dau-gia-cong-lap

Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 20-10-2016

Ngày Quc Tế Phụ Nữ 20-10-2016

Tb bán đấu giá ngày 25.5.2016

Danh mục: Tháng Sáu 1st, 2016

01. Quyền sử dụng đối với khu đất có diện tích 702m2 (Có 300m2 đất ở tại nông thôn; 343m2 đất trồng cây lâu năm; 59m2 đất lúa) toàn bộ khu đất thuộc hành lang sông và tài sản trên đất gồm 01 nhà ở diện tích 36m2; 01 hệ thống giếng khoan + máy bơm 1,5Hp; 01 đồng hồ điện kế; 03 cây Dừa; 03 cây Cau; 05 cây Cam; 02 cây Mít; 01 cây Mận; 02 cây Tràm bông vàng; 65 cây Cao Su; 01 cây Xăng Máu. Tài sản trên thuộc thửa đất số 1196, 1199, 1204 tờ bản đồ số 42 thuộc ấp Xóm Mới, xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. (Vụ:Nguyễn Văn Phước + Võ Thị Duyên lần 25).            *Giá khởi điểm: 123.379.798 đồng.

            02. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 384,5m2 (trong đó 50m2 đất ở tại nông thôn, 334,5m2  đấttrồng cây lâu năm) và tài sản gắn liền trên đất gồm nhà cấp 4 diện tích  105,7 m2 , mái hiên diện tích 35m2, tường rào diện tích 28,8 m2, 01 hệ thống cổng sắt, 01 hệ thống máy bơm 02 mã lực và 01 giếng khoan, 01 bồn nước inox 1000 lít, 01 cái chân bồn nước bằng sắt cao 4m, 09 cây cao su, 01 cây sầu riêng, 01 đồng hồ điện kế và hệ thống điện. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 726, tờ bản đồ số 45, tọa lạc tại ấp Lê Danh Cát, xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương. (Vụ: Phan Trung Quân + Lê Thị Hồng lần 8)

   *Giá khởi điểm: 122.850.028 đồng.

   03. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 465m2 đất trồng cây lâu năm và 43 cây Cao su 05 năm tuổi trồng trên đất. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 899 (được tách từ thửa 691), tờ bản đồ số 47, tọa lạc tại ấp Bến Chùa, xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Lê Thị Phượng lần 8) .

*Giá khởi điểm: 86.637.518 đồng.

            04. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 1.089,2m2 (Đất trồng cây lâu năm) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Chuồng Bò diện tích 17,6m2; 75 cây Cao Su trồng năm 2005; 01 cây Mít trồng năm 2005. Toàn bộ tài sản trên thuộc một phần thửa đất số 355, tờ bản đồ số 27, tọa lạc tại ấp Rạch Kiến, xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Lệ Thu lần 3).

*Giá khởi điểm: 169.731.180 đồng.

05. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 7.973,8m2 đất trồng cây lâu năm và 613 cây Cao Su 09 năm tuổi trồng trên đất. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 401, tờ bản đồ số 11, tọa lạc tại ấp Cà Tong, xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Trần Thị Bích Liên + Nguyễn Văn Tiến lần 4).

*Giá khởi điểm: 364.116.243 đồng.

06. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 146m2 (Trong đó có: 123m2 đất ở tại nông thôn; 23m2 đất hành lang lộ giới) và một số tài sản gắn liền với đất gồm: Nhà diện tích 82m2; Mái hiên diện tích 50m2; 01 hệ thống đồng hồ điện kế chính và hệ thống điện; 01 hệ thống đồng hồ nước và hệ thống nước dân dụng. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 410, tờ bản đồ số 53, tọa lạc tại ấp Phú Bình, xã An Lập, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. (Vụ Nguyễn Văn Nên + Đỗ Thị Quế Chi lần 3).

*Giá khởi điểm: 287.450.050 đồng.

   07. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 440m2 (đất trồng cây lâu năm) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà cấp 4 diện tích 150m2; 01 cái Giếng đóng và Mô tơ 1HP; 01 cái Đồng hồ điện kế chính; 02 cây Mai; Hàng rào lưới B40 diện tích 138,06m2. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 369, tờ bản đồ số 38, tọa lạc tại ấp Cỏ Trách, xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Thị Hia lần 2).

*Giá khởi điểm: 268.888.500 đồng.

   08. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 680,9m2 (Có: 300m2 đất ở tại nông thôn; 380,9m2 đất trồng cây lâu năm) và một số tài sản gắn liền với đất: Nhà ở cấp 4 diện tích 99m2; Nhà tắm diện tích 3m2; Sân Bê tông diện tích 66m2; 01 cái Đồng hồ điện kế chính và hệ thống điện dân dụng; 01 hệ thống Giếng khoan + Mô tơ 2Hp; 20 cây Cao Su 07 năm tuổi; 02 cây Mít 07 năm tuổi; 01 cây Mít 15 năm tuổi. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 146, tờ bản đồ số 56, tọa lạc tại ấp Hố Cạn, xã An Lập, Dầu Tiếng, Bình Dương. (Vụ: Lê Thị Dư + Lê Văn Tiêu lần 3).

   *Giá khởi điểm: 165.972.240 đồng.

09. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 3.836m2 (Trong đó có: 300m2 đất ở tại nông thôn; 3.536m2 đất trồng cây lâu năm) và 174 cây Cao Su 20 năm tuổi;  05 cây Cao Su 06 năm tuổi trồng trên đất. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 209, tờ bản đồ số 20, tọa lạc tại ấp Đất Đỏ, xã An Lập, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Thị Huệ lần 4).

*Giá khởi điểm: 194.353.556 đồng.

   10. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 4.716,5m2 đất trồng cây lâu năm và 412 cây Cao Su 02 năm tuổi trồng trên đất thuộc thửa đất số 222, tờ bản đồ số 20, tọa lạc tại ấp Đất Đỏ, xã An Lập, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Thị Huệ lần 4).

   *Giá khởi điểm: 267.548.652 đồng.

   11. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 348,6m2 (Trong đó có: 150m2 đất ở tại nông thôn; 198,6m2 đất trồng cây lâu năm) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà cấp 4 diện tích 32m2; 01 bộ Giếng đóng và Mô tơ 1HP; 01 cái Đồng hồ điện kế chính; 01 cây Lồng Mức. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 329, tờ bản đồ số 42, tọa lạc tại ấp Cỏ Trách, xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Minh Phôi + Nguyễn Thị Gái lần 2).

   *Giá khởi điểm: 88.804.800 đồng.

12. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 2.533,7m2 (Trong đó có: 150m2 đất ở tại nông thôn; 2.383,7m2 đất trồng cây lâu năm) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà cấp 4 diện tích 37m2; 01 bộ Giếng đóng và Mô tơ 1HP; 01 cái Đồng hồ điện kế chính; 10 cây Dừa 04 năm tuổi; 04 cây Chôm Chôm 04 năm tuổi; 06 cây Vú Sửa 04 năm tuổi; 20 cây Măng Cụt 04 năm tuổi; 04 cây Sầu Riêng 04 năm tuổi; 04 cây Xoài 04 năm tuổi; 01 cây Khế 04 năm tuổi; 01 câ Mít 10 năm tuổi; 01 cây Si 06 năm tuổi; 01 cây Cao Su 06 năm tuổi. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 310, tờ bản đồ số 42, tọa lạc tại ấp Cỏ Trách, xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Minh Phôi + Nguyễn Thị Gái lần 2).

   *Giá khởi điểm: 281.619.000 đồng.

 

*Ghi chú: Giá bán các Lô tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Người mua trúng đấu giá phải thực hiện việc nộp tiền mua tài sản bán đấu giá trong thời hạn là 15 (Mười lăm) ngày kể từ ngày mua trúng đấu giá, đồng thời chịu trách nhiệm nộp tất cả các khoản, thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng (Trừ thuế thu nhập). Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá tự chịu trách nhiệm liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để tiến hành các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản mua trúng đấu giá.

                       

-Thời gian đăng ký mua tài sản và tham khảo hồ sơ từ ngày 25/5/2016 đến 10 giờ 00 phút ngày 24/6/2016;

-Thời gian xem tài sản từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 00 phút ngày 04/7/2016;

-Thời điểm nhận lại (Chuộc) tài sản hạn chót đến 17 giờ 00 phút ngày 06/7/2016;

-Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 15% so với giá khởi điểm.

-Thời điểm bán đấu giá dự kiến: 08 giờ 00 phút ngày 07/7/2016;

   -Tại: Công ty TNHH DV Bán đấu giá Tài sản Công Lập;

Tb bán đấu giá ngày 24.5.2016

01. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 370,5m2 (Trong đó có: 100m2  đất ở tại nông thôn; 174,4m2 đất trồng cây lâu năm; 96,1m2 hành lang an toàn đường bộ) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà cấp IV diện tích 150m2; Hàng rào diện tích 48m2; Sân diện tích 108m2; 05 cây Cao Su khoảng 07 năm tuổi; 03 cây Dừa cảnh khoản 03 năm tuổi; 02 cây Chè xanh khoản 03 năm tuổi; 01 cây Si khoảng 07 năm tuổi; 01 cây Lộc Vừng khoảng 03 năm tuổi. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 259, tờ bản đồ số 20, tọa lạc tại ấp 4, xã Tân Long, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Hoàng Văn Vượng + Ngô Thị Lương lần 4).

*Giá khởi điểm: 392.733.968 đồng.

   02. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 5.241,6m2 (Có: 200m2 đất ở tại nông thôn; 3.975,1m2 đất trồng cây lâu năm; 1.066,5m2 hành lang an toàn đường bộ) và 165 cây Cao Su khoản 10 năm tuổi trồng trên đất thuộc thửa đất số 31, tờ bản đồ số 51, tọa lạc tại ấp Bàu Cỏ, xã Phước Hòa, Phú Giáo, Bình Dương. (Vụ: Hoàng Văn Vượng + Ngô Thị Lương lần 4).

  *Giá khởi điểm: 1.429.651.666 đồng.

            03. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 97m2 (đất trồng cây lâu năm khác) và 01 căn nhà ở diện tích 61,49m2 (hiện tại khu đất không có lối đi). Tài sản trên thuộc thửa đất số 531, tờ bản đồ số 12, tại ấp 1A, xã Phước Hòa, Phú Giáo, Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Thị Hoàng Phương lần 9).

*Giá khởi điểm: 37.987.607 đồng.

   04. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 5.878,3m2 đất trồng cây lâu năm (Hiện tại khu đất không có lối đi) và 09 cây Xà cừ khoảng 10 năm tuổi trồng trên đất thuộc thửa đất số 567, tờ bản đồ số 47, tọa lạc tại ấp Đồng Tâm, xã Tam Lập, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Trương Thị Lan lần 1).

*Giá khởi điểm: 320.308.200 đồng.

05. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 195,3m2 (Trong đó có: 148m2 đất ở tại đô thị; 47,3m2 đất trồng cây lâu năm) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà cấp 4 diện tích 49,2m2; Nhà bếp diện tích 21,06m2; Mái che diện tích 23,1m2; Hàng rào phía trước diện tích 38m2; Hàng rào phía sau diện tích 67,12m2; Công trình phụ diện tích 2,04m2; Sấn trước diện tích 23,1m2; Sân sau diện tích 66,69m2. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 134, tờ bản đồ số 06, tọa lạc tại khu phố 2, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Trương Thị Lan lần 1).

*Giá khởi điểm: 444.337.779 đồng.

   06. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 8.261,6m2 (Trong đó có: 300 đất ở tại nông thôn, 7.961,6m2 đất trồng cây lâu năm) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà cấp 4A diện tích 163,8m2;  nhà ấp 4B diện tích 81,4m2; Trại gà diện tích 1.932m2; Chuồng gà cột gỗ diện tích 130m2; Chuồng gà cột bê tông diện tích 35m2; tường rào xây gạch kiên cố diện tích 174m2; tường rào xây gạch lưới B40 diện tích 800m2; tường rào khung sắt 80m2; sân bê tông 243m2; 200 cây Cao Su 10 năm tuổi; 120 cây Cao Su 4 năm tuổi; 22 cây Trầm Hương 10 năm tuổi; 14 cây Trầm Hương 4 năm tuổi; 04 cây Mít 5 năm tuổi; 01 cây Xoài 05 năm tuổi; 02 cây Sung 5 năm tuổi; 01 cây Sưa 10 năm tuổi; 01 hệ thồng giếng đào, tường rào lười B40 diện tích 34m2. Toàn bộ tài sản trên thuộc một phần thửa đất số 37, tờ bản đồ số 06, tọa lạc tại ấp 2, xã Tân Long, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Lê Thị Ba + Trần Văn Tỵ lần 3).

*Giá khởi điểm: 1.408.940.284 đồng.

            07. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 156,2m2 (đất trồng cây lâu năm) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà ở diện tích 99m2; Mái che diện tích 26m2. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 407, tờ bản đồ số 23, tọa lạc tại ấp Long Nguyên, xã Long Hòa, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Võ Văn Rỉ + Trần Thị Tuyết Ngọc lần 7).

   *Giá khởi điểm: 148.284.942 đồng.

   08. Quyền sử dụng đối vớ khu đất diện tích 244,7m2 (Trong đó có: 40m2 đất ở tại nông thôn; 149,9m2 đất trồng cây lâu năm; 54,8m2 đất hành lang an toàn lộ giới) và một số tài sản gắn liền với đất gồm: Nhà ở diện tích 50m2; Nhà tạm diện tích 33m2; Mái hiện diện tích 23m2; Nhà tắm diện tích 4m2; 01 cái đồng hồ điện kế chính + Hệ thống điện; 01 hệ thống Giếng khoan + mô tơ 1,5Hp. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 210, tờ bản đồ số 42, tọa lạc tại ấp Bờ Cảng, xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Lê Nguyễn Anh Thi + Kim Thúy Loan lần 5).

*Giá khởi điểm: 108.984.195 đồng.

   09. Quyền sử dụng đối với 02 khu đất diện tích 511m2 (Đất trồng cây lâu năm) và một số tài sản gắn liền với đất gồm: Nhà ở diện tích 79m2; Nhà tạm diện tích 37m2; Chuồng Heo diện tích 25m2; 01 cái Giếng Khoan; 41 cây Cao Su 03 năm tuổi. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 301 và thửa đất số 356, cùng tờ bản đồ số 39, tọa lạc tại ấp Cống Quẹo, xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Văn Thắm + Lâm Thị Tuyết Dung lần 5).

*Giá khởi điểm: 175.432.430 đồng.

            10. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 283,4m2 (Có: 200m2 đất ở tại nông thôn; 30,3m2 đất trồng cây lâu năm; 53,1m2 thuộc hành lang an toàn đường bộ) và một số tài sản gắn liền với đất gồm: Nhà ở diện tích 143m2; Mái che diện tích 61,2m2; Nhà vệ sinh diện tích 7,3m2; 01 hệ thống Cổng; Hàng rào phía trước diện tích 9,96m; Hàng rào phía sau diện tích 6,66m; 01 cái Hòn non bộ  (Dài 2,5m, Cao 08,8); 01 cái Đồng hồ Điện kế chính; 01 cây Xoài trên 5 năm tuổi. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 1018, tờ bản đồ số 31, tọa lạc tại ấp Hiệp Phước, xã Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương. (Vụ: Phạm Văn Tin + Huỳnh Thị Điểm lần 4).

*Giá khởi điểm: 533.658.494 đồng.

   11. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 1.258,7m2 (Trong đó có: 50m2 đất ở tại nông thôn; 1.208,7m2 đất trồng cây lâu năm) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà cấp 4 diện tích 90,7m2; Mái che diện tích 49,5m2; Nhà tạm 1 diện tích 13,5m2; Nhà tạm 2 diện tích 13,5m2; Nhà tắm diện tích 2,25m2; 01 bộ đồng hồ điện kế chính 220W; 01 cái Motor 1.5HP; 01 cái Giếng đống; 01 bộ Bồn nước Inox 1.000 lít và chân bồn sắt; 95 cây Cao su 06 năm tuổi; 01 cây xoài. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 168, tờ bản đồ số 27, tọa lạc tại ấp An Lộc, xã Định An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Thị Tiện lần 2).

*Giá khởi điểm: 276.132.480 đồng.

   12. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 2.727,7m2 (Có: 50m2 đất ở tại nông thôn; 2.174,4m2 đất trồng cây lâu năm; 503,3m2 đất thuộc hành lang an toàn đường bộ) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà cấp 4 diện tích 161,5m2; 01 bộ Đồng hồ điện kế chính 220w và hệ thống điện; 01 cái Motor 01HP; 01 cái Giếng đóng; 01 bộ Bồn nước 1.000 lít và chân bồn sắt; Chuồng gà diện tích 5,28m2; Sân nền Bê tông diện tích 60,06m2; 181 cây Cao Su 08 năm tuổi; 05 cây Mít; 01 cây Bưởi. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 315, tờ bản đồ số 15, tọa lạc tại ấp Định Thới, xã Định An, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Thị Như Thùy + Nguyễn Văn Châu lần 2).

*Giá khởi điểm: 759.432.400 đồng.

   13. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 118,1m2 (Có: 88,1m2 đất trồng cây lâu năm; 30m2 đất thuộc hành lang an toàn đường bộ) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà cấp 4 diện tích 44,16m2; Sân nền Xi măng diện tích 36,64m2; Nhà tắm diện tích 3,24m2; Mái che diện tích 28,08m2; 01 cái Đồng hồ điện kế chính 220W; 01 cái Giếng đóng. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 521, tờ bản đồ số 30, tại ấp Chiến Thắng, Định An, Dầu Tiếng, Bình Dương. (Vụ: Huỳnh Phú Hiếu lần 2).

*Giá khởi điểm: 100.429.960 đồng.

14. Quyền sử dụng đối với 02 khu đất liền kề diện tích 290,2m2 (Trong đó có: 270,6m2 đất ở tại nông thôn có 234,7m2 nằm trong hành lang an toàn đường bộ và 19,6m2 đất trồng cây lâu năm) và một số tài sản gắn liền trên đất Nhà ở 1 diện tích 12,6m2 (nằm trong hành lang an toàn đường bộ);  Nhà ở 2 diện tích 58,2m2 (có 44,9m2 thuộc hành lang an toàn đường bộ); Nhà ở 3 diện tích 46,6m2 (nằm trong hành lang an toàn đường bộ); 02 Trụ Cổng thể tích 0,175m3; Hàng rào diện tích 24,8m2. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 29, thửa đất số 30, tờ bản đồ số 2, tọa lạc tại ấp Bình Hưng, xã Bạch Đằng, thị xã Tân Uyên, Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Trác Khoa + Nguyễn Thị Tuyết Hồng lần 7).

   *Giá khởi điểm: 373.124.106 đồng.

   15. Quyền sử dụng đối với khu đất có diện tích 176,7m2 đất ở (Trong đó có 108,6m2 đất thuộc hành lang an toàn đường bộ) và tài sản gắn liền trên đất gồm 01 căn nhà ở diện tích 93,2m2; 01 căn nhà tạm diện tích 18m2; Mái che diện tích 55,3m2; hàng rào lưới B40 diện tích 30,77m2; trụ cổng, cổng diện tích 3m2; 01 cái điện kế chính. Tài sản thuộc thửa đất số 292, tờ bản đồ 12 tọa lạc tại khu phố Khánh Dư, phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Tống Thị Tý + Nguyễn Văn Vì lần 15).

            *Giá khởi điểm: 245.647.973 đồng.

            16. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 638,4m2  (Có: 100m2 đất thổ cư; 538,4m2 đất vườn; Hiện tại khu đất không có lối đi) thuộc thửa đất số 217, tờ bản đồ số 42, tọa lạc tại ấp Đồng Sặc, xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Văn Thi lần 3).

            *Giá khởi điểm: 315.875.000 đồng.

          *Ghi chú: Giá bán các Lô tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Người mua trúng đấu giá phải thực hiện việc nộp tiền mua tài sản bán đấu giá trong thời hạn là 15 (Mười lăm) ngày kể từ ngày mua trúng đấu giá, đồng thời chịu trách nhiệm nộp tất cả các khoản, thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữutài sản, quyền sử dụng (Trừ thuế thu nhập). Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá tự chịu trách nhiệm liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để tiến hành các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng đối với tài sản mua trúng đấu giá.

-Thời gian đăng ký mua tài sản và tham khảo hồ sơ từ ngày 24/5/2016 đến 10 giờ 00 phút ngày 24/6/2016;

-Thời gian xem tài sản từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 00 phút ngày 04/7/2016;

-Thời điểm nhận lại (Chuộc) tài sản hạn chót đến 17 giờ 00 phút ngày 06/7/2016;

-Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 15% so với giá khởi điểm.

-Thời điểm bán đấu giá dự kiến: 08 giờ 00 phút ngày 07/7/2016;

   -Tại: Công ty TNHH DV Bán đấu giá Tài sản Công Lập;

Tb bán đấu giá ngày 17.5.2016

01. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 377,4m2 (Có 250m2 đất ở tại đô thị; 87,2m2 đất trồng cây lâu năm; 40,2m2 đất bảo vệ hành lang đường bộ) 01 căn nhà cấp 4 diện tích 150,9m2; 01 giếng khoan; 01 đồng hồ điện kế. Toàn bộ tài sản trên thuộc một phần thửa đất số 189, tờ bản đồ số 6, tọa lạc tại số 428, đường Bùi Ngọc Thu, tổ 50, khu phố 7, phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. (Vụ: Huỳnh Văn Mai + Phạm Kim Huyền lần 11).

*Giá khởi điểm: 934.031.735 đồng.

 02. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 517,4m2 (Trong đó có: 250m2 đất ở tại đô thị; 191,5m2 đất trồng cây lâu năm; 75,9m2đất thuộc hành lang bảo vệ mương) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà ở riêng lẻ diện tích 139,94 m2; Sân, Cổng diện tích 168,15m2; 01 Giếng khoan; 01 cái Đồng hồ điện kế; 01 cái Bồn nước dung tích 1.000 lít. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 306, tờ bản đồ số 58, tọa lạc tại số 514/60/3, tổ 77, khu 9, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Hứa Tường Dũ + Hứa Tường An + Tạ Hỷ Huệ lần 1).

*Giá khởi điểm: 2.470.700.000 đồng.

 03. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 300m2 (đất ở tại nông thôn) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà ở diện tích 174,5m2; Mái hiên diện tích 37m2; 01 Đồng hồ điện kế. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 246, tờ bản đồ số 09, tọa lạc tại ấp Tân Thanh, xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Trần Thị Lệ Thu lần 1).

*Giá khởi điểm: 446.017.000 đồng.

       -Thời gian đăng ký mua tài sản và tham khảo hồ sơ từ ngày 17/5/2016 đến 10 giờ 00 phút ngày 17/6/2016;

-Thời gian xem tài sản từ ra thông báo đến 16 giờ 00 phút ngày 27/6/2016;

-Thời điểm nhận lại (Chuộc) tài sản hạn chót đến 17 giờ 00 phút ngày 29/6/2016;

-Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 15% so với giá khởi điểm.

-Thời điểm bán đấu giá dự kiến: 08 giờ 00 phút ngày 30/6/2016;

  -Tại: Công ty TNHH DV Bán đấu giá Tài sản Công Lập;

Tb bán đấu giá ngày 11.5.2016

01. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 1.822,1m2 (Trong đó có: 150m2 đất ở tại nông thôn; 1.672,1m2 đất trồng cây lâu năm, có 439,3m2 thuộc hành lang an toàn đường thủy, 88,8m2 đất thuộc hành lang an toàn đường bộ) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà gỗ diện tích xây dựng 135,8m2; Nhà lục giác diện tích xây dựng 44m2; Nhà hai tầng diện tích xây dựng 27,84m2; Nhà một tầng diện tích 32m2; Hồ nước và công trình phụ thể tích 10,5m2; Nhà hai tầng diện tích xây dựng 144,9m2; Núi non bộ + Hồ nước nhân tạo diện tích khoảng 40m2; Nhà gỗ diện tích xây dựng 15,8m2; Cổng gỗ diện tích 19m2; Tường rào diện tích xây dựng 141,6m2; Sân gạch diện tích xây dựng 220m2; Giếng khoan công nghiệp; Điện kế chính; Đồng hồ nước. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 1160, tờ bản đồ số 4 (tờ bản đồ gốc số B1), tọa lạc tại 2/128A, khu phố Bình Thuận, phường Bình Nhâm, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Võ Văn Sơ + Đỗ Thị Phước + Võ Duy Thanh lần 3).

*Giá khởi điểm: 6.379.753.500 đồng.

  02. Quyền sử dụng đối với  khu đất có diện tích là 1.355m2 (Trong đó có 200m2 đất ở tại đô thị; 1.155m2 đất cây lâu năm; hiện tại khu đất không có lối đi, người mua trúng đấu giá chịu rủi ro về lối đi) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà cấp 4 diện tích 66,92m2; Dãy nhà trọ gồm 7 phòng diện tích 121,89m2; Phòng trọ diện tích 16,32m2; Nhà vệ sinh diện tích 6,56m2; Hàng rào diện tích 98,9m2; 02 trụ Cổng; 50 cây Xà Cừ; 150 cây Keo lá Tràm; 01 cái giếng khoan dân dụng. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 24, tờ bản đồ số 38 tọa lạc tại tổ 2, khu phố 5, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Văn Đoàn + La Thị Ngọc lần 11).

 

            *Giá khởi điểm: 447.826.739 đồng.

03. Quyền sử dụng đối với 02 khu đất liền kề có tổng diện tích 1.485m2 (có 50m2 đất ở nông thôn, 692m2 đất trồng cây lâu năm và 743m2 đất trồng cây hàng năm) và tài sản gắn liền với đất gồm 01 căn nhà ở diện tích 45m2 (chưa có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở) và 100 cây cao su khoảng 6 năm tuổi, 80 cây cao su khoảng 3 năm tuổi. Tài sản tọa lạc tại ấp Trảng Sắn, xã Vĩnh Hòa, Phú Giáo, Bình Dương. (Vụ Nguyễn Thị Thanh Hằng lần 7) .

            *Giá khởi điểm: 333.101.314 đồng.

04. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 895,4m2 có 137,6m2 thuộc hành lang an toàn đường bộ (Trong đó có: 500m2 đất ở tại nông thôn; 395,4m2 đất trồng cây lâu năm) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà cấp 3 diện tích 370m2; Sân lát gạch; 01 hệ thống Cổng và Tường rào. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 514, tờ bản đồ số 21, tọa lạc tại xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Huỳnh Thị Ngọc Giàu lần 3).

*Giá khởi điểm: 2.500.234.320 đồng.

05. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 1.945,8m2 đất trồng cây lâu năm có 182,3m2 thuộc hành lang bảo vệ mương nước và 01 trại Heo gắn liền trên đất diện tích 510m2 (trong đó phần lợp mái là 285m2; phần không lợp mái là 225m2) trong chuồng heo có 31 vách chuồng heo hậu bị kết câu bằng sắt và 05 lồng chuồng heo nái đẻ, kết cấu bằng sắt; 01 căn nhà tạm B có diện tích 98m2 (Người mua chịu rủi ro về lối đi). Tài sản trên thuộc thửa đất số 391, tờ bản đồ số 15, tại ấp Tân Tiến, xã Phước Sang, Phú Giáo, Bình Dương. (Vụ: Biện Văn Dũng + Nguyễn Thị Hiền Vy lần 13).

   *Giá khởi điểm: 121.985.072 đồng.

06. Quyền sử dụng đối với khu đất cơ sở Sản xuất kinh doanh và đất nuôi trồng thủy sản có tổng diện tích 37.476,6m2 (Trong đó có: 3.725m2 thuộc hành lang an toàn đường bộ; 1.420m2 thuộc hành lang bảo vệ Suối) thuộc các thửa đất số 184, thửa đất số 185, thửa đất số 192, thửa đất số 140, thửa đất số 207 và một phần thửa đất số 150, cùng tờ bản đồ số 07 (Mục đích sử dụng đất: Thửa đất số 192: đất cơ sở sản xuất kinh doanh, thời hạn sử dụng đến 28/5/2056; Thửa đất số 140: đất cơ sở sản xuất kinh doanh và hành lang an toàn đường bộ, thời hạn sử dụng đến 27/9/2027; thửa đất số 207: đất cơ sở sản xuất kinh doanh, hành lang lộ giới, hành lang bảo vệ cầu, thời hạn sử dụng đến 17/4/2057; Thửa đất số 184: đất nuôi trồng thủy sản, thời hạn sử dụng đến 02/2021; Thửa đất số 185: Đất nuôi trồng thủy sản, thời hạn sử dụng đến 02/2021) và một số tài sản gắn liền trên đất cụ thể như sau: Nhà cấp 4 diện tích 85m2; Nhà văn phòng diện tích 110,4m2; Nhà cấp 4 diện tích 37,2m2; Nhà cấp 4 diện tích 20m2; Phòng khách cấp 4 diện tích 32m2; Nhà cấp 4 diện tích 96m2 (đã có sở hữu công trình); Phòng thí nghiệm diện tích 240m2; Nhà tạm diện tích 60m2; Nhà cấp 4 diện tích 14m2; Nhà để xe diện tích 160,8m2; Nhà bảo vệ phía sau: 09m2; Nhà bảo vệ phái trước diện tích 21m2; Nhà cấp 4 diện tích 80m2; Nhà cấp 4 diện tích 96,86m2; Nhà vệ sinh diện tích 17,6m2; Nhà xưởng diện tích 3.549m2 (đã có sở hữu công trình). Toàn bộ tài sản trên thuộc các thửa đất số 184, thửa đất số 185, thửa đất số 192, thửa đất số 140, thửa đất số 207 và một phần thửa đất số 150 cùng tờ bản đồ số 07, tọa lạc tại ấp 6, xã Tân Hiệp, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Đoàn Nguyễn quang Vũ – DNTN Chế biến Cao Su Thương mại Thành Đạt lần 3).

*Giá khởi điểm: 22.979.831.570 đồng.

   07. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 1.890,1m2 đất lúa (Khu đất hiện tại không có lối đi riêng) thuộc thửa đất số 325, thửa đất số 335, thửa đất số 373 và thửa đất số 374, cùng tờ bản đồ số 56, tọa lạc tại ấp 3, xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Lê Văn Lợi + Nguyễn Kim Thúy lần 7).

*Giá khởi điểm: 316.811.981 đồng.

       -Thời gian đăng ký mua tài sản và tham khảo hồ sơ từ ngày 11/5/2016 đến 10 giờ 00 phút ngày 10/6/2016;

-Thời gian xem tài sản từ ra thông báo đến 16 giờ 00 phút ngày 20/6/2016;

-Thời điểm nhận lại (Chuộc) tài sản hạn chót đến 17 giờ 00 phút ngày 22/6/2016;

-Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 15% so với giá khởi điểm.

-Thời điểm bán đấu giá dự kiến: 08 giờ 00 phút ngày 23/6/2016;

-Tại: Công ty TNHH DV Bán đấu giá Tài sản Công Lập;

Tb bán đấu giá ngày 10.5.2016

Danh mục: Tháng Năm 16th, 2016

01. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 7.418,3m2 (Trong đó có: 300m2 đất ở tại đô thị; 7.026m2 đất trồng cây lâu năm; 92,3m2 đất thuộc lối đi chung) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà khối văn phòng tổng diện tích sử dụng 94,9m2; Nhà khối công nhân và căn tin tổng diện tích sử dụng 469,4m2; Nhà bảo vệ tổng diện tích sử dụng 4m2; 01 cái Cổng ra vào; Nhà xưởng (03 Nhà xưởng kết cấu tương tự nhau) tổng diện tích sử dụng 4.841,7m2 (Công trình xây dựng trên đất nằm trên chỉ giới xây dựng đường D10B gồm: Nhà xưởng diện tích 1.862,7m2; Nhà diện tích 107,4m2; Công trình xây dựng trên đất nằm trên khoảng lùi xây dựng gồm: Nhà xưởng diện tích 16,9m2; Nhà diện tích 33,1m2). Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 751, tờ bản đồ số 05, tọa lạc tại phường Định Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương. (Vụ: Phan Văn Trận + Văn Thị Tiếp – Công ty TNHH Mộc Phát Tài lần 2).

*Giá khởi điểm: 11.933.576.050 đồng.

  02. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 812m2 (Trong đó có: 300m2 đất ở tại đô thị; 390,9m2 đất trồng cây lâu năm; 121,1m2đất thuộc hành lang bảo vệ rạch) và một số cây trồng trên đất gồm: 13 cây Chôm Chôm; 02 cây Măng Cụt; 02 cây Mít; 07 cây Dâu thuộc thửa đất cũ số 805 (Số thửa của bản đồ mới 905; số thửa mới 4684), tờ bản đồ cũ số 17 (Số tờ bản đồ mới 17-13);  tọa lạc tại khu 2, phường Tân An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Thiện Minh lần 1).

*Giá khởi điểm: 573.400.000 đồng.

  03. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 1.951,4m2 đất vườn (Hiện tại khu đất không có lối đi) thuộc thửa đất số 834, tờ bản tồ số 16, tại phường Tân An, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. (Vụ: Phạm Quang Tâm – Công tyCP Du lịch Truyền thông Sự kiện Đất Thủ lần 4).

  *Giá khởi điểm: 1.033.269.683 đồng.

  04. Quyền sử dụng đất liền diện tích 567m2 (Trong đó: 517m2 đất trồng cây lâu năm và 50 m2 đất hành lang bảo vệ đường bộ) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: 01 nhà ở diện tích 139,518m2; Sân diện tích 211,35 m2; 01 cây Mận khoảng 6 năm tuổi; 01 cây Xoài khoảng 5 năm tuổi. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 484, tờ bản đồ số 19, tọa lạc tại ấp Bến Lớn, xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Thanh Tâm + Trần Thị Thùy Trang lần 1).

*Giá khởi điểm: 336.332.000 đồng.

05. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 10.546,5m2 đất sản xuất kinh doanh (Trong đó có: 3.247,3m2 thuộc hành lang bảo vệ đường điện) và một số tài sản gắn liền với đất gồm: Nhà ở, văn phòng làm việc (1 trệt + gác lửng) diện tích 171m2; Nhà vệ sinh diện tích 3,3m2; Nhà bảo vệ diện tích 17,7m2; Nhà xưởng tiện 42,1m2; Hồ nước diện tích 31,2m2; Nhà xưởng chính diện tích 614,3m2; Nhà xưởng xi mạ (1 trệt + 1 lầu) diện tích 51,4m2; Nhà xưởng đánh bóng diện tích 68,9m2; Nhà tạm diện tích 107,6m2;  Lò nấu Nhôm 1 (1 trệt + 1 phần đúc) diện tích 258,6m2; Nhà nấu Nhôm 2 diện tích 114m2 (có 10,3m2 nằm trong hành lang an toàn đường điện); Nhà mạ cán Nhôm diện tích 241,5m2; Dãy nhà trọ 1 (1 trệt + gác lửng) diện tích 121,05m2; Dãy nhà trọ 2 (1 trệt + gác lửng) diện tích 239,7m2; Dãy nhà trọ 3 (1 trệt + gác lửng) diện tích 121,05m2; Dãy nhà trọ 4 (1 trệt + gác lửng) diện tích 628,95m2; Hàng rào kẽm B40 chiều dài 110m; Hàng rào kẽm gai chiều dài 35m; Cổng chính (cổng 1) chiều dài 6m; Cổng nhà văn phòng (cổng 2) chiều dài 4m; Cổng phụ (cổng 3) chiều dài 3m; 02 cái Giếng khoan công nghiệp; 02 cây Bã Đậu; 02 cây Điều; 03 cây Bàng; 03 cây Xoài; 01 cây Dừa; 05 cây Mít; 03 cây Sung; 02 cây Mận; 03 cây Sứ; 01 cây Trứng Cá. Toàn bộ tài sản trên tọa lạc tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất Nhôm gia dụng Tân Mai thuộc khu phố 7, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên,  Bình Dương. (Vụ: Công ty TNHH Sản xuất Nhôm gia dụng Tân Mai lần 9).

*Giá khởi điểm: 7.979.155.247 đồng.

  06. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 417,8m2 đất trồng cây lâu năm (Trong đó có: 67m2 thuộc hành lang an toàn đường bộ) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà cấp 4 diện tích 153,3m2; Trại nuôi Heo diện tích 194,4m2; Sân trước nhà diện tích 14,4m2; Sân Sau Nhà diện tích 19,5m2; Hồ nước diện tích 13,5m2; 02 Trụ Cổng thể tích 0,35m3. Toàn bộ tài sản trên thuộc một phần thửa đất số 71, tờ bản đồ số 35, tọa lạc tại Khu phố 1, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Thị Nhạn + Trần Anh Tuấn lần 3).

*Giá khởi điểm: 354.883.680 đồng.

      07. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 859,2m2 (Trong đó có: 400m2 đất ở tại nông thôn; 459,2m2 đất trồng cây lâu năm) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà ở diện tích 64,2m2; Nhà Vệ sinh diện tích 1,9m2; 01 cây Phượng 08 năm tuổi; 01 cây Giáng Hương đường kính (20-30)cm; 01 cây Bưởi 05 năm tuổi; 01 cây Cao Su 05 năm tuổi; 01 cây Sung 02 năm tuổi; 01 cây Mận 02 năm tuổi; 02 cây Chanh 02 năm tuổi; 02 cây Mít 02 năm tuổi; 43 cây Tre 02 năm tuổi; 50 cây Tầm Vông 02 năm tuổi; 01 cây Trâm 10 năm tuổi; 01 cây Lồng Mức đường kính (10-20)cm. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 77, tờ bản đồ số 49, tọa lạc tại ấp Mỹ Đức, xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Trương Thị Nguyên + Võ Thị Phạm Thương lần 5).

  *Giá khởi điểm: 509.559.868 đồng.

  08. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 4.684,1m2 đất lúa (hiện tại khu đất không có lối đi) và 330 cây Cao Su 05 năm tuổi trồng trên đất thuộc thửa đất số 405, số 406, số 495, số 496, số 505, số 504, cùng tờ bản đồ số 48, tọa lạc tại ấp 2, xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Trương Thị Nguyên + Võ Thị Phạm Thương lần 5).

  *Giá khởi điểm: 302.165.675 đồng.

09. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 5.760m2 đất trồng cây lâu năm và 300 cây Cao Su trên 10 năm tuổi gắn liền trên đất thuộc thửa đất số 161, tờ bản đồ số 43, tọa lạc tại ấp Đồng Sặc, xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Trần Văn Cường + Lương Thị Ngoan lần 7).

*Giá khởi điểm: 352.070.327 đồng.

  10. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 6.479,2 m2 đất trồng cây lâu năm và một số cây trồng trên đất gồm: 108 cây Cao Su 10 năm tuổi; 220 cây trồng cây Cao Su 04 tuổi; 20 cây Tre Tàu; 400 cây Tầm Vông. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 136, thửa đất số 144, cùng tờ bản đồ số 23, tọa lạc tại ấp 3, xã Tân Định, Bắc Tân Uyên, Bình Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Thị Trang lần 4)

  * Giá khởi điểm: 509.873.800 đồng.

  11. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 1.382,6 m2 (trong đó có 213m2 đất ở tại nông thôn; 1.169,6m2 đất trồng cây lâu năm có 112m2 thuộc hành lang an toàn đường bộ) và tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà ở diện tích 160m2; Sân Xi măng diện tích 70m2;  02 trụ cổng; hàng rào diện tích 32,8m2; Nhà cấp 4 diện tích 69m2; Mái che diện tích 83m2. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 226, tờ bản đồ số 7, tọa lạc tại tổ 11, ấp Thiềng Liềng, xã Tân Định, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Lê Sỹ Hợi lần 2).

*Giá khởi điểm: 828.231.040 đồng.

 

          *Ghi chú: Giá bán các Lô tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Người mua trúng đấu giá phải thực hiện việc nộp tiền mua tài sản bán đấu giá trong thời hạn là 15 (Mười lăm) ngày kể từ ngày mua trúng đấu giá, đồng thời chịu trách nhiệm nộp tất cả các khoản, thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữutài sản, quyền sử dụng (Trừ thuế thu nhập). Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá tự chịu trách nhiệm liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để tiến hành các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng đối với tài sản mua trúng đấu giá.

 

-Thời gian đăng ký mua tài sản và tham khảo hồ sơ từ ngày 10/5/2016 đến 10 giờ 00 phút ngày 09/6/2016;

-Thời gian xem tài sản từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 00 phút ngày 20/6/2016;

-Thời điểm nhận lại (Chuộc) tài sản hạn chót đến 17 giờ 00 phút ngày 22/6/2016;

-Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 15% so với giá khởi điểm.

-Thời điểm bán đấu giá dự kiến: 08 giờ 00 phút ngày 23/6/2016;

  -Tại: Công ty TNHH DV Bán đấu giá Tài sản Công Lập;