Tb bán đấu giá ngày 20.10.2015

Danh mục: Tháng Mười 16th, 2015

01. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 2.778m2 đất trồng cây lâu năm thuộc thửa đất số 325, tờ bản đồ số 2, tọa lạc tại xã Phú Chánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Tú + Lâm Ngân Tuyền – Công ty TNHH Nguyễn Lâm Gia lần 2).

  *Giá khởi điểm: 1.039.308.300.đồng.

  02. Quyền sử dụng đối với 02 khu đất liền kề diện tích 290,2m2 (Trong đó có: 270,6m2 đất ở tại nông thôn có 234,7m2 nằm trong hành lang an toàn đường bộ và 19,6m2 đất trồng cây lâu năm) và một số tài sản gắn liền trên đất Nhà ở 1 diện tích 12,6m2 (nằm trong hành lang an toàn đường bộ);  Nhà ở 2 diện tích 58,2m2 (có 44,9m2 thuộc hành lang an toàn đường bộ); Nhà ở 3 diện tích 46,6m2 (nằm trong hành lang an toàn đường bộ); 02 Trụ Cổng thể tích 0,175m3; Hàng rào diện tích 24,8m2. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 29, thửa đất số 30, tờ bản đồ số 2, tọa lạc tại ấp Bình Hưng, xã Bạch Đằng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Trác Khoa + Nguyễn Thị Tuyết Hồng lần 3).

          *Giá khởi điểm: 568.700.056 đồng.

  03. Quyền sử dụng đối với 02 khu đất liền kề có tổng diện tích 71.026m2 đất trồng cây ăn quả (Trong đó có: 2.700m2 hành lang an toàn đường bộ) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm nhà cấp 4 diện tích 160m2; nhà cấp 4 diện tích 175m2; nhà tiền chế diện tích 87m2; Sân Gạch tàu diện tích 65m2; Khung sắt có mái Tole diện tích 10m2; 01 cái Tháp để bồn nước; 01 bồn chứa nước bằng Inox; Hàng rào diện tích 3.366m2;Cổng chính diện tích 7,8m2; nhà cấp 4 công nhân ở canh vườn (04 nhà) có diện tích 128m2; 01 cái Đồng hồ điện kế chính; 01 cái Giếng khoan; 16 cây Sàu Riêng trên 10 năm tuổi; 90 cây Chôm Chôm trên 10 năm tuổi; 200 cây Nhãn trên 10 năm tuổi; 340 cây Măng Cụt trên 10 năm tuổi; 180 cây Bòn Bon trên 10 năm tuổi; 05 cây Bưởi trên 10 năm tuổi; 03 cây Cam trên 10 năm tuổi; 150 cây Mít trên 10 năm tuổi; 96 cây Sao trên 10 năm tuổi; 09 cây Bơ trên 10 năm tuổi; 08 cây Me trên 10 năm tuổi; 09 cây Bằng Lăng trên 10 năm tuổi; 20 cây Dừa trên 10 năm tuổi; 180 cây Xoài trên 05 năm tuổi; 20 cây Khế trên 05 năm tuổi; 10 cây Ổi trên 05 năm tuổi; 15 cây Mận trên 05 năm tuổi; 20 cây Cau trên 05 năm tuổi; 01 cây phượng trên 05 năm tuổi; 25 cây Bạch Đàn trên 05 năm tuổi; 15 cây Tràm trên 05 năm tuổi; 09 cây Bàng trên 05 năm tuổi; 04 cây Bồ Đề trên 05 năm tuổi; 05 cây Lý trên 05 năm tuổi; 400 cây Tre Tàu trên 05 năm tuổi; 480 cây Trúc trên 05 năm tuổi; 810 cây Tầm Vông trên 05 năm tuổi; 01 cây Tắc trên 05 năm tuổi; 02 cây Táo trên 05 năm tuổi; 03 cây Cóc trên 05 năm tuổi; 09 cây Sơ Ri trên 05 năm tuổi; 25 cây Chùm Ruột trên 05 năm tuổi; 05 cây Vú Sữa trên 05 năm tuổi02 cây Mãng Cầu trên 05 năm tuổi; 120 cây Trà Xanh trên 05 năm tuổi; 08 cây Osaka trên 05 năm tuổi; 01 cây Liễu trên 05 năm tuổi; 02 cây Indo trên 05 năm tuổi; 10 cây Mù U trên 05 năm tuổi; 02 cây Sung trên 05 năm tuổi; 80 cây Điều trên 05 năm tuổi. Toàn bộ tài sản trên tọa lạc tại 02 khu đất thuộc thửa đất số 38, số 39, cùng tờ bản đồ số 12, tọa lạc tại ấp 3, xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Tăng Văn Thọ + Đinh Thị Hương lần 6).

*Giá khởi điểm: 13.005.298.087 đồng.

  04. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 314m2 (Có: 224,4m2 đất ở đô thị; 1,2m2 đất trồng cây lâu năm; 88,4m2 hành lang bảo vệ đường bộ) theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BĐ 994877, số vào số cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CH 01431 do Ủy ban nhân dân thị xã (nay là thành phố) Thủ Dầu Một cấp ngày 27/4/2011 cho bà Nguyễn Thanh Tuyết và một số tài sản gắn liền với đất gồm 01 căn nhà cấp 4 (02 tầng) diện tích xây dựng 122,1m2 (diện tích sàn 235,3m2); 01 nhà kho diện tích 12m2; 01 hệ thống Giếng khoan + đồng hồ điện kế. Tài sản trên thuộc thửa đất số 1618, tờ bản đồ số 18-2, tại khu 5, phường Định Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Thanh Tuyết lần 15).

  *Giá khởi điểm: 3.000.536.298 đồng.

