Tb bán đấu giá ngày 29.3.2017

 01. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 194,5m2 có 144,9m2 thuộc hành lang an toàn đường bộ (Có: 108m2 đất ở tại nông thôn) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà ở 1 (Nhà trệt và 1 lầu) diện tích 161m2; Nhà ở 2 diện tích 71,7m2; 02 cái đồng hồ điện kế chính. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 386, tờ bản đồ số 17, tọa lạc tại ấp Long Điền, xã Long Hòa, Dầu Tiếng, Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Ngọc Thành + Lê Thị Tâm lần 7).

  *Giá khởi điểm: 511.152.763 đồng.

          02. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 1.594m2 (Trong đó có: 150m2 đất ở tại nông thôn; 1.276,7m2 đất trồng cây lâu năm; 167,3 m2 đất thuộc hành lang an toàn đường bộ) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà ở cấp 4 diện tích 282m2; Nhà kho diện tích 27,3m2; Nhà vệ sinh diện tích 13,2m2; Bể cá diện tích 11,25m2; Hàng rào lưới B40 diện tích 363,4m2; Hàng rào xây gạch diện tích 157,6m2; 01 cái Cổng sắt; Nền lát gạch tàu diện tích 50,4m2; 01 cây Sộp cao khoảng 4,5m; 02 cây Xanh cao khoảng 3,5m; 02 cây Tràm cao khoảng 3,5m; 01 cây Lộc Vừng cao khoảng 2,5m; 02 cây Sung cao khoảng 3,5m; 01 cây Mủ Trôm cao khoảng 3m; 04 cây Xoài khoảng 04 năm tuổi; 01 cây Mận khoảng 04 năm tuổi; 03 cây Mít khoảng 04 năm tuổi; 01 cây Dầu khoảng 04 năm tuổi; 02 Bụi Tre; 01 Hệ thống đồng hồ điện kế chính và hệ thống điện; 01 hệ thống giếng khoan và 01 motor công suất 1,5hp . Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 352, tờ bản đồ số 70, tọa lạc tại ấp Dáng Hương, xã Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Bạch Nhản + Đỗ Thị Nở lần 4).

*Giá khởi điểm: 1.008.773.952 đồng.

03. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 519,9m2 (Trong đó có: 100m2 đất ở tại nông thôn; 419,9m2 đất trồng cây lâu năm) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà ở cấp 4 diện tích 73,1m2; Nhà vệ sinh diện tích 2,5m2; Nhà kho diện tích 7,8m2; Hàng rào lưới B40 diện tích 90m2; 01 Hệ thống đồng hồ điện kế chính và hệ thống điện; 32 cây Cao Su khoảng 10 năm tuổi; 01 cây Mít cao khoảng 4m; 02 cây Cau cao khoảng 4,5m; 02 cây Mai cao khoảng 2,5m. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 125, tờ bản đồ số 32, tọa lạc tại ấp Định Thọ, xã Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương. (Vụ: Phạm Thị Hồng + Huỳnh Văn Dũng lần 3).

  *Giá khởi điểm: 222.114.275 đồng.

  04. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 500m2 (Trong đó có: 50m2 đất ở tại nông thôn; 218m2 đất trồng cây lâu năm; 232m2 đất thuộc hành lang an toàn đường bộ) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà ở diện tích 117m2; Nhà bếp diện tích 9m2; Nhà vệ sinh diện tích 6m2; Hàng rào xây gạch 18,57 m2; Hàng rào khung sắt 10,66 m2; Hàng rào lưới B40 diện tích 62 m2; Mái che diện tích 22m2; 01 Hệ thống đồng hồ điện kế và Hệ thống điện; 01 Giếng đóng và hệ thống nước sinh hoạt. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 309, tờ bản đồ số 13, tọa lạc tại ấp Thị Tính, xã Long Hòa, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Lê Mạnh Hùng + Đặng Thị Thu Hồng lần 3).

*Giá khởi điểm: 357.286.213 đồng.

          05. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 1.008,9m2 (Trong đó có: 40m2 đất ở tại nông thôn; 968,9m2 đất trồng cây lâu năm) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà cấp 4 diện tích 137,3m2; Mái hiên diện tích 50,3m2; Nhà vệ sinh diện tích 7m2; Nhà kho và chuồng gà diện tích 25,2m2; 43 cây cao Su 08 năm tuổi; 01 cây Dừa 03 năm tuổi; 01 cây Mít 03 năm tuổi. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 402, tờ bản đồ số 51, tọa lạc tại ấp Định Phước, xã Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Thị Ngọt lần 8)

*Giá khởi điểm: 325.059.950 đồng.

  06. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 1.104,5m2 (đất trồng cây lâu năm) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà cấp 4 diện tích 120m2; 01 cái Bồn nước Inox 700 lít; 01 cái Đồng hồ Điện kế chính; 79 cây Cao Su 06 năm tuổi; 01 cây Dừa. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 72, tờ bản đồ số 35, tọa lạc tại ấp Cỏ Trách, xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Lê Thị Hoàng Yến lần 7).

*Giá khởi điểm: 185.639.083 đồng.

  07. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 2.724,7m2 (đất trồng cây lâu năm) thuộc thửa đất số 427 (hợp từ thửa đất số 68, thửa đất số 69, thửa đất số 70 và thửa đất số 71), tờ bản đồ số 12, tọa lạc tại ấp Cà Tong, xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Huỳnh Văn Tài + Huỳnh Thị Xuân lần 7).

  *Giá khởi điểm: 68.120.375 đồng.

 08. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 831m2 đất trồng cây lâu năm và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà ở diện tích 84m2; Nhà bếp diện tích 46m2; Mái che diện tích 21m2; 01 hệ thống hàng rào và cổng; 01 hệ thống đồng hồ điện kế 220V và hệ thống điện sinh hoạt; 01 hệ thống Giếng đóng và hệ thống nước sinh hoạt. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 558, tờ bản đồ số 57, tọa lạc tại ấp Tân Hòa, xã Long Hòa, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Ngọc Khánh + Dương Thị Châm lần 4).

*Giá khởi điểm: 198.037.336 đồng.

  09. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 1.902m2 (Trong đó có: 300m2 đất ở tại nông thôn; 1.389m2 cây lâu năm; 213m2 đất thuộc hành lang an toàn đường bộ) và tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà ở diện tích 167,6m2; Nhà kho diện tích 41,8m2; Mái che diện tích 30m2; Sân bê tông diện tích 259,7m2; Trại nuôi heo 1 diện tích 210,8m2; Trại nuôi heo 2 diện tích 173,8m2; 01 hệ thống hàng rào và Cổng; Hàng rào và gạch block diện tích 42,12m; hàng rào lưới B40 diện tích 44,83m; 01 đồng hồ điện kế; 01 hệ thống bồn nước 1.000 lít và chân bồn; 02 hệ thống bồn nước 2.000 lít và chân bồn; 03 bụi Tầm Vong; 03 cây Cao Su; 01 cây Mận; 01 cây Dừa; 01 cây Rừng; 03 cây Nhãn  Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 12, tờ bản đồ số 03, tọa lạc tại ấp Tân Bình, xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Trần Thị Kim Tuyết lần 8).

  *Giá khỏi điểm: 1.693.400.904 đồng.

  10. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 434,5m2 (Trong đó có: 100m2 đất ở tại nông thôn; 334,5m2 đất trồng cây lâu năm) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà tạm diện tích 49,35m2; Chuồng Gà diện tích 9m2; 01 cây cây Xanh đường kính khoảng 90cm; 01 cây Xoài đường kính khoảng 40cm; 01 cây Mít đường kính khoảng 40cm; 01 Bụi Tre khoảng 30 cây; 28 cây Cao Su khoảng 02 năm tuổi. Toàn bộ tài sản trên thuộc một phần thửa đất số 69, tờ bản đồ số 15, tọa lạc tại ấp An Thới, xã Định An, Dầu Tiếng, Bình Dương. (Vụ: Võ Thị Thúy lần 5).

*Giá khởi điểm: 74.264.788 đồng.

11. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 2.727,7m2 (Có: 50m2 đất ở tại nông thôn; 2.174,4m2 đất trồng cây lâu năm; 503,3m2 đất thuộc hành lang an toàn đường bộ) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà cấp 4 diện tích 161,5m2; 01 bộ Đồng hồ điện kế chính 220w và hệ thống điện; 01 cái Motor 01HP; 01 cái Giếng đóng; 01 bộ Bồn nước 1.000 lít và chân bồn sắt; Chuồng gà diện tích 5,28m2; Sân nền Bê tông diện tích 60,06m2; 181 cây Cao Su 08 năm tuổi; 05 cây Mít; 01 cây Bưởi. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 315, tờ bản đồ số 15, tọa lạc tại ấp Định Thới, xã Định An, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Thị Như Thùy + Nguyễn Văn Châu lần 8) .

*Giá khởi điểm: 540.623.570 đồng.

12. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 4.391,5m2 (Có:200m2 đất ở nông thôn, 4.191,5m2 đất trồng cây lâu năm) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà 1 diện tích 62m2; Mái che 1 diện tích 12,9 m2; Nhà 2 diện tích 64,2 m2; Mái che 2 diện tích 10,7m2; Nhà 3 diện tích 93,6 m2; Mái che 3 diện tích 26,3 m2; 01 Đồng hồ điện kế chính và hệ thống điện sinh hoạt; 01 Giếng khoan; 01 Mô tơ; 01 Bồn nước Inox 1000 lít và chân bồn; Nhà tắm 1 diện tích 3,8 m2; Hồ nước 1 diện tích 2m2; Nhà tắm 2 diện tích 3,24m2; Hồ nước 2 diện tích 2m2; Nhà kho diện tích 24,7m2; Nhà vệ sinh diện tích 8,84m2; 01 Nhà tạm; Nhà bếp diện tích 10,4m2; 03 Cây Mít; 03 Cây Xanh; 03 Cây Mai Hoa Đăng; 01 Cây Bằng Lăng; 01 Cây Sơri; 01 Cây Chanh; 01 Cây Tắc; 01 Cây Kiến Vàng. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 35, tờ bản đồ số 7, tọa lạc tại ấp Tân Đức, xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương. (Vụ: Lâm Thị Tre + Võ Văn Ba lần 8).

*Giá khởi điểm: 382.516.350 đồng.

  13. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 1.258,7m2 (Có: 50m2 đất ở tại nông thôn; 1.208,7m2 đất trồng cây lâu năm) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà cấp 4 diện tích 90,7m2; Mái che diện tích 49,5m2; Nhà tạm 1 diện tích 13,5m2; Nhà tạm 2 diện tích 13,5m2; Nhà tắm diện tích 2,25m2; 01 bộ đồng hồ điện kế chính 220W; 01 cái Motor 1.5HP; 01 cái Giếng đống; 01 bộ Bồn nước Inox 1.000 lít và chân bồn sắt; 95 cây Cao su 06 năm tuổi; 01 cây xoài. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 168, tờ bản đồ số 27, tọa lạc tại ấp An Lộc, xã Định An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Thị Tiện lần 9).

  *Giá khởi điểm: 186.744.128 đồng.

  14. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 360,8m2 (Đất trồng cây lâu năm) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà ở cấp 4 diện tích 55m2; Nhà Bếp và Nhà Vệ sinh diện tích 33,8m2; Hệ thống móng cột (05 cột); 01 cái Mô tơ 1,5HP; 07 cây Cao Su 09 năm tuổi; 02 cây Rừng. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 342, tờ bản đồ số 13, tọa lạc tại khu phố 5, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng,  Bình Dương. (Vụ: Lương Minh Dũng + Nguyễn Thị Lan lần 4).

  *Giá khởi điểm: 135.851.195 đồng.

  15. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 916,6m2 đất trồng cây lâu năm và tài sản gắn liền trên đất gồm: hàng rào lưới B40 diện tích 186,105m2; 83 cây Cao Su khoảng 13 năm tuổi. Toàn bộ tài sản trên thuộc một phần các thửa đất số: 141, 154, 156 và 157 cùng tờ bản đồ số 14, tọa lạc tại khu phố 5, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Thị Trưởng + Lê Công Ngoan + Lê Công Thành lần 2).

  *Giá khởi điểm: 190.836.520 đồng.

  16. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 505,9m2 (Đất trồng cây lâu năm) và tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà ở 1 diện tích 35,1m2; Mái che diện tích 18,8m2; Nhà ở 2 diện tích 75,4m2; Nhà tạm diện tích 33,3m2; 01 Hệ thống Đồng hồ điện kế chính và Hệ thống điện sinh hoạt; 01 cây Mai vàng; 03 cây Xanh; 04 cây Tràm bông vàng; 01 cây Nhãn; 02 cây Xoài; 01 cây Mận; 01 cây Dừa. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 340, tờ bản đồ số 10, tọa lạc tại Khu phố 4B, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Thị Ngọc Huệ lần 4).

  *Giá khởi điểm: 962.832.125 đồng.

  17. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 377m2 (Trong đó có: 200m2 đất ở tại đô thị; 177m2 đất trồng cây lâu năm) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà cấp 4 diện tích 87,3m2; Nhà tạm diện tích 40m2; 01 cây Mai 10 năm tuổi; 02 cây Mít 01 năm tuổi; 01 cây Xanh 03 năm tuổi. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 172, tờ bản đồ số 48, tọa lạc tại khu phố 7, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Hữu Tiến + Nguyễn Thị Còn lần 2).

  *Giá khởi điểm: 195.042.760 đồng.

  18. Quyền sử dụng đối với khu đất có tổng diện tích 2.046,1m2 (đất trồng cây lâu năm) và một số tài sản gồm: 01 Nhà cấp 4 số 1 diện tích 78m2; 01 Nhà ở cấp 4 số 2 diện tích 93,6m2; Hàng rào khung sắt diện tích 33m2; Chuồng Heo diện tích 50,15 m2; Chuồng Gà diện tích 7m2; Nhà bếp diện tích 8,58m2; Hàng rào lưới B40 diện tích 309m2; 01 Đồng hồ điện kế chính 220w cùng hệ thống điện dân dụng; 01 cái Tủ gỗ lắp kính dùng để Tivi; 01 bộ Bàn ghế gỗ; 01 cái Tivi hiệu Samsung 21 inch; 01 cái Đầu đĩa hiệu IXH; 01 cái Amly; 02 cái Loa; 02 cái Tủ nhôm kính dùng để quần áo; 01 cái Giường gỗ; 01 cái Giường sắt; 01 Tủ lạnh hiệu Sanyo; 01 cái Máy giặt 08kg hiệu Sanyo; 01 Ghế bố bằng gỗ; 01 bộ Bàn ghế; 01 cái Tủ nhôm dùng để chén, dĩa; 01 Giếng đào cùng 1 máy bơm nước và hệ thống nước sinh hoạt hàng ngày. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 215 (được hợp từ: Thửa 117 và thửa 153), tờ bản đồ số 41, tọa lạc tại ấp Đồng Sến, xã Định An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Cao Thị Suốt + Lường Huy Cường lần 2).

  *Giá khởi điểm: 318.172.800 đồng.

  19. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 945,6m2 (Trong đó có: 160m2 đất ở tại đô thị; 652m2 đất trồng cây lâu năm; 133,6m2 đất thuộc hành lang an toàn đường bộ) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà ở diện tích 229,1m2; Nhà tắm và nhà Vệ sinh diện tích 10m2; Mái che diện tích 289,6m2; Sân diện tích 137,3m2; 01 Hệ thống cổng chính; 01 cái Cửa lùa; Hàng rào lưới B40 diện tích 83m2; Chuồng heo diện tích 44,3m2; Chuồng gà diện tích 9m2; 01 Bồn nước 1000 lít và chân bồn; 01 môtơ 1,5 HP; 01 cái Giếng khoan; 01 Hệ thống đồng hồ điện kế và Hệ thống điện sinh hoạt dân dụng; 02 cây Lộc Vừng 05 tuổi; 02 cây Osaka 07 tuổi; 02 cây Mai Nhật 05 tuổi; 02 cây Cau kiểng 05 tuổi; 01 cây Xoài 05 tuổi; 01 cây Mận 05 tuổi; 01 cây Vú Sữa 05 tuổi; 01 cây Tắc 05 tuổi; 02 cây Sầu Riêng 05 tuổi; 01 cây Mít 10 tuổi; 01 cây Me 10 tuổi; 01 cây Lồng Mức 10 tuổi; 02 bụi Tầm Vong (mỗi bụi khoảng 50 cây). Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 246, tờ bản đồ số 31, tọa lạc tại khu phố 6, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Đặng Thanh Điền + Trương Thị Phe lần 4).

*Giá khởi điểm: 1.271.089.592 đồng.

  20. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 338,7m2 (Trong đó có:: 298,7m2 đất trồng cây lâu năm; 40m2 đất hành lang an toàn đường bộ) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: 03 cây Giá Tỵ; 01 cây Xoài; 01 cây Xà Cừ; 01 Nhà vệ sinh; Hàng rào lưới B40 diện tích 50,25m; Hàng rào xây tô diện tích 8m. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 1P124, tờ bản đồ số 10, tọa lạc tại ấp Tân Thanh, xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Thị Thu lần 6).

  *Giá khởi điểm: 66.208.212 đồng.

    *Ghi chú: Giá bán các Lô tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Người mua trúng đấu giá phải thực hiện việc nộp tiền mua tài sản bán đấu giá trong thời hạn là 15 (Mười lăm) ngày kể từ ngày mua trúng đấu giá, đồng thời chịu trách nhiệm nộp tất cả các khoản, thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng (Trừ thuế thu nhập). Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá tự chịu trách nhiệm liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để tiến hành các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản mua trúng đấu giá.

    -Thời gian đăng ký mua tài sản và tham khảo hồ sơ từ ngày 29/3/2017 đến 10 giờ 00 phút ngày 28/4/2017;

-Thời gian xem tài sản từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 00 phút ngày 08/5/2017;

-Thời điểm nhận lại (Chuộc) tài sản hạn chót đến 17 giờ 00 phút ngày 10/5/2017;

-Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 15% so với giá khởi điểm.

     -Thời điểm bán đấu giá dự kiến: 08 giờ 00 phút ngày 11/5/2017;

  -Tại: Công ty TNHH DV Bán đấu giá Tài sản Công Lập;

Tb bán đấu giá ngày 29.3.2017

01.  Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 50,7m2 (Có: 44,7m2 đất ở tại đô thị; 6m2 đất trồng cây lâu năm; hiện tại khu đất không có lối đi) và 01 căn nhà (Trệt + gác lửng) diện tích sàn xây dựng 63,73m2. Tài sản trên thuộc thửa số 2978, tờ bản đố số 19, tọa lạc tại 18/4, khu phố Tân Quý, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Trần Anh Tuấn + Kiều Kim Loan lần 6).

*Giá khởi điểm: 352.120.468 đồng.

  02. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 200,6m2 (Trong đó có: 146,5m2 đất ở tại đô thị; 54,1m2 đất trồng cây hằng năm có 1,8m2 nằm trong hành lang an toàn đường bộ; khu đất bán đấu giá có 160,6m2 nằm trong ranh quy hoạch giao thông) và 01 căn nhà ở gắn liền trên đất diện tích 173m2 (có 134,5m2 nằm trong ranh quy hoạch giao thông). Tài sản trên thuộc thửa đất số 1860, tờ bản đồ số 5BA, tọa lạc tại 849B2, tổ 2, Khu phố Bình Thung 2, phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Lưu Sơn Tây lần 2).

*Giá khởi điểm: 988.366.260 đồng.

           *Ghi chú: Giá bán các Lô tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Người mua trúng đấu giá phải thực hiện việc nộp tiền mua tài sản bán đấu giá trong thời hạn là 15 (Mười lăm) ngày kể từ ngày mua trúng đấu giá, đồng thời chịu trách nhiệm nộp tất cả các khoản, thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng (Trừ thuế thu nhập). Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá tự chịu trách nhiệm liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để tiến hành các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản mua trúng đấu giá.

-Thời gian đăng ký mua tài sản và tham khảo hồ sơ từ ngày 29/3/2017 đến 10 giờ 00 phút ngày 28/4/2017;

-Thời gian xem tài sản từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 00 phút ngày 8/5/2017;

-Thời điểm nhận lại (Chuộc) tài sản hạn chót đến 17 giờ 00 phút ngày 10/5/2017;

-Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 15% so với giá khởi điểm.

-Thời điểm bán đấu giá dự kiến: 08 giờ 00 phút ngày 11/5/2017;

-Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 15% so với giá khởi điểm.

-Thời điểm bán đấu giá dự kiến: 08 giờ 00 phút ngày 20/4/2017;

Tb bán đấu giá ngày 29.3.2017

Tài sản bán đấu giá là: 01 xe Lu rung đã qua sử dụng, không còn hoạt động; Hiệu: Bomag; Nước sản xuất: Đức; Model: BW 216D-2; Biển số 61SA-0093; Số khung: 400420134; Số máy: 8422295; Màu: đỏ. Tài sản được để tại bãi xe cơ giới, tổ 11, khu phố 6, phường Linh Trung, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. ( vụ Cty TNHH TM XNK Châu Loan lần 1).

*  Giá khởi điểm: 98.753.000 đồng

*Ghi chú: Giá bán Lô tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

   -Thời gian đăng ký mua tài sản và tham khảo hồ sơ từ ngày 29/3/2017 đến 10 giờ 00 phút ngày 17/4/2017;

-Thời gian xem tài sản từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 00 phút ngày 18/4/2017;

-Thời điểm nhận lại (Chuộc) tài sản hạn chót đến 17 giờ 00 phút ngày 19/4/2017;

-Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 15% so với giá khởi điểm.

-Thời điểm bán đấu giá dự kiến: 08 giờ 00 phút ngày 20/4/2017;

Tb bán đấu giá ngày 27.3.2017

Tài sản bán đấu giá là 01 xe ô tô con, nhãn hiệu: Toyota Zace, biển số 61F-0279; số máy: 7K0654992; số khung: 6907255; Năm sản xuất: 2003. Tài sản được để tại nhà xe của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương, địa chỉ: số 56 đường Bạch Đằng, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

* Giá khởi điểm: 360.000.000 đồng

 

- Thời gian xem tài sản, tham khảo hồ sơ và đăng ký mua tài sản từ  ngày 27/03/2017 đến 10 giờ 00 phút ngày 11/04/2017;

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 15% so với giá khởi điểm.

- Thời điểm bán đấu giá dự kiến: 09 giờ 00 phút ngày 14/04/2017;

- Tại: Công ty TNHH DV Bán đấu giá Tài sản Công Lập;

Tb bán đấu giá ngày 21.3.2017

01. Lô 01: 01 cái máy đục bìa bông và phụ kiện, hãng sản xuât: Takemura, Model: CTR12/90.

*Giá khởi điểm: 35.098.371 đồng.

02. Lô 02: 01 hệ thống dây chuyền mắc hồ ghép KS200, Hãng sản xuất: Tsudakoma.

*Giá khởi điểm: 191.774.604 đồng.

03. Lô 03: 01 cái máy lọc nước; Vật liệu: Inox.

*Giá khởi điểm: 2.171.033 đồng.

04. Lô 04: 01 cái máy cuộn vải Sakai; Hãng sản xuất: Sakai.

*Giá khởi điểm: 4.945.131 đồng.

05. Lô 05: 01 cái máy may biên vải, Hãng sản xuất: Toyota.

*Giá khởi điểm: 6.151.260 đồng.

06. Lô 06: 01 cái máy tách nhịp; Hãng sản xuất: Todo, công suất: TC-3.

*Giá khởi điểm: 20.504.203 đồng.

07. Lô 07: 01 cái máy nâng trục; Hãng sản xuất: Todo, Công suất: BS-N1000.

*Giá khởi điểm: 15.679.685 đồng.

08. Lô 08: 01 cái máy sấy hoàn tất không căng hiệu ATEX.

*Giá khởi điểm: 190.568.474 đồng.

09. Lô 9: 01 cái máy sấy hoàn tất I.R “POINT ENGINEERIN”.

*Giá khởi điểm: 60.306.480 đồng.

*Giá bán tất cả các lô tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

- Toàn bộ tài sản trên được để tại Công ty TNHH Thuận Thành, Địa chỉ: Đường số 2, Khu công nghiệp Bình Đường, khu phố Bình Đường 3, phường An Bình, thị xã Dĩ An, Bình Dương. (Vụ: Công ty Cổ phần Việt Thành lần 18).

 

*Ghi chú: Giá bán các Lô tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Người mua trúng đấu giá phải thực hiện việc nộp tiền mua tài sản bán đấu giá trong thời hạn là 15 (Mười lăm) ngày kể từ ngày mua trúng đấu giá, đồng thời chịu trách nhiệm nộp tất cả các khoản, thuế, phí và lệ phí liên quan đến tài sản bán đấu giá.

     -Thời gian đăng ký mua tài sản và tham khảo hồ sơ từ ngày ra thông báo đến 10 giờ 00 phút ngày 04/4/2017;

-Thời gian xem tài sản từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 00 phút ngày 10/4/2017;

-Thời điểm nhận lại (Chuộc) tài sản hạn chót đến 17 giờ 00 phút ngày 12/4/2017;

-Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 15% so với giá khởi điểm.

-Thời điểm bán đấu giá dự kiến: 08 giờ 00 phút ngày 13/4/2017;

  -Tại: Công ty TNHH DV Bán đấu giá Tài sản Công Lập;

Tb bán đấu giá ngày 20.3.2017

Tài sản bán đấu giá là: 01 xe bán tải; nhãn hiệu Ford; số loại: Transit; số máy: NSKYE00368; số khung: YE00368; biển số 61K-8966; sản xuất năm 2000; màu sơn: trắng. (Chi tiết tài sản trên tại chứng thư thẩm định giá số BDG4283/16/EXIMA ngày 12/8/2016 của Công ty cổ phần thẩm định giá E Xim)( lần 2). Tài sản trên được để tại nhà xe của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Bình Dương, địa chỉ: số 549, Đại lộ Bình Dương, P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương.

*Giá khởi điểm: 47.330.800 đồng. Giá bán đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

 

-Thời gian đăng ký mua tài sản, xem tài sản và tham khảo hồ sơ từ ngày 20/3/2017 đến 10 giờ 00 phút ngày 04/4/2017;

-Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 15% so với giá khởi điểm.

-Thời điểm bán đấu giá dự kiến: 08 giờ 00 phút ngày 07/4/2017;

-Tại: Công ty TNHH DV Bán đấu giá Tài sản Công Lập;

 -Địa chỉ: số 17, Hoàng Văn Thụ, P.Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương.