TB bán đấu giá ngày 11.9.2017

Tài sản của Công ty TNHH ICA Rx được Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương đưa ra đấu giá để thu hồi nợ cho Ngân hàng cụ thể như sau:

- 01 cái Máy đóng vỉ bấm (Blister machine);

- 01 bộ Máy quang phổ hồng ngoại (IR Spectrometer);

- 01 bộ Hệ thống sắc ký lỏng cao (Breezer Gradient HPLC);

- 01 cái Máy in (Ink Jet Printing Machine);

- 01 cái Máy ủ ấm (Incubator);

- 01 bộ Băng tải kiểm tra liên tục 02 chiều;

- 01 cái Máy nạp viên tự động (Auto Cap Filling Machine AF-40);

- 01 bộ Máy khử ẩm (De-humidifier);

- 01 bộ Máy nén khí & phụ kiện;

- 01 bộ Máy bao phim (Thai Coater);

- 01 cái Máy dập viên (Tablet Compression);

- 01 cái Máy in (Ink Jet Printing Machine);

- 01 bộ Máy đóng thuốc dạng gói (Packing Machine);

- 01 cái Máy in Imaje S7 Sigma 1G (Printer);

- 01 bộ Máy kiểm tra độ ổn định (Stability Oven);

- 01 cái Máy đóng vỉ xé (Strip Pack Accessories);

- 01 cái Máy trộn bột cốm thuốc (Blender);

- 01 bộ Máy rây cơ học và phụ kiện (Mechanical Sifter);

- 01 hệ thống lọc không khí Hepa;

- 01 bộ Máy đo độ ẩm và nhiệt độ không khí;

- 01 Bộ xử lý không khí (Air Handling Unit);

- 01 cái Máy quang phổ.

Toàn bộ tài sản nêu trên được để tại Công ty TNHH ICA Rx; địa chỉ: lô 10, đường số 5, Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, Thuận An, Bình Dương. Chi tiết tài sản tại Chứng thư thẩm định giá số BDG0571/17/EXIMA ngày 22/02/2017 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá E Xim. (Lần 3)

*Giá khởi điểm: 550.673.895 đồng. 

Tb bán đấu giá ngày 19.6.2017

 

Tài sản bán đấu giá như sau:

- 01 cái Máy đóng vỉ bấm (Blister machine);

- 01 bộ Máy quang phổ hồng ngoại (IR Spectrometer);

- 01 bộ Hệ thống sắc ký lỏng cao (Breezer Gradient HPLC);

- 01 cái Máy in (Ink Jet Printing Machine);

- 01 cái Máy ủ ấm (Incubator);

- 01 bộ Băng tải kiểm tra liên tục 02 chiều;

- 01 cái Máy nạp viên tự động (Auto Cap Filling Machine AF-40);

- 01 bộ Máy khử ẩm (De-humidifier);

- 01 bộ Máy nén khí & phụ kiện;

- 01 bộ Máy bao phim (Thai Coater);

- 01 cái Máy dập viên (Tablet Compression);

- 01 cái Máy in (Ink Jet Printing Machine);

- 01 bộ Máy đóng thuốc dạng gói (Packing Machine);

- 01 cái Máy in Imaje S7 Sigma 1G (Printer);

- 01 bộ Máy kiểm tra độ ổn định (Stability Oven);

- 01 cái Máy đóng vỉ xé (Strip Pack Accessories);

- 01 cái Máy trộn bột cốm thuốc (Blender);

- 01 bộ Máy rây cơ học và phụ kiện (Mechanical Sifter);

- 01 hệ thống lọc không khí Hepa;

- 01 bộ Máy đo độ ẩm và nhiệt độ không khí;

- 01 Bộ xử lý không khí (Air Handling Unit);

- 01 cái Máy quang phổ.

Toàn bộ tài sản nêu trên được để tại Công ty TNHH ICA Rx; địa chỉ: lô 10, đường số 5, Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, Thuận An, Bình Dương. Chi tiết tài sản tại Chứng thư thẩm định giá số BDG0571/17/EXIMA ngày 22/02/2017 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá E Xim.

*Giá khởi điểm: 579.656.732 đồng.

 

-Thời gian đăng ký mua tài sản và tham khảo hồ sơ từ ngày ra thông báo đến 10 giờ 00 phút ngày 11/8/2017;

-Thời gian xem tài sản từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 00 phút ngày 11/8/2017;

-Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 15% so với giá khởi điểm.

-Thời điểm bán đấu giá dự kiến: 08 giờ 00 phút ngày 14/8/2017;

Tb bán đấu giá ngày 13.6.2017

1. Tài sản gồm 89 tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước ( gồm áo thun nam, quần jean nam các loại; tổng cộng 06 danh mục, đính kèm theo bảng kê tài sản).  ( lần 4)

* Giá khởi điểm: 18.340.560 đồng

2. Tài sản gồm 2.520 tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước (gồm bánh răng, cờ lê, bạc đạn, phược sau xe gắn máy; tổng cộng 19 danh mục, đính kèm bảng kê tài sản).  ( lần 4)

* Giá khởi điểm: 69.990.197 đồng

3. Tài sản gồm 183 tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước (gồm nước làm mát, máy bơm hơi, lọc gió, bóng đèn ô tô; tổng cộng 08 danh mục, đính kèm bảng kê tài sản).  ( lần 4)

* Giá khởi điểm: 15.309.000 đồng

4. Tài sản gồm 948 tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước (gồm ốp lưng, sạc điện thoại, cục sạc; tổng cộng 06 danh mục, đính kèm bảng kê tài sản). ( lần 4)

* Giá khởi điểm: 22.314.690 đồng

 Toàn bộ 04 lô tài sản được để tại số 3, Kp 4, đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

- Thời gian xem và đăng ký mua tài sản từ  ngày ra thông báo đến 10 giờ 00 phút ngày 26/6/2017;

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 15% so với giá khởi điểm.

- Thời điểm bán đấu giá dự kiến: 09 giờ 00 phút ngày 28/6/2017;

Tb bán đấu giá ngày 13.6.2017

01. Quyền sử dụng đối với khu đất cơ sở Sản xuất kinh doanh và đất nuôi trồng thủy sản có tổng diện tích 37.476,6m2 (Trong đó có: 3.725m2 thuộc hành lang an toàn đường bộ; 1.420m2 thuộc hành lang bảo vệ Suối) thuộc các thửa đất số 184, thửa đất số 185, thửa đất số 192, thửa đất số 140, thửa đất số 207 và một phần thửa đất số 150, cùng tờ bản đồ số 07 (Mục đích sử dụng đất: Thửa đất số 192: đất cơ sở sản xuất kinh doanh, thời hạn sử dụng đến 28/5/2056; Thửa đất số 140: đất cơ sở sản xuất kinh doanh và hành lang an toàn đường bộ, thời hạn sử dụng đến 27/9/2027; thửa đất số 207: đất cơ sở sản xuất kinh doanh, hành lang lộ giới, hành lang bảo vệ cầu, thời hạn sử dụng đến 17/4/2057; Thửa đất số 184: đất nuôi trồng thủy sản, thời hạn sử dụng đến 02/2021; Thửa đất số 185: Đất nuôi trồng thủy sản, thời hạn sử dụng đến 02/2021) và một số tài sản gắn liền trên đất cụ thể như sau: Nhà cấp 4 diện tích 85m2; Nhà văn phòng diện tích 110,4m2; Nhà cấp 4 diện tích 37,2m2; Nhà cấp 4 diện tích 20m2; Phòng khách cấp 4 diện tích 32m2; Nhà cấp 4 diện tích 96m2 (đã có sở hữu công trình); Phòng thí nghiệm diện tích 240m2; Nhà tạm diện tích 60m2; Nhà cấp 4 diện tích 14m2; Nhà để xe diện tích 160,8m2; Nhà bảo vệ phía sau: 09m2; Nhà bảo vệ phái trước diện tích 21m2; Nhà cấp 4 diện tích 80m2; Nhà cấp 4 diện tích 96,86m2; Nhà vệ sinh diện tích 17,6m2; Nhà xưởng diện tích 3.549m2 (đã có sở hữu công trình). Toàn bộ tài sản trên thuộc các thửa đất số 184, thửa đất số 185, thửa đất số 192, thửa đất số 140, thửa đất số 207 và một phần thửa đất số 150 cùng tờ bản đồ số 07, tọa lạc tại ấp 6, xã Tân Hiệp, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Đoàn Quang Vũ – DNTN Chế biến Cao su Thương mại Thành Đạt lần 7).

  *Giá khởi điểm: 17.152.490.982 đồng.

   -Thời gian đăng ký mua tài sản và tham khảo hồ sơ từ ngày ra thông báo đến 10 giờ 00 phút ngày 14/7/2017;

-Thời gian xem tài sản từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 00 phút ngày 17/7/2017;

-Thời điểm nhận lại (Chuộc) tài sản hạn chót đến 17 giờ 00 phút ngày 19/7/2017;

-Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 15% so với giá khởi điểm.

-Thời điểm bán đấu giá dự kiến: 08 giờ 00 phút ngày 20/7/2017;

Tb bán đấu giá ngày 13.6.2017

Tài sản bán đấu giá là: 01 xe Lu rung đã qua sử dụng, không còn hoạt động; Hiệu: Bomag; Nước sản xuất: Đức; Model: BW 216D-2; Biển số 61SA-0093; Số khung: 400420134; Số máy: 8422295; Màu: đỏ. Tài sản được để tại bãi xe cơ giới, tổ 11, khu phố 6, phường Linh Trung, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. ( vụ Cty TNHH TM XNK Châu Loan lần 2).

*  Giá khởi điểm: 88.877.700 đồng

*Ghi chú: Giá bán Lô tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

   -Thời gian đăng ký mua tài sản và tham khảo hồ sơ từ ngày ra thông báo đến 10 giờ 00 phút ngày 27/6/2017;

-Thời gian xem tài sản từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 00 phút ngày 04/7/2017;

-Thời điểm nhận lại (Chuộc) tài sản hạn chót đến 17 giờ 00 phút ngày 05/7/2017;

-Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 15% so với giá khởi điểm.

-Thời điểm bán đấu giá dự kiến: 08 giờ 00 phút ngày 06/7/2017;

Tb bán đấu giá ngày 2.6.2017

Tài sản bán đấu giá: Gồm 20 tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước (Kiềm bấm mạng Sunkit, bút trình chiếu pointer, Sạc dự phòng, Máy tính tiền…. gồm 05 danh mục), đính kèm bảng kê số 05/BKĐG ngày 05/4/2017 của Đội Quản lý thị trường số 1.( Lần 2)

*Giá khởi điểm: 6.912.000 đồng.

Toàn bộ lô tài sản nêu trên được để tại Kho của Đội Quản lý thị trường số 1, đường Thích Quãng Đức, P. Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

- Thời gian xem và đăng ký mua tài sản từ ngày 02/6/2017 đến 10 giờ 00 phút ngày 14/6/2017;

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 15% so với giá khởi điểm.

- Thời điểm bán đấu giá dự kiến: 08 giờ 00 phút ngày 16/6/2017;

- Tại: Công ty TNHH DV Bán đấu giá Tài sản Công Lập;