  05. Quyền sử dụng đối với khu đất có diện tích 702m2 (Có 300m2 đất ở tại nông thôn; 343m2 đất trồng cây lâu năm; 59m2 đất lúa) toàn bộ khu đất thuộc hành lang sông và tài sản trên đất gồm 01 nhà ở diện tích 36m2; 01 hệ thống giếng khoan + máy bơm 1,5Hp; 01 đồng hồ điện kế; 03 cây Dừa; 03 cây Cau; 05 cây Cam; 02 cây Mít; 01 cây Mận; 02 cây Tràm bông vàng; 65 cây Cao Su; 01 cây Xăng Máu. Tài sản trên thuộc thửa đất số 1196, 1199, 1204 tờ bản đồ số 42 thuộc ấp Xóm Mới, xã Thanh An, Dầu Tiếng, Bình Dương. (Vụ:Nguyễn Văn Phước + Võ Thị Duyên lần 19).  

  *Giá khởi điểm: 148.626.837 đồng.

  06. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 508m2 (Trong đó có: 50m2 đất ở tại nông thôn; 312m2đất lâu năm quả; 146m2 đất hàng lang bảo vệ đường bộ) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà ở diện tích 112m2; Tầng hầm diện tích 39m2; Cổng rào diện tích 29m2; Hồ cá diện tích 3m2; Nhà tạm diện tích 14m2; Ban Công diện tích 3m2; Chuồng gà diện tích 10m2; Chuồng heo diện tích 23m2; 01 hệ thống hàng rào lưới B40; 01 cái Giếng khoan có máy bơm; 01 Đồng hồ điện kế và hệ thống điện; 01 cái Đồng hồ nước; 01 cái Bồn nước Inox thể tích 1.000 lít; 01 cái Bể nước tròn; 01 cây Ổi; 01 cay Vú Sữa; 01 cây Xoài; 01 cây Mít; 01 cây Khế; 01 cây Sung; 01 cây Mai; 01 cây Chùm Ruột; 02 cây Dừa; 02 cây Mãng Cầu; 08 cây Cau. Tài sản trên thuộc thửa đất số 671, tờ bản đồ số 48, tại ấp Bến Chùa, xã Thanh An, Dầu Tiếng, Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Văn Tứ + Nguyễn Thị Nhiễu lần 12).

  *Giá khởi điểm: 434.438.630 đồng.

07. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 557m2 đất lâu năm quả và một số cây trồng trên đất gồm: 05 cây Măng Cụt; 01 cây Dâu Da; 03 cây Chôm Chôm; 05 cây Mít Thái Lan; 02 cây Dừa. Tài sản trên thuộc thửa đất số 672, thửa đất số 673, tờ bản đồ số 48 tọa lạc tại ấp Bến Chùa, xã Thanh An, Dầu Tiếng, Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Văn Tứ+Nguyễn Thị Nhiễu lần 12).

  *Giá khởi điểm: 70.137.628 đồng.

          08. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 450m2 (Trong đó có: 100m2 đất ở tại nông thôn, 350m2 đất trồng lâu năm khác) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: 01 căn nhà cấp 4 diện tích 70m2 (có 01 bức tường sử dụng chung với nhà bà Lâm Ngọc Lý); 01 nhà bếp diện tích 22m2; 01 nhà tạm + phòng vệ sinh + phòng tắm diện tích 20m2; Hàng rào lưới B40 cao 1,5m, dài 42m, trụ xi măng, chân xây gạch tô cao 30cm; 01 cây Mít; 02 cây Ổi; 01 cây Bưởi; 01 cây Chanh; 01 cây Bơ. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 1032, tờ bản đồ số 19, tọa lạc tại ấp Chợ, xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương. (Vụ: Trần Văn Bàng lần 10).

*Giá khởi điểm: 189.525.000 đồng.

  09. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 85m2 đất trồng cây lâu năm và 01 căn nhà ở diện tích 61m2. Tài sản trên thuộc thửa đất số 1203, tờ bản đồ số 30, tọa lạc tại ấp Xóm Lẫm, xã Thanh Tuyền, Dầu Tiếng, Bình Dương. (Vụ: Huỳnh Thị Lành lần 10).

*Giá khởi điểm: 100.669.028 đồng.

  10. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 91m2 đất trồng cây lâu năm và 01 căn nhà ở diện tích 42m2; 01 phòng vệ sinh diện tích 4m2. Tài sản thuộc thửa đất số 1204, tờ bản đồ số 30, tại ấp Xóm Lẫm, Thanh Tuyền, Dầu Tiếng, Bình Dương. (Vụ: Huỳnh Thị Lành lần 10).

*Giá khởi điểm: 48.412.194 đồng.

  11. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 176m2 (Trong đó: 50m2 đất ở tại nông thôn; 126m2 đất trồng cây lâu năm) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà cấp 4 diện tích 113m2; Mái hiên diện tích 27m2; 01 cái đồng hồ điện kế chính và hệ thống điện, Giếng khoan dân dụng + mô tơ bơm nước; 01 Bồn nước 1.000 lít Inox; 01 cây Cau kiểng. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 1053, tờ bản đồ số 30, tọa lạc tại ấp Xóm Lẫm, xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Trương Thị Sen lần 6).

  *Giá khởi điểm: 169.165.954 đồng.

  12. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 365m2 (Có: 247m2 đất trồng cây lâu năm khác; 118m2 đất hàng lang lộ giới) và một số cây trồng trên đất gồm:  08 bụi Tầm Vông; 07 cây Cao Su; 01 cây Lồng Mứt. Toàn bộ tài sản thuộc thửa đất số 697, tờ bản đồ số 15, tại ấp Đất Đỏ, xã An Lập, Dầu Tiếng, Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Ngọc Anh lần 13).

*Giá khởi điểm: 90.729.994 đồng.

