,7m2 đất ở tại đô thị (trong đó có 8,3m2 đất hành lang đường bộ) và một số tài sản gắn liền với đất gồm 01 căn nhà cấp IV diện tích 73,2m2; 01 cái giếng đóng; 01 cây Mít 10 năm tuổi. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 59, tờ bản đồ số 42, tọa lạc số 10/34T, khu 7, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Thị Lan lần 7).  *Giá khởi điểm: 479.568.382 đồng.

   14. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 84,5m2 đất Bằng trồng cây hàng năm (Trong đó có: 82m2 thuộc Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số 4882 QSDĐ/CN BA, có 7m2 nằm trong chỉ giới quy hoạch giao thông; 2,5m2 không thuộc Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số 4882 QSDĐ/CN BA, có 0,5m2 nằm trong chỉ giới quy hoạch giao thông) và 01 căn Nhà ở diện tích 84,5m2 gắn liền trên đất. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 560d, tờ bản đồ số 05, tọa lạc tại số 99B/1, khu phố Bình Thung 2, phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Võ Văn Lộc + Huỳnh Thị Ngọc Nhung lần 2).   *Giá khởi điểm: 302.426.000 đồng.

   15. Quyền sử dụng đất đối với khu đất diện tích 1.116m2 (Có: 100m2 đất ở tại nông thôn; 1.016m2 đất cây lâu năm, có 168,4m2 thuộc hành lang an toàn đường thủy) và 06 cây Dừa trồng trên đất. Tài sản trên thuộc thửa đất số 691, tờ bản đồ số 6(C3),  tại KP Phú Hội, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương. (Vụ: Trần Thị Ngọc Bích + Huỳnh Thành Long lần 4).   *Giá khởi điểm: 1.778.284.780 đồng.

   16. Quyền sử dụng đối với 02 khu đất liền kề (Hiện tại 02 khu đất không có lối đi; 02 khu đất có đủ điều kiện về quyền mở lối đi qua đất liền kề theo quy định của pháp luật dân sự) cụ thể như sau: (Vụ: Lê Dương Bình lần 2).

- Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 162,4m2 (Trong đó có: 125m2 đất ở tại đô thị; 37,4m2 đất trồng cây lâu năm) thuộc thửa đất số 1064, tờ bản đồ số 17 (Số tờ bản đồ mới 17-5) tọa lạc tại khu 2, phường Tân An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

- Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 398m2 (Trong đó có: 50m2 đất ở tại đô thị; 244m2 đất trồng cây lâu năm; 104m2 đất thuộc hành lang bảo vệ rạch) thuộc thửa đất số 1686, tờ bản đồ số 17 (Số tờ bản đồ mới 17-5), tại khu 2, phường Tân An, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương.

*Giá khởi điểm: 475.600.000 đồng.

   17. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 182,5m2 (Có: 182m2 đất ở tại đô thị, có 4,7m2 nằm trong chỉ giới quy hoạch giao thông; 0,5m2 đất trồng cây lâu năm nằm ngoài giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) và 01 căn Nhà ở diện tích 106,4m2 gắn liền trên đất. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 403, tờ bản đồ số 06, tại KP Bình Thung 2, phường Bình An, thị xã Dĩ An, Bình Dương. (Vụ: Trần Văn Hòa + Nguyễn Thị Thanh Xuân lần 2).  *Giá khởi điểm: 737.567.000 đồng.

 18. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 155,4m2 đất trồng cây lâu năm (Hiện tại khu đất không có lối đi) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà ở diện tích 77,4m2; Nhà vệ sinh diện tích 3,4m2. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 872, tờ bản đồ số 25, tại ấp Hóa Nhựt, xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Văn Hải + Nguyễn Thị Thúy Kiều lần 4).

   *Giá khởi điểm: 173.116.980 đồng.

   19. Quyền sử dụng đối với khu đất có diện tích là 16.047,5m2 (đất cây lâu năm; có 947,1m2 đất thuộc hành lang an toàn đường bộ) và 685 cây Cao Su trên 10 năm tuổi trên đất. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 30, tờ bản đồ số 24 tọa lạc tại ấp 5, xã Tân Hiệp, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Cty CP SXKD XNK Tấn Lợi lần 2).   *Giá khởi điểm: 1.489.300.000 đồng.

   20. Quyền sử dụng đối với khu đất có diện tích 1.324,2m2 (Có 100m2 đất ở tại nông thôn; 1.224,2m2 đất trồng cây lâu năm) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà tạm diện tích 35m2; Mái hiên diện tích 13,8m2; Nhà bếp diện tích 13,5m2; Nhà tắm diện tích 4,6m2; Chuồng Heo diện tích 20m2; Chuồng Gà diện tích 4m2; tường rào diện tích 246m2; Trụ cổng thể tích 0,5m2; Cổng sắt diện tích 5,6m2; 37 cây Mít; 02 cây Xoài; 01 cây Bưởi; 02 cây Ổi; 01 cây Hồng Quân; 02 cây Mãng Cầu; 01 cái Giếng đào. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 323, tờ bản đồ số 18 tọa lạc tại ấp 3, xã Tân Hiệp, Phú Giáo, Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Thị Kim Minh lần 4).   *Giá khởi điểm: 177.647.150 đồng.

   21. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 97m2 (đất trồng cây lâu năm khác) và 01 căn nhà ở diện tích 61,49m2 (hiện tại khu đất không có lối đi). Tài sản trên thuộc thửa đất số 531, tờ bản đồ số 12, tại ấp 1A, xã Phước Hòa, Phú Giáo, Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Thị Hoàng Phương lần 4).   *Giá khởi điểm: 43.357.003 đồng.

22. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 1.683m2 (400m2 đất ở tại nông thôn; 1.283m2 đất trồng cây lâu năm; 250m2 đất thuộc hành lang an toàn đường bộ) theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AC 470858, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H00010 do UBND huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương cấp ngày 24/6/2005 cho bà Nguyễn Thị Thanh Nguyên và một số tài sản gắn liền trên đất gồm Nhà ở diện tích 88,57m2; Nhà tạm (chuồng Heo) diện tích 19,25m2; 01 Điện kế chính; 03 cây Tràm 04 năm tuổi; 02 cây Mận 02 năm tuổi; Nhà ở diện tích 111m2; 01 cái điện kế chính; 01 Giếng khoan dân dụng. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 18, tờ bản đồ số 65, tại ấp 5, xã An Thái, Phú Giáo, Bình Dương.(Vụ: Nguyễn Thị Thanh Nguyên lần 6).   *Giá khởi điểm: 540.648.999 đồng.

   23. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 16.288,2m2 đất trồng cây lâu năm (Trong đó có: 400 m2 đất thổ cư; 10.833,7m2 đất trồng cây lâu năm; 5.054,5m2 đất thuộc hành lang bảo vệ sông) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà ở 1 diện tích 149,8m2; Nhà ở 2 diện tích 15,3m2; Nhà bếp diện tích 17,2m2; Nhà vệ sinh diện tích 11,3m2; Chuồng Heo diện tích 283,9m2; 01 cái Điện kế chính; 01 cái Giếng khoan; 01 cái Bồn nước nhựa 500 lít; 610 cây Cao Su 8 năm tuổi; 04 cây Mít 3 năm tuổi; 03 cây Mận 20 năm tuổi; 06 cây Điều 15 năm tuổi; 02 cây Bưởi 15 năm tuổi. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 267, 295, 296, 297, 298, cùng tờ bản đồ số 11, tọa lạc tại ấp 2, xã Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Tường Năng Bách – Cty CP Thế giới Hoa Khôi lần 2).

   *Giá khởi điểm: 3.763.055.000 đồng.

   24. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 817,3m2 đất trồng cây lâu năm (Trong đó có 252,3 m2 đất thuộc hành lang an toàn đường bộ) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà ở diện tích 188m2; Nhà tạm diện tích 60m2; 01 cái Điện kế chính; 01 cái Giếng khoan; 01 cái Bồn nước nhựa 500 lít; 43 cây Cao Su 6 năm tuổi. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 279, tờ bản đồ số 12, tọa lạc tại ấp 3, xã Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Thị Tùng lần 2).   *Giá khởi điểm: 739.450.000 đồng.

    -Thời gian đăng ký mua tài sản từ ngày 09/03/2015 đến 10 giờ 00 phút ngày 09/04/2015;

-Thời gian xem tài sản từ ngày 09/03/2015 đến 16 giờ 00 phút ngày 13/04/2015;

-Thời điểm nhận lại (Chuộc) tài sản hạn chót đến 17 giờ 00 phút ngày 15/04/2015;

-Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 15% so với giá khởi điểm.

-Thời điểm bán đấu giá dự kiến: 08 giờ 00 phút ngày 16/04/2015;

Tb bán đấu giá ngày 04.03.2015

1. Gồm 28 tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ nhà nước ( gồm cục nối mạng vi tính, bàn phím, loa vi tính, tổng cộng 05 danh mục). Tài sản để tại Đội Quản lý thị trường số 6,  thị trấn Phước Vĩnh, Phú Giáo, Bình Dương. ( lần 6)    * Giá khởi điểm: 2.712.000 đồng

2. Gồm 10 tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ nhà nước (gồm bàn ủi điện khô, tổng cộng 06 danh mục) .Tài sản được để tại Đội Quản lý thị trường số 6,  thị trấn Phước Vĩnh, Phú Giáo, Bình Dương. ( lần 6) * Giá khởi điểm: 702.000 đồng.

 3. Gồm 736 tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ nhà nước ( gồm khóa cửa, đèn pin đội đầu, đèn thả thủy tinh, gim bấm,……… tổng cộng 10 danh mục). Tài sản để tại Đội Quản lý thị trường số 6,  thị trấn Phước Vĩnh, Phú Giáo, Bình Dương. ( lần 6)    * Giá khởi điểm: 4.512.000 đồng

  4.  Gồm 36 tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ nhà nước ( gồm cưa lá cầm tay, khóa tay gạt, khóa tay nắm, máy khoan, tổng cộng 05 danh mục). Tài sản được để tại Đội Quản lý thị trường số 6,  thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. ( lần 5)   *Giá khởi điểm: 4.291.200 đồng

5. Gồm 23 tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ nhà nước (gồm bạc đạn, kính chiếu hậu ô tô, bố amaza, tổng cộng 06 danh mục). Tài sản được để tại Đội Quản lý thị trường số 6,  thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. ( lần 5) *Giá khởi điểm: 2.409.600 đồng

6. Gồm 29 tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (gồm nhông xích dĩa các loại, tổng cộng 03 danh mục). Tài sản được để tại Đội Quản lý thị trường số 6,  thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. ( lần 4)   * Giá khởi điểm: 1.812.000 đồng

7. Gồm 117 tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (gồm điện thoại di động, mắt kính, micro, tổng cộng 09 danh mục). Tài sản được để tại Đội Quản lý thị trường số 6,  thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. ( lần 4) *Giá khởi điểm: 5.370.000 đồng

8.  Gồm 173 tang vật, phương tiện vi phạm hành chính ( gồm bố thắng trước, sau xe máy. Sên cam, bạc đạn đùm xe các loại, tổng cộng 04 danh mục). Tài sản để tại Đội Quản lý thị trường số 6,  thị trấn Phước Vĩnh, Phú Giáo, Bình Dương. ( lần 4)   * Giá khởi điểm: 1.122.240 đồng

9. Gồm 05 tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (gồm siêu nhân các loại, tổng cộng 05 danh mục). Tài sản được để tại Đội Quản lý thị trường số 6,  thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. ( Lần 3)* Giá khởi điểm: 872.000 đồng

 

10. Gồm 06 tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (gồm máy chà nhám, máy khoan, tổng cộng 03 danh mục). Tài sản được để tại Đội Quản lý thị trường số 6,  thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. ( Lần 3)* Giá khởi điểm: 1.856.000 đồng

11. Gồm 900 tang vật, phương tiện vi phạm hành chính ( gồm giấy nhám các loại, tổng cộng 01 danh mục). Tài sản được để tại Đội Quản lý thị trường số 6,  thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. ( Lần 3)* Giá khởi điểm: 3.240.000 đồng

12. Gồm 250 tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ nhà nước ( gồm mắt kính thời trang các loại, …….tổng cộng 08 danh mục). Tài sản để tại Đội Quản lý thị trường số 6,  thị trấn Phước Vĩnh, Phú Giáo, Bình Dương. ( lần 3)  * Giá khởi điểm: 9.000.000 đồng

13. Gồm 10 tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ nhà nước ( gồm tranh thêu chữ thập, …….tổng cộng 02 danh mục) .Tài sản được để tại Đội Quản lý thị trường số 6,  thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. ( lần 3)* Giá khởi điểm: 3.840.000 đồng.

* Hình thức bán đấu giá: bỏ phiếu kín.

- Thời gian xem và đăng ký mua tài sản từ 07 giờ 00 phút đến 10 giờ 00 phút 17/03/2015;

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 15% so với giá khởi điểm.

- Thời điểm bán đấu giá dự kiến: 08 giờ 00 phút ngày 20/03/2015;

- Tại: Công ty TNHH DV Bán đấu giá Tài sản Công Lập;

Tb bán đấu giá ngày 03.03.2015

Tài sản bán đấu giá gồm 41 xe mô tô 02 bánh ( có 06 xe phụ tùng), 35 cái điện thoại di động các loại . Toàn bộ tài sản trên được để tại Kho của Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Thuận An, đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, Bình Dương.

* Giá khởi điểm: 280.410.000 đồng

* Hình thức bán đấu giá: bỏ phiếu kín.

- Thời gian xem và đăng ký mua tài sản từ ngày 07 giờ 00 đến 10 giờ 00 phút ngày 20/03/2015;

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 15% so với giá khởi điểm.

- Thời điểm bán đấu giá dự kiến: 08 giờ 00 phút ngày 23/03/2015;

- Tại: Công ty TNHH DV Bán đấu giá Tài sản Công Lập;