  13. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 1.513m2 (Trong đó có: 200m2 đất ở tại nông thôn; 1.044m2 đất trồng cây lâu năm; 269m2 đất thuộc hành lang an toàn đường bộ) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà cấp 4 diện tích 124,5m2; Nhà tạm diện tích 120,4m2; Nhà kho diện tích 55,4m2; Hàng rào lưới B40 diện tích 324m2; 01 hệ thống Cổng chính; 01 hệ thống Cổng phụ; 01 cái Hòn non bộ; 01 hệ thống điện + 01 cái đồng hồ điện kế chính; 58 cây Cao Su 10 năm tuổi; 01 cây Mít 03 năm tuổi; 01 cây Lộc Vừng 04 năm tuổi; 02 cây Sanh 01 năm tuổi; 01 cây Sầu Riêng 01 năm tuổi. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 337, tờ bản đồ số 53, tọa lạc tại ấp Bàu Khai, xã An Lập, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương. (Vụ: Đinh Thị Xuyến + Lê Hoàng Vững lần 5).

*Giá khởi điểm: 552.237.912 đồng.

  14. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 6.544m2 (Trong đó có:131m2 thuộc hành lang an toàn đường bộ; 497m2 đất trồng cây lâu năm; 5.916m2 đấtLUK) và một số cây trồng trên đất gồm: 17 cây Tràm nước; 15 cây Tràm Bông Vàng; 17 cây Gió bầu; 02 cây Mít trồng năm 2010; 39 cây Cao Su trồng năm 2011. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 116 và thửa đất số 117, cùng tờ bản đồ số 67, tọa lạc tại ấp Giáng Hương (Dáng Hương), xã Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Đinh Văn Quý + Trần Thị Rươm lần 3).

  *Giá khởi điểm: 529.059.390 đồng.

     *Ghi chú: Giá bán các Lô tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Người mua trúng đấu giá chịu trách nhiệm nộp tất cá các khoản, thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng (Trừ thuế thu nhập). Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá tự chịu trách nhiệm liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để tiến hành các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản mua trúng đấu giá.

 

  -Thời gian đăng ký mua tài sản và tham khảo hồ sơ từ ngày 06/10/2015 đến 10 giờ 00 phút ngày 06/11/2015;

-Thời gian xem tài sản từ ngày 06/10/2015 đến 16 giờ 00 phút ngày 16/11/2015;

-Thời điểm nhận lại (Chuộc) tài sản hạn chót đến 17 giờ 00 phút ngày 18/11/2015;

-Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 15% so với giá khởi điểm.

-Thời điểm bán đấu giá dự kiến: 08 giờ 00 phút ngày 19/11/2015;

  -Tại: Công ty TNHH DV Bán đấu giá Tài sản Công Lập;

Tb bán đấu giá ngày 22/9/2015

   01. Quyền sử dụng khu đất diện tích 269,7m2 (đất ở tại đô thị) thuộc thửa đất số 372, số tờ bản đồ 05 (số tờ bản đồ mới 05-2), tại Khu 7, phường Định Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương. (Vụ: Phan Thị Ngọc Lan + Trần Quang Tiến lần 18).

   *Giá khởi điểm: 1.874.817.710 đồng.

   02. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 469,8m2 (Trong đó 447,9m2 đất đã được công nhận, 21,9m2 đất không được công nhận; 289,38m2 đất ở tại đô thị; 158,52m2 đất trồng cây lâu năm)  và một số tài sản gắn liền với đất gồm 01 căn Nhà ở diện tích 55,3m2 (Nhà bà Trần Thị Hồng); Nhà ở diện tích 46,4m2 (Nhà ông Trần Văn Thành); Nhà diện tích 57,7m2 (Nhà ông Trần Văn Tài); Nhà diện tích 111,4m2 (Nhà ông Trần Bửu Chánh); Nhà ở diện tích 99,6m2 (Nhà ông Trần Văn Hùng); 01 hệ thống mái che; 01 hệ thống cổng tường rào; 01 hệ thống Cửa cuốn Đài Loan; 01 hệ thống Giếng khoan; 05 cái đồng hồ điện kế; 01 hệ thống bồn đựng nước. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 143, tờ bản đồ số 13, tọa lạc tại khu 6, phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Trần Bửu Lộc lần 8).

*Giá khởi điểm: 1.618.069.100 đồng.

03. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 1.496,6m2 (Trong đó có: 300m2 đất ở tại đô thị; 1.196,6m2 đất trồng cây lâu năm có 174,6m2 năm trong hành lang an toàn đường bộ, 115,8m2 nằm trong phạm vi giải tỏa, 67,1m2 nằm trong đường điện 66Kv, 134,5m2 nằm trong hành lang an toàn đường điện) và  tài sản gắn liền trên đất gồm: 01 căn Nhà cấp 4, loại 7 diện tích sàn xây dựng 413,3m2; 01 Nhà tạm không vách diện tích 80,64m2;  01 Nhà tạm cấp 4 loại 4 diện tích 33,3m2; 01 cái Giếng khoan; 01 Trạm điện 3 pha (3 bình biến áp 25KVA); 01 điện kế 2 pha. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 145, tờ bản đồ  số B1, tọa lạc tại số 4/161, khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Phan Thành Minh + Trần Ánh Mỹ – Công ty TNHH MTV Minh Khánh lần 3).

 

      *Giá khởi điểm: 11.604.600.000 đồng.

04. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 10.546,5m2 đất sản xuất kinh doanh (Trong đó có: 3.247,3m2 thuộc hành lang bảo vệ đường điện) và một số tài sản gắn liền với đất gồm: Nhà ở, văn phòng làm việc (1 trệt + gác lửng) diện tích 171m2; Nhà vệ sinh diện tích 3,3m2; Nhà bảo vệ diện tích 17,7m2; Nhà xưởng tiện 42,1m2; Hồ nước diện tích 31,2m2; Nhà xưởng chính diện tích 614,3m2; Nhà xưởng xi mạ (1 trệt + 1 lầu) diện tích 51,4m2; Nhà xưởng đánh bóng diện tích 68,9m2; Nhà tạm diện tích 107,6m2;  Lò nấu Nhôm 1 (1 trệt + 1 phần đúc) diện tích 258,6m2; Nhà nấu Nhôm 2 diện tích 114m2 (có 10,3m2 nằm trong hành lang an toàn đường điện); Nhà mạ cán Nhôm diện tích 241,5m2; Dãy nhà trọ 1 (1 trệt + gác lửng) diện tích 121,05m2; Dãy nhà trọ 2 (1 trệt + gác lửng) diện tích 239,7m2; Dãy nhà trọ 3 (1 trệt + gác lửng) diện tích 121,05m2; Dãy nhà trọ 4 (1 trệt + gác lửng) diện tích 628,95m2; Hàng rào kẽm B40 chiều dài 110m; Hàng rào kẽm gai chiều dài 35m; Cổng chính (cổng 1) chiều dài 6m; Cổng nhà văn phòng (cổng 2) chiều dài 4m; Cổng phụ (cổng 3) chiều dài 3m; 02 cái Giếng khoan công nghiệp; 02 cây Bã Đậu; 02 cây Điều; 03 cây Bàng; 03 cây Xoài; 01 cây Dừa; 05 cây Mít; 03 cây Sung; 02 cây Mận; 03 cây Sứ; 01 cây Trứng Cá. Toàn bộ tài sản trên tọa lạc tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất Nhôm gia dụng Tân Mai thuộc khu phố 7, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên,  Bình Dương. (Vụ: Công ty TNHH Sản xuất Nhôm gia dụng Tân Mai lần 5).

*Giá khởi điểm: 10.666.578.177 đồng.

05. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 2.449m2 (Trong đó: 200m2 đất ở tại nông thôn; 2.249m2 đất trồng cây lâu năm, có 278m2 thuộc hành lang an toàn đường bộ) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà cấp 4C diện tích 37,5m2; Nhà tạm diện tích 47m2; Hồ chứa mũ thể tích 21,5m3; Sân Bê tông diện tích 89,2m2; 180 cây Cao Su 08 năm tuổi; Nhà cấp 4A diện tích 154m2; 01 hệ thống đồng hồ điện kế chính + hệ thông điện; Hàng rào cột gạch + khung sắt diện tích 62m2; Hàng rào cột gạch + khung sắt lưới B40 diện tích 80m2; Hàng rào cột Bê tông + lưới B40 diện tích 114m; 01 bộ bán ghế Salon gỗ Tràm 07 món; 01 bộ bán ghế Salon Nhựa. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 224 và thửa đất số 412, cùng tờ bản đồ số 10, tọa lạc tại ấp Tân Bình, xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Quang Khôi + Vũ Thị Luận lần 6).

   *Giá khởi điểm: 1.218.534.201 đồng.

   06. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 465m2 đất trồng cây lâu năm và 43 cây Cao su 05 năm tuổi trồn trên đất. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 899 (được tách từ thửa 691), tờ bản đồ số 47, tọa lạc tại ấp Bến Chùa, xã Thanh An,  Dầu Tiếng,  Bình Dương. (Vụ: Lê Thị Phượng lần 3).

*Giá khởi điểm: 118.186.824 đồng.

   07. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 6.479,2 m2 đất trồng cây lâu năm và một số cây trồng trên đất gồm: 108 cây Cao Su 10 năm tuổi; 220 cây trồng cây Cao Su 04 tuổi; 20 cây Tre Tàu; 400 cây Tầm Vông. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 136, thửa đất số 144, cùng tờ bản đồ số 23, tọa lạc tại ấp 3, xã Tân Định, Bắc Tân Uyên,  Bình Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Thị Trang lần 1)

* Giá khởi điểm: 620.832.000 đồng

 08. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 700,4m2 (Trong đó có: 399,4m2 đất ở tại đô thị; 301m2 đất cây lâu năm, có 19m2 nằm trong hành lang an toàn đường bộ) và  tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà ở diện tích 47,2m2; Nhà trọ (25 phòng) diện tích 353m2;  01 cái đồng hồ điện kế chính. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 1019, tờ bản đồ mới số 13 (B2) tọa lạc tại số 2/45, khu phố Bình Thuận 1, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Huỳnh Văn Chày lần 4).

*Giá khởi điểm: 2.528.805.000 đồng.

   

   *Ghi chú: Giá bán các Lô tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Người mua trúng đấu giá chịu trách nhiệm nộp tất cá các khoản, thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng (Trừ thuế thu nhập). Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá tự chịu trách nhiệm liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để tiến hành các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản mua trúng đấu giá.

 

        -Thời gian đăng ký mua tài sản từ ngày 22/9/2015 đến 10 giờ 00 phút ngày 22/10/2015;

-Thời gian xem tài sản từ ngày 22/9/2015 đến 16 giờ 00 phút ngày 02/11/2015;

-Thời điểm nhận lại (Chuộc) tài sản hạn chót đến 17 giờ 00 phút ngày 04/11/2015;

-Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 15% so với giá khởi điểm.

-Thời điểm bán đấu giá dự kiến: 08 giờ 00 phút ngày 05/11/2015;

   -Tại: Công ty TNHH DV Bán đấu giá Tài sản Công Lập;

Tb bán đấu giá ngày 14.9.2015

01. Tài sản gồm: nhà xưởng diện tích 2.886m2; Nhà bảo vệ diện tích 12,7m2; 01 hệ thống cổng + tường rào diện tích 784,6m2 (Chưa có giấy chứng nhận quyền sở hữu). Toàn bộ tài sản trên gắn liền với quyền sử dụng đất thuê diện tích 7.498,3m2 (đất trong khu công nghiệp; thời hạn sử dụng đến ngày 14/5/2056; thuê đất của doanh nghiệp đầu tư hạ tầng khu công nghiệp; thuê quyền sử dụng đất của công ty Cổ phần Thương mại Sản xuất Xây dựng Hưng Thịnh; người mua được tài sản bán đấu giá tiếp tục làm thủ tục thuê đất theo quy định của pháp luật). Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 453, tờ bản đồ số 15, tọa lạc tại Công ty TNHH Nhà Thép Nam Vinh, địa chỉ: Lô A2-3, đường số 5, khu công nghiệp Đồng An 2, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Cty TNHH Nhà Thép Nam Vinh lần 7)  *Giá khởi điểm: 9.405.000.000 đồng.

02. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 150m2 đất ở tại đô thị thuộc thửa đất số 2781, tờ bản đồ số 12-4, tọa lạc tại khu phố 6, phường Tân An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Công ty TNHH Minh Hùng lần 2).  *Giá khởi điểm: 290.160.000 đồng.

 03. Quyền sử dụng đối với khu đất có diện tích 164m2 (trong đó có: 106m2 đất ở tại đô thị; 58m2 đất trồng cây lâu năm) và 01 căn nhà cấp 4 diện tích 106m2gắn liền trên đất. Toàn bộ tài sản trên thuộc một phần thửa đất số 157, tờ bản đồ số 47 tại khu 5, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Văn Minh + Thái Muối lần )  *Giá khởi điểm: 420.872.400 đồng.

  04. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 176,7m2 đất ở tại đô thị (trong đó có 8,3m2 đất hành lang đường bộ) và một số tài sản gắn liền với đất gồm 01 căn nhà cấp IV diện tích 73,2m2; 01 cái giếng đóng; 01 cây Mít 10 năm tuổi. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 59, tờ bản đồ số 42, tọa lạc số 10/34T, khu 7, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Thị Lan lần 10).  *Giá khởi điểm: 352.714.926 đồng.

*Ghi chú: Giá bán các Lô tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Người mua trúng đấu giá chịu trách nhiệm nộp tất cá các khoản, thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng (Trừ thuế thu nhập). Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá tự chịu trách nhiệm liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để tiến hành các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản mua trúng đấu giá.

-Thời gian đăng ký mua tài sản từ ngày 14/9/2015 đến 10 giờ 00 phút ngày 14/10/2015;

-Thời gian xem tài sản từ ngày 14/9/2015 đến 16 giờ 00 phút ngày 19/10/2015;

-Thời điểm nhận lại (Chuộc) tài sản hạn chót đến 17 giờ 00 phút ngày 21/10/2015;

-Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 15% so với giá khởi điểm.

-Thời điểm bán đấu giá dự kiến: 08 giờ 00 phút ngày 22/10/2015;

  -Tại: Công ty TNHH DV Bán đấu giá Tài sản Công Lập;

Tb bán đấu giá ngày 14.9.2015

01. Quyền sử dụng đối với 02 khu đất liền kề (Hiện tại 02 khu đất không có lối đi; 02 khu đất có đủ điều kiện về quyền mở lối đi qua đất liền kề theo quy định của pháp luật dân sự) cụ thể như sau: (Vụ: Lê Dương Bình lần 6).

- Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 162,4m2 (Trong đó có: 125m2 đất ở tại đô thị; 37,4m2 đất trồng cây lâu năm) thuộc thửa đất số 1064, tờ bản đồ số 17 (Số tờ bản đồ mới 17-5) tọa lạc tại khu 2, phường Tân An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

- Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 398m2 (Trong đó có: 50m2 đất ở tại đô thị; 244m2 đất trồng cây lâu năm; 104m2 đất thuộc hành lang bảo vệ rạch) thuộc thửa đất số 1686, tờ bản đồ số 17 (Số tờ bản đồ mới 17-5), tại khu 2, phường Tân An, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương.

*Giá khởi điểm: 326.573.302 đồng.

  02. Quyền sử dụng đối với 02 khu đất liền kề cụ thể như sau: 01 khu đất trồng cây công nghiệp lâu năm có diện tích 6.136m2 (Trong đó có: 5.471m2 đất trồng cây lâu năm và 665m2 đất hành lang suối) thuộc thửa đất số 2283, tờ bản đồ số 40 và 01 khu đất có diện tích 2.048m2 (Trong đó có: 1.064m2 đất LUK và 984m2 đất hành lang suối) thuộc thửa đất số 2147, tờ bản đố số 40 và tài sản gắn liền trên đất là 374 cây Cao Su đang phát triển bình thường trồng theo quy cách 5m x 2,5m. Toàn bộ tài sản trên tọa lạc tại ấp Bàu Dầu, xã Định An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Thị Mộng Thu + Lê Văn Nang lần 3).

  *Giá khởi điểm: 374.241.480 đồng.

          03. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 575m2 đất trồng cây lâu năm (Thời hạn sử dụng: đến tháng 9/2051) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà diện tích 78m2; Nhà tắm diện tích 2,9m2; 01 cây Cao Su 10 năm tuổi; 01 cây Xanh đường kính gốc khoảng 12cm; 01 cái Giếng đào. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 145, tờ bản đồ số 10, tọa lạc tại ấp Đồng Sến, xã Định An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Phạm Bích Vân lần 5).

*Giá khởi điểm: 109.764.000 đồng.

  04. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 685m2 (Trong đó có: 100m2 đất ở tại đô thị; 585m2 đất trồng cây lâu năm) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà ở (1 trệt + 1 lầu) diện tích 200m2; Nhà kho diện tích 33m2; Nhà vệ sinh diện tích 2m2; Mái che diện tích 186m2; 01 quầy bếp nấu ăn; 01 hệ thống Cổng; 01 cái Bồn nước Inox 1.000 lít; 02 cái Bồn nước nhựa 500 lít; 01 hệ thống điện dân dụng và đèn trang trí; 01 cái đồng hồ điện kế chính; 01 cái giếng đống công suất 1,5HP; 02 cây Bưởi đường kính 15cm; 01 cây Xoài đường kính 15cm; 01 cây Mãng Cầu đường kính 12cm; 02 cây Chanh đường kính 12cm; 02 cây Bưởi 1 năm tuổi; 01 cây Mít đường kính 20cm; 01 cây Mận đường kính 20cm; 01 cây Chánh 1 năm tuổi; 01 cây Dừa 1 năm tuổi; 01 cây Chôm Chôm đường kính đường kính 10cm; 01 cây Me ra 2 nhánh, mỗi nhánh đường kính 15cm. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 192, tờ bản đồ số 10, tọa lạc tại Khu phố 4B, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Phan Bảo Toàn lần 7).

*Giá khởi điểm: 1.263.102.498 đồng.

  05. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 670m2 (Trong đó: 100m2 đất ở tại nông thôn; 480m2 đất trồng cây lâu năm; 90m2 đất hành lang an toàn đường bộ) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà cấp 4 diện tích 192m2; Mái che trước diện tích 30m2; Mái che sau diện tích 16m2; Nhà Tắm + 01 Toilet rời diện tích 7,8m2; Sân Xi Măng diện tích 64m2; 01 Bồn nước Inox + Chân cột bê tông cao 3m; 01 Hệ thống hàng rào cột bê thông + Khung sắt lưới B40; 01 Trụ điện vuông Bê tông cao 6m; 01 hệ thống Giếng khoan (01 Giếng khoan + 01 máy bơm công suất 2Hp); 01 cái đồng hồ Điện kế chính; 06 cây Mít; 01 cây Bưởi; 07 cây Chè Xanh. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 113, tờ bản đồ số 15, tọa lạc tại ấp Định Thới, xã Định An, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương. (Vụ: Lê Thị Bích Huệ + Lê Võ Thanh Nhàn lần 5).

  *Giá khởi điểm: 575.426.375 đồng.

           *Ghi chú: Giá bán các Lô tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Người mua trúng đấu giá chịu trách nhiệm nộp tất cá các khoản, thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng (Trừ thuế thu nhập). Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá tự chịu trách nhiệm liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để tiến hành các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản mua trúng đấu giá.

 

-Thời gian đăng ký mua tài sản từ ngày 14/9/2015 đến 10 giờ 00 phút ngày 14/10/2015;

-Thời gian xem tài sản từ ngày 14/9/2015 đến 16 giờ 00 phút ngày 19/10/2015;

-Thời điểm nhận lại (Chuộc) tài sản hạn chót đến 17 giờ 00 phút ngày 21/10/2015;

-Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 15% so với giá khởi điểm.

-Thời điểm bán đấu giá dự kiến: 08 giờ 00 phút ngày 22/10/2015;

  -Tại: Công ty TNHH DV Bán đấu giá Tài sản Công Lập;

Tb bán đấu giá ngày 14.9.2015

01. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 384,5m2 (trong đó 50m2 đất ở tại nông thôn, 334,5m2  đấttrồng cây lâu năm) và tài sản gắn liền trên đất gồm nhà cấp 4 diện tích  105,7 m2 , mái hiên diện tích 35m2, tường rào diện tích 28,8 m2, 01 hệ thống cổng sắt, 01 hệ thống máy bơm 02 mã lực và 01 giếng khoan, 01 bồn nước inox 1000 lít, 01 cái chân bồn nước bằng sắt cao 4m, 09 cây cao su, 01 cây sầu riêng, 01 đồng hồ điện kế và hệ thống điện. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 726, tờ bản đồ số 45, tọa lạc tại ấp Lê Danh Cát, xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương. (Vụ: Phan Trung Quân + Lê Thị Hồng lần 3)

          *Giá khởi điểm: 208.047.600 đồng.

02. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 412,8m2 đất trồng cây lâu năm và toàn bộ tài sản gắn liền với đất gồm: Nhà ở diện tích 107,3m2; Nhà tắm biệt lập diện tích 8,8m2; Sân Xi măng diện tích 47,6m2. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 1831 và thửa đất 1832, cùng tờ bản đồ số 2BA.8, tọa lạc tại số 81A/2, khu phố Châu thới, phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Trương Thị Thúy lần 1).          *Giá khởi điểm: 1.321.269.000  đồng.

  03. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 1.856m2 (Trong đó có: 108,4m2 đất ở; 559,8m2 đất sản xuất kinh doanh; 1.090,5m2 trồng cây lâu năm; 97,3m2 đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn đường bộ) và một số tài sản khác gắn liền trên đất gồm: 01 hệ thống Cổng, Tường rào; Sân đường nội bộ diện tích 1.002,1m2; Nhà Bảo vệ diện tích 12m2; Mái che diện tích 31,5m2; Nhà ở và văn phòng làm việc diện tích 99,5m2; Hệ thống nhà xưởng và nhà ở công nhân diện tích 586m2; Nhà kho 1 diện tích 44,1m2; Nhà kho 2 diện tích 25,1m2; Nhà vệ sinh 1 diện tích 10,4m2; Nhà vệ sinh 2 diện tích 9,1m2; 01 Trụ Điện hạ thế; 01 cây Me 7 năm tuổi; 03 cây Xoài 3 năm tuổi; 01 cây Sung 2 năm tuổi; 02 cây Sake 4 năm tuổi; 01 cây Mận 3 năm tuổi; 03 cây Mít 5 năm tuổi; 03 cây Bàng 3 năm tuổi; 01 cây Dừa 5 năm tuổi; 01 Bụi Tầm Vông 5 năm tuổi; 01 hệ thống bồn nước Inox (Trụ đứng: khung sắt cao 8m, Bồn nước 2.000 lít, Bồn nước 500 lít). Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 67 và thửa đất số 68, cùng tờ bản đồ số 33, tọa lạc tại số 94, Trần Bình Trọng, tổ 24, Khu 3 (nay là khu 2), phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương. (Vụ: Đỗ Hưng Sanh-Công ty TNHH Hưng Sanh lần 5).  *Giá khởi điểm: 7.153.306.470 đồng.

04. Quyền sử dụng đối với khu đất có diện tích 684,6m2 (Trong đó có: 320m2 đất ở tại đô thị; 333m2 đất trồng cây lâu năm; 31,6m2 đất hành lang bảo vệ mương) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà ở diện tích 153,8m2; 01 cái đồng hồ điện kế; 01 cái Giếng khoan. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 313 và thửa đất số 314, cùng tờ bản đồ số 16, tọa lạc tại số 444/7, đường Cách Mạng Tháng Tám, tổ 38, khu 6, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Thị Lang + Nguyễn Tường Chinh – DNTN Bích Tuyền lần 3).

*Giá khởi điểm: 7.907.837.700 đồng.

  -Thời gian đăng ký mua tài sản từ ngày 14/9/2015 đến 10 giờ 00 phút ngày 14/10/2015;

-Thời gian xem tài sản từ ngày 14/9/2015 đến 16 giờ 00 phút ngày 19/10/2015;

-Thời điểm nhận lại (Chuộc) tài sản hạn chót đến 17 giờ 00 phút ngày 21/10/2015;

-Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 15% so với giá khởi điểm.

-Thời điểm bán đấu giá dự kiến: 08 giờ 00 phút ngày 22/10/2015;

-Tại: Công ty TNHH DV Bán đấu giá Tài sản Công Lập;

 

TB số 113 ngày 7.9.2015

  01. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 4.364.8m2 (Trong đó có: 2.800,6m2 đất sản xuất kinh doanh, 1.564,2m2 đất trồng cây lâu năm) và toàn bộ Công trình xây dựng trên đất gồm 02 phần cụ thể như sau:

- Phần Công trình xây dựng nằm trong Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất gồm: Nhà xưởng 1 diện tích 56,7m2; Nhà xưởng 2 diện tích 620m2; Nhà xưởng 3 diện tích 234,9m2; Một phần Nhà xưởng 4 diện tích 392,3m2; Nhà xưởng 5 diện tích 540m2; Một phần Nhà ở và Nhà Văn phòng diện tích 244m2; Tường rào diện tích 210m2; Chuồng Bò diện tích 404,8m2; Mái che tôn 1 diện tích 126,4m2; Nhà vệ sinh diện tích 10m2; Gác gỗ diện tích 119,5m2; Mái che tôn 2 diện tích 38,24m2; Sân Bê tông diện tích 753,3m2; Mái che tôn 3 diện tích 757,78m2; Bể chứa chất thải 1 diện tích 97,65m2; Chuồng Bò diện tích 600m2; Bể chứa chất thải 2 (nằm trong chuồng bò) diện tích 140m2; Một phần Bể chứa chất thải 3 diện tích 4,9m2; Tường rào diện tích 7,5m2; Hệ thống hầm Biogas thể tích 486m3;

- Phần Công trình xây dựng nằm ngoài Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất (Người mua trúng đấu giá phải có trách nhiệm tháo dỡ Công trình khi cơ quan nhà nước có yêu cầu) gồm: Căn tin diện tích 58,9m2; Nhà cấp 4 diện tích 7,36m2; Một phần Nhà xưởng 4 diện tích 87,7m2; Một phần Nhà ở và Nhà Văn phòng diện tích 38m2; Một phần Bể chứa nước thải 3 diện tích 77,18m2; Trụ Cổng thể tích 1,4m3; Cổng sắt diện tích 7,8m2; Nhà Bảo vệ diện tích 6,25m2; Nhà xe diện tích 36m2; Tường rào diện tích 94m2; Nhà Lò hơi diện tích 11,07m2. Toàn bộ tài sản trên tọa lạc tại khu đất thuộc thửa đất số 211 và thửa đất số 1394, cùng tờ bản đồ số E3.1, tọa lạc tại tổ 10, khu phố Tân Phú 1, phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Phạm Văn Hảo + Nguyễn Thị Út – Cơ sở Giết Mổ Gia súc Út Hảo lần 4).       *Giá khởi điểm: 14.549.698.745 đồng.

 02. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 120m2 (Có: 100m2 đất ở tại nông thôn; 20m2 đất trồng cây lâu năm khác) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm 01 căn nhà ở diện tích 52,4m2; mái che diện tích 13,4m2; Sân diện tích 26m2; 01 hệ thống Cổng + Tường rào. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 113, tờ bản đồ số 09, tọa lạc tại ấp Tân Phú, xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng,  Bình Dương. (Vụ: Hoàng Thị Minh + Đào Minh Hữu lần 9).

*Giá khởi điểm: 106.753.342 đồng.

   03. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 3.220m2 (Trong đó: 2.516m2 đất trồng lúa; 140m2 đất hành lang an toàn đường bộ; 153m2 đất hành lang sông; 411m2 đất hành lang suối) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà cấp 4 diện tích 115m2; 01 cái đồng hồ Điện kế chính + hệ thống điện sinh hoạt; hệ thống Giếng đóng + 1 Motor; Mái che diện tích 87m2; 02 nhà tạm diện tích 135m2; 83 bụi Trâm rừng; 53 cây Tràm Bông Vàng; 03 cây Lộc Vừng. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 72, tờ bản đồ số 01, tọa lạc tại ấp Giáng Hương (Dáng Hương), xã Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng,  Bình Dương. (Vụ: Tạ Thị Thu Nga + Lê Hữu Tiến lần 4).

   *Giá khởi điểm: 526.422.550 đồng.

       04. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 831m2 đất trồng cây lâu năm và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà ở diện tích 84m2; Nhà bếp diện tích 46m2; Mái che diện tích 21m2; 01 hệ thống hàng rào và cổng; 01 hệ thống đồng hồ điện kế 220V và hệ thống điện sinh hoạt; 01 hệ thống Giếng đóng và hệ thống nước sinh hoạt. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 558, tờ bản đồ số 57, tọa lạc tại ấp Tân Hòa, xã Long Hòa, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Ngọc Khánh + Dương Thị Châm lần 2).

*Giá khởi điểm: 219.431.950 đồng.

  05. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 710m2 (Trong đó: 50m2 đất ở tại nông thôn; 660m2 đất trồng cây lâu năm khác) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà ở diện tích 72,8m2; Nhà tạm 1 diện tích 33,28m2; Nhà tạm 2 diện tích 53,55m2; Chuồng Heo diện tích 10m2; 01 hệ thống Giếng Khoan và máy Bơm 1,5hp. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 210, tờ bản đồ số 18, tọa lạc tại ấp Long Điền, xã Long Hòa, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Văn Bình + Nguyễn Thị Hường lần 7.

Giá khởi điểm: 204.249.843.

         06. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 156,2m2 (đất trồng cây lâu năm) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà ở diện tích 99m2; Mái che diện tích 26m2. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 407, tờ bản đồ số 23, tọa lạc tại ấp Long Nguyên, xã Long Hòa, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Võ Văn Rỉ + Trần Thị Tuyết Ngọc lần 2).   *Giá khởi điểm: 191.636.850 dong

  07. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 840m2 (Có: 200m2 đất ở tại nông thôn; 640m2 đất trồng cây lâu năm) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà ở 1 diện tích 71m2; Nhà ở 2 diện tích 99m2; 40 cây Tầm Vông; 01 cây Khế 4 năm tuổi; 01 cây Xoan 10 năm tuổi; 01 cây Cóc 7 năm tuổi; 01 cây Chùm Ruột 7 năm tuổi; 04 cây Mít 6 năm tuổi; 01 cây Xoài 6 năm tuổi; 02 cây Sứ 4 năm tuổi; 03 cây cây Mai vàng 5 năm tuổi; 02 cây Xùm Xụm 5 năm tuổi; 01 cây Phát Tài 2 năm tuổi. Tài sản trên thuộc một thửa đất số 242, 287, 919 tờ bản đồ số 12, tại tổ 8, KP Vĩnh Phước, phường Thái Hòa, Tân Uyên, Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Thị Mượn lần 9).   *Giá khởi điểm: 1.542.325.701 đồng.

   08. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 1.811,4m2 đất nông nghiệp thuộc thửa đất số 357, thửa đất số 358, tờ bản đồ số 11, tại khu phố An Thành, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Thị Bích Nhẫn lần 7).

*Giá khởi điêm: 534.806.793 đồng.

09. Quyền sử dụng đối với khu đất có diện tích 176,7m2 đất ở (Trong đó có 108,6m2 đất thuộc hành lang an toàn đường bộ) và tài sản gắn liền trên đất gồm 01 căn nhà ở diện tích 93,2m2; 01 căn nhà tạm diện tích 18m2; Mái che diện tích 55,3m2; hàng rào lưới B40 diện tích 30,77m2; trụ cổng, cổng diện tích 3m2; 01 cái điện kế chính. Tài sản thuộc thửa đất số 292, tờ bản đồ 12 tọa lạc tại khu phố Khánh Dư, phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Tống Thị Tý + Nguyễn Văn Vì lần 11).

   *Giá khởi điểm: 301.591.268 đồng.

     10. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 687,2m2 (có: 200m2 đất ở tại đô thị; 487,2m2 đất trồng cây lâu năm có 81m2 thuộc hành lang an toàn đường bộ) và tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà ở I diện tích 62,3m2; Nhà ở II diện tích 94,4m2; Nhà ở 3 diện tích 49,7m2; Trụ cổng thể tích 0,7m3; Sân lát gạch Tàu (VII) diện tích 58,5m2; Hàng rào diện tích 22,4m2; Mái che tôn (IV, V, VI) diện tích 85,9m2. Tài sản trên thuộc thửa đất số 454, tờ bản đồ số 11, tại tổ 4, KP An Thành, P Thái Hòa, Tân Uyên, Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Văn Rồng + Sơn Thị Lan lần 7).       *Giá khởi điểm: 926.214.912 đồng.

                                     

            *Ghi chú: Giá bán các Lô tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Người mua trúng đấu giá chịu trách nhiệm nộp tất cá các khoản, thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng (Trừ thuế thu nhập). Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá tự chịu trách nhiệm liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để tiến hành các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản mua trúng đấu giá.

           

-Thời gian đăng ký mua tài sản từ ngày 07/9/2015 đến 10 giờ 00 phút ngày 07/10/2015;

-Thời gian xem tài sản từ ngày 07/9/2015 đến 16 giờ 00 phút ngày 19/10/2015;

-Thời điểm nhận lại (Chuộc) tài sản hạn chót đến 17 giờ 00 phút ngày 20/10/2015;

-Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 15% so với giá khởi điểm.

-Thời điểm bán đấu giá dự kiến: 08 giờ 00 phút ngày 21/10/2015;

   -Tại: Công ty TNHH DV Bán đấu giá Tài sản Công Lập;

   -Địa chỉ: số 17, Hoàng Văn Thụ, P.Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương. 

-Mọi chi tiết xin liện hệ:  Công ty TNHH DV Bán đấu giá Tài sản Công Lập; số 17, Hoàng Văn Thụ, Khu 11, P.Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương.