Tb bán đấu giá ngày 7.7.2015

01. Tài sản bán đấu giá gồm 79 tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước (gồm điện thoại di động các loại; tổng cộng 24 danh  mục, đính kèm theo bảng kê chi tiết số 33/BĐG). (Lần 4)

* Giá khởi điểm : 24.494.400 đồng

02. Tài sản bán đấu giá gồm 336 tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước (gồm điện thoại di động các loại; tổng cộng 37 mục, đính kèm theo bảng kê chi tiết số 29/BĐG). ( lần 8).

* Giá khởi điểm: 35.012.552 đồng

03. Tài sản bán đấu giá gồm 116 tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước (gồm điện thoại di động các loại; tổng cộng 52 mục, đính kèm bảng kê chi tiết số 27/BĐG). ( lần 8)

 * Giá khởi điểm: 12.574.874 đồng

04.  Tài sản bán đấu giá gồm 81 tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước (gồm điện thoại di động các loại, tổng cộng 16 danh mục, đính kèm bảng kê chi tiết số 28/BĐG). ( lần 8).

* Giá khởi điểm: 9.219.611 đồng

05. Tài sản bán đấu giá gồm: 230 tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước (bình trà loại lớn, bình trà loại trung,bình trà loại nhỏ, tượng phong thủy ; tổng cộng 05 danh mục, đính kèm theo bảng kê chi tiết số 46/BĐG). ( Lần 2).

*Giá khởi điểm: 71.181.000 đồng.

06. Tài sản bán đấu giá gồm: 5.500 tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước (gồm áo ngực nữ, quần lót nữ; tổng cộng 02 danh mục, đính kèm bảng kê chi tiết số 42/BĐG). ( Lần 2).

*Giá khởi điểm: 52.200.000 đồng.

07. Tài sản bán đấu giá gồm: 346 tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước (gồm áo, quần Jean các loại; tổng cộng 161 danh  mục, đính kèm theo bảng kê chi tiết số 41BĐG). ( Lần 2).

*Giá khởi điểm: 89.378.100 đồng.

08. Tài sản bán đấu giá gồm: 1.940 tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước ( gồm áo, quần Jaen nam nữ; tổng cộng 14 danh mục, đính kèm theo bảng kê chi tiết số 39/BĐG). ( Lần 2).

*Giá khởi điểm: 240.714.000 đồng.

 

* Toàn bộ tài sản trên được để tại số 185-187, Đại lộ Bình Dương, phường Phú Thọ TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

* Hình thức bán đấu giá: bỏ phiếu kín.

- Thời gian xem và đăng ký mua tài sản từ ngày 07 giờ 00 đến 10 giờ 00 phút ngày 28/7/2015;

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 15% so với giá khởi điểm.

- Thời điểm bán đấu giá dự kiến: 09 giờ 00 phút ngày 31/7/2015;

- Tại: Công ty TNHH DV Bán đấu giá Tài sản Công Lập;

Tb bán đấu giá ngày 6.7.2015

  01. Quyền sử dụng đối với khu đất có diện tích 164m2 (trong đó có: 106m2 đất ở tại đô thị; 58m2 đất trồng cây lâu năm) và 01 căn nhà cấp 4 diện tích 106m2gắn liền trên đất. Toàn bộ tài sản trên thuộc một phần thửa đất số 157, tờ bản đồ số 47 tại khu 5, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Văn Minh + Thái Muối lần 7).

   *Giá khởi điểm: 457.470.000 đồng.

02. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 431m2 (Trong đó có: 160m2 đất ở; 271m2 đất trồng cây lâu năm) và một số tài sản khác gắn liền trên đất gồm: 01 căn nhà cấp IV diện tích 21,2m2; 01 cái Giếng đóng; 01 cây Mít 10 năm tuổi. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 64, tờ bản đồ số 67, tọa lạc tại số 32/15, khu 7, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Trần Văn Sính + Nguyễn Thị Xuân lần 5).

   *Giá khởi điểm: 1.197.320.000 đồng.

   03. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 301m2 (Trong đó có: 50m2 đất ở tại đô thị; 251m2 đất trồng cây lâu năm) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà ở diện tích 89,5m2; Nhà tắm diện tích 1,8m2; 01 cây Osaka 07 năm tuổi; 04 bụi Tầm Vông 10 năm tuổi; 01 cây Mít 10 năm tuổi; 01 cái Giếng khoan; 01 cái Đồng hồ Điện kế. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 370 (1120), tờ bản đồ số 17, tọa lạc tại số 49/23, khu 3, phường Tân An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Đào Xuân Trang lần 3).

*Giá khởi điểm: 469.014.000 đồng.

   04. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 176m2 (Trong đó: 50m2 đất ở tại nông thôn; 126m2 đất trồng cây lâu năm) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà cấp 4 diện tích 113m2; Mái hiên diện tích 27m2; 01 cái đồng hồ điện kế chính và hệ thống điện, Giếng khoan dân dụng + mô tơ bơm nước; 01 Bồn nước 1.000 lít Inox; 01 cây Cau kiểng. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 1053, tờ bản đồ số 30, tọa lạc tại ấp Xóm Lẫm, xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Trương Thị Sen lần 4).

   *Giá khởi điểm: 187.441.500 đồng.

   05. Quyền sử dụng đối với khu đất có diện tích 702m2 (Có 300m2 đất ở tại nông thôn; 343m2 đất trồng cây lâu năm; 59m2 đất lúa) toàn bộ khu đất thuộc hành lang sông và tài sản trên đất gồm 01 nhà ở diện tích 36m2; 01 hệ thống giếng khoan + máy bơm 1,5Hp; 01 đồng hồ điện kế; 03 cây Dừa; 03 cây Cau; 05 cây Cam; 02 cây Mít; 01 cây Mận; 02 cây Tràm bông vàng; 65 cây Cao Su; 01 cây Xăng Máu. Tài sản trên thuộc thửa đất số 1196, 1199, 1204 tờ bản đồ số 42 thuộc ấp Xóm Mới, xã Thanh An, Dầu Tiếng, Bình Dương. (Vụ:Nguyễn Văn Phước + Võ Thị Duyên lần 17).           

   *Giá khởi điểm: 154.755.140 đồng.

   06. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 508m2 (Trong đó có: 50m2 đất ở tại nông thôn; 312m2đất lâu năm quả; 146m2 đất hàng lang bảo vệ đường bộ) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà ở diện tích 112m2; Tầng hầm diện tích 39m2; Cổng rào diện tích 29m2; Hồ cá diện tích 3m2; Nhà tạm diện tích 14m2; Ban Công diện tích 3m2; Chuồng gà diện tích 10m2; Chuồng heo diện tích 23m2; 01 hệ thống hàng rào lưới B40; 01 cái Giếng khoan có máy bơm; 01 Đồng hồ điện kế và hệ thống điện; 01 cái Đồng hồ nước; 01 cái Bồn nước Inox thể tích 1.000 lít; 01 cái Bể nước tròn; 01 cây Ổi; 01 cay Vú Sữa; 01 cây Xoài; 01 cây Mít; 01 cây Khế; 01 cây Sung; 01 cây Mai; 01 cây Chùm Ruột; 02 cây Dừa; 02 cây Mãng Cầu; 08 cây Cau. Tài sản trên thuộc thửa đất số 671, tờ bản đồ số 48, tại ấp Bến Chùa, xã Thanh An, Dầu Tiếng, Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Văn Tứ + Nguyễn Thị Nhiễu lần 10).

   *Giá khởi điểm: 452.351.760 đồng.

07. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 557m2 đất lâu năm quả và một số cây trồng trên đất gồm: 05 cây Măng Cụt; 01 cây Dâu Da; 03 cây Chôm Chôm; 05 cây Mít Thái Lan; 02 cây Dừa. Tài sản trên thuộc thửa đất số 672, thửa đất số 673, tờ bản đồ số 48 tọa lạc tại ấp Bến Chùa, xã Thanh An, Dầu Tiếng, Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Văn Tứ + Nguyễn Thị Nhiễu lần 9).

   *Giá khởi điểm: 73.029.600 đồng.

        08. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 450m2 (Trong đó có: 100m2 đất ở tại nông thôn, 350m2 đất trồng lâu năm khác) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: 01 căn nhà cấp 4 diện tích 70m2 (có 01 bức tường sử dụng chung với nhà bà Lâm Ngọc Lý); 01 nhà bếp diện tích 22m2; 01 nhà tạm + phòng vệ sinh + phòng tắm diện tích 20m2; Hàng rào lưới B40 cao 1,5m, dài 42m, trụ xi măng, chân xây gạch tô cao 30cm; 01 cây Mít; 02 cây Ổi; 01 cây Bưởi; 01 cây Chanh; 01 cây Bơ. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 1032, tờ bản đồ số 19, tọa lạc tại ấp Chợ, xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương. (Vụ: Trần Văn Bàng lần 8) .

*Giá khởi điểm: 210.000.000 đồng.

09. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 384,5m2 (trong đó 50m2 đất ở tại nông thôn, 334,5m2  đấttrồng cây lâu năm) và tài sản gắn liền trên đất gồm nhà cấp 4 diện tích  105,7 m2 , mái hiên diện tích 35m2, tường rào diện tích 28,8 m2, 01 hệ thống cổng sắt, 01 hệ thống máy bơm 02 mã lực và 01 giếng khoan, 01 bồn nước inox 1000 lít, 01 cái chân bồn nước bằng sắt cao 4m, 09 cây cao su, 01 cây sầu riêng, 01 đồng hồ điện kế và hệ thống điện. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 726, tờ bản đồ số 45, tọa lạc tại ấp Lê Danh Cát, xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Phan Trung Quân + Lê Thị Hồng lần 2)

            *Giá khởi điểm: 231.164.000 đồng.

10. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 831m2 đất trồng cây lâu năm và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà ở diện tích 84m2; Nhà bếp diện tích 46m2; Mái che diện tích 21m2; 01 hệ thống hàng rào và cổng; 01 hệ thống đồng hồ điện kế 220V và hệ thống điện sinh hoạt; 01 hệ thống Giếng đóng và hệ thống nước sinh hoạt. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 558, tờ bản đồ số 57, tọa lạc tại ấp Tân Hòa, xã Long Hòa, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Ngọc Khánh + Dương Thị Châm lần 1).

*Giá khởi điểm: 230.981.000 đồng.

   11. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 3.220m2 (Trong đó: 2.516m2 đất trồng lúa; 140m2 đất hành lang an toàn đường bộ; 153m2 đất hành lang sông; 411m2 đất hành lang suối) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà cấp 4 diện tích 115m2; 01 cái đồng hồ Điện kế chính + hệ thống điện sinh hoạt; hệ thống Giếng đóng + 1 Motor; Mái che diện tích 87m2; 02 nhà tạm diện tích 135m2; 83 bụi Trâm rừng; 53 cây Tràm Bông Vàng; 03 cây Lộc Vừng. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 72, tờ bản đồ số 01, tọa lạc tại ấp Giáng Hương (Dáng Hương), xã Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng,  Bình Dương. (Vụ: Tạ Thị Thu Nga + Lê Hữu Tiến lần 3).

   *Giá khởi điểm: 554.129.000 đồng.

   12. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 6.544m2 (Trong đó có:131m2 thuộc hành lang an toàn đường bộ; 497m2 đất trồng cây lâu năm; 5.916m2 đấtLUK) và một số cây trồng trên đất gồm: 17 cây Tràm nước; 15 cây Tràm Bông Vàng; 17 cây Gió bầu; 02 cây Mít trồng năm 2010; 39 cây Cao Su trồng năm 2011. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 116 và thửa đất số 117, cùng tờ bản đồ số 67, tọa lạc tại ấp Giáng Hương (Dáng Hương), xã Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Đinh Văn Quý + Trần Thị Rươm lần 1).

   *Giá khởi điểm: 550.874.000 đồng.

13. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 4.364.8m2 (Trong đó có: 2.800,6m2 đất sản xuất kinh doanh, 1.564,2m2 đất trồng cây lâu năm) và toàn bộ Công trình xây dựng trên đất gồm 02 phần cụ thể như sau:

- Phần Công trình xây dựng nằm trong Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất gồm: Nhà xưởng 1 diện tích 56,7m2; Nhà xưởng 2 diện tích 620m2; Nhà xưởng 3 diện tích 234,9m2; Một phần Nhà xưởng 4 diện tích 392,3m2; Nhà xưởng 5 diện tích 540m2; Một phần Nhà ở và Nhà Văn phòng diện tích 244m2; Tường rào diện tích 210m2; Chuồng Bò diện tích 404,8m2; Mái che tôn 1 diện tích 126,4m2; Nhà vệ sinh diện tích 10m2; Gác gỗ diện tích 119,5m2; Mái che tôn 2 diện tích 38,24m2; Sân Bê tông diện tích 753,3m2; Mái che tôn 3 diện tích 757,78m2; Bể chứa chất thải 1 diện tích 97,65m2; Chuồng Bò diện tích 600m2; Bể chứa chất thải 2 (nằm trong chuồng bò) diện tích 140m2; Một phần Bể chứa chất thải 3 diện tích 4,9m2; Tường rào diện tích 7,5m2; Hệ thống hầm Biogas thể tích 486m3;

- Phần Công trình xây dựng nằm ngoài Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất (Người mua trúng đấu giá phải có trách nhiệm tháo dỡ Công trình khi cơ quan nhà nước có yêu cầu) gồm: Căn tin diện tích 58,9m2; Nhà cấp 4 diện tích 7,36m2; Một phần Nhà xưởng 4 diện tích 87,7m2; Một phần Nhà ở và Nhà Văn phòng diện tích 38m2; Một phần Bể chứa nước thải 3 diện tích 77,18m2; Trụ Cổng thể tích 1,4m3; Cổng sắt diện tích 7,8m2; Nhà Bảo vệ diện tích 6,25m2; Nhà xe diện tích 36m2; Tường rào diện tích 94m2; Nhà Lò hơi diện tích 11,07m2. Toàn bộ tài sản trên tọa lạc tại khu đất thuộc thửa đất số 211 và thửa đất số 1394, cùng tờ bản đồ số E3.1, tọa lạc tại tổ 10, khu phố Tân Phú 1, phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Phạm Văn Hảo + Nguyễn Thị Út – Cơ sở Giết Mổ Gia súc Út Hảo lần 3).

            *Giá khởi điểm: 15.644.837.360 đồng.

14. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 753,9m2 (Trong đó có: 150m2 đất ở tại đô thị; 281,9m2 đất trồng cây lâu năm; 322m2 thuộc hành lang an toàn đường bộ không được công nhận) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Dãy phòng trọ (03 phòng) diện tích 39,5m2; Dãy phòng trọ (06 phòng) diện tích 42,43m2; Nhà cấp 4 (1) diện tích 63,08m2; Nhà cấp 4 (2) diện tích 24,8m2; 01 cây Khế trên 5 năm tuổi; 04 cây Cao Su trên 10 năm tuổi; 02 cây Huỳnh Đường trên 10 năm tuổi; 20 cây Tầm Vông. Toàn bộ tài sản trên thuộc một phần thửa đất số 374, tờ bản đồ số 21, tọa lạc tại khu phố 2, phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Phạm Văn Được + Hồ Thu Thủy lần 1).

*Giá khởi điểm: 963.389.000 đồng.

    15. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 1.920m2 có 307m2 đất hành lang bảo vệ đường bộ (200m2 đất ở tại nông thôn; 1.720m2 đất trồng cây lâu năm) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà cấp 4 (Trệt + Lầu) diện tích sàn 226m2; Nhà cấp 4, loại 4 diện tích 57m2 (có 24m2 thuộc hành lang an toàn đường bộ); Nhà vệ sinh diện tích 20m2; Nhà bếp diện tích 27m2; Nhà xây dang dở diện tích 65m2; Công phía trước diện tích 15,6m2; Công phía sau diện tích 18m2; 01 hệ thống thác nước; Mái che diện tích 162m2; Sân bê tông diện tích 722m2; Tường rào diện tích 456,16m2; Giếng đóng + Mô tơ; 01 cái đồng hồ điện kế chính; 02 cây Cau kiểng đường kính 15cm; 11 cây Cau kiểng đường kính 40cm; 06 cây Cọ Dừa; 07 cây Hồng Lộc; 01 cây Si; 01 cây Sakê; 01 cây Sung; 01 cây Tha La; 01 cây Xoài; 01 cây Sầu Đâu; Chồi cây Sanh (06 gốc). Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 373, tờ bản đồ số 16, tọa lạc tại ấp 9, phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Tấn Tài + Võ Thị Phùng lần 6).

*Giá khởi điểm: 3.013.354.562 đồng.

16. Quyền sử dụng đối với khu đất có diện tích 1.164,1m2 (Trong đó: 50m2 đất ở tại nông thôn; 1.015,7m2 đất trồng cây lâu năm; 98,4m2 hành lang an toàn đường bộ) và một số tài sản gắn liền với đất gồm Nhà ở diện tích 74,82m2; Mái che diện tích 24m2; Nhà tạm diện tích 18m2; Nhà tắm và vệ sinh diện tích 7,5m2; chuồng Gà diện tích 14m2; 85 cây Cao Su trên 6 năm tuổi; 01 cây Sầu Riêng 4 năm tuổi; 02 cây Mãng Cầu ta 2 năm tuổi; 01 cái Giếng Khoan. Tài sản trên thuộc một phần thửa đất số 1176, tờ bản đồ số 29 tọa lạc tại ấp 1B, phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Tấn Cường lần 5).

   *Giá khởi điểm: 844.529.707 đồng.

17. Quyền sử dụng đối với 02 khu đất cụ thể như sau:

- Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 141m2 (Trong đó có: 100m2 đất ở tại đô thị; 11m2 đất trồng cây lâu năm, 30m2 đất thuộc hành lang an toàn đường bộ) và 05 cây Cao su 07 năm tuổi trồng trên đất thuộc thửa đất số 473, tờ bản đồ số 10, tọa lạc tại khu phố An Lợi, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

- Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 6.507,3m2 (Trong đó có: 300m2 đất ở tại đô thị; 6.162,3m2 đất trồng cây lâu năm; 45m2 đất thuộc hành lang bảo vệ đường bộ) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà tạm diện tích 115m2; 01 hệ thống Giếng khoan + Máy bơm; 01 cái đồng hồ Điện kế; 341 cây Cao Su khoảng 12 năm tuổi; 24 cây Mít khoảng 10 năm tuổi; 01 cây So7ri khoảng 05 năm tuổi; 01 cây Bưởi khoảng 10 năm tuổi; 01 cây Dừa khoảng 02 năm tuổi; 03 cây Me khoảng 15 năm tuổi; 01 cây Điều khoảng 10 năm tuổi; 01 cây Mận khoảng 05 năm tuổi; 02 cây Mai khoảng 10 năm tuổi; 01 cây Lồng Mứt khoảng 10 năm tuổi; 01 cây Tươi khoảng 01 năm tuổi; 01 cây Chanh khoảng 05 năm tuổi. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 447, tờ bản đồ số 10, tọa lạc tại khu phố An Lợi, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Văn Tân + Nguyễn Thành Trung – Công ty TNHH Bảo Sương lần 2).

*Giá khởi điểm: 2.811.026.000 đồng.

      18.  Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 272m2 (Trong đó có: 60m2 đất ở tại nông thôn; 212m2 đất trồng cây lâu năm, có 25,7m2 thuộc hành lang an toàn đường thủy) và tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà cấp 4 diện tích 109,2m2 (Trong đó có: 16,4m2 thuộc hành lang an toàn đường thủy); Nhà tạm diện tích 10,8m2 (Trong đó có: 2,5m2 thuộc hành lang an toàn đường thủy); 01 cây Dâu Tằm khoảng 02 năm tuổi; 02 cây Bưởi khoảng 03 năm tuổi; 01 cây Mít khoảng 02 năm tuổi; 01 cây Lồng Mứt khoảng 02 năm tuổi (Hiện tại khu đất không có lối đi, chỉ đi nhờ trên phân đất của những hộ liền kề). Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 5365, bản đồ gốc số B3 (bản đồ mới số 64), tọa lạc tại số 83/1A, khu phố Thạnh Bình, phường An Thạnh, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Thị Nguyệt lần 1).

            *Giá khởi điểm: 428.700.000 đồng.

*Ghi chú: Giá bán các Lô tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Người mua trúng đấu giá chịu trách nhiệm nộp tất cá các khoản, thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng (Trừ thuế thu nhập). Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá tự chịu trách nhiệm liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để tiến hành các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản mua trúng đấu giá.

 

-Thời gian đăng ký mua tài sản từ ngày 06/7/2015 đến 10 giờ 00 phút ngày 06/8/2015;

-Thời gian xem tài sản từ ngày 06/7/2015 đến 16 giờ 00 phút ngày 17/8/2015;

-Thời điểm nhận lại (Chuộc) tài sản hạn chót đến 17 giờ 00 phút ngày 18/8/2015;

-Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 15% so với giá khởi điểm.

-Thời điểm bán đấu giá dự kiến: 08 giờ 00 phút ngày 19/8/2015;

   -Tại: Công ty TNHH DV Bán đấu giá Tài sản Công Lập;

Tb bán đấu giá ngày 30.6.2015

01. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 240m2 đất trồng cây lâu năm thuộc thửa đất số 1623 (thửa mới số 2151), tờ bản đồ số 4TDH.A tọa lạc tại khu phố Đông Thành, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Võ Trọng Long lần 5).  *Giá khởi điểm: 201.369.600 đồng.

  02.  Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 817,3m2 đất trồng cây lâu năm (Trong đó có 252,3 m2 đất thuộc hành lang an toàn đường bộ) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà ở diện tích 188m2; Nhà tạm diện tích 60m2; 01 cái Điện kế chính; 01 cái Giếng khoan; 01 cái Bồn nước nhựa 500 lít; 43 cây Cao Su 6 năm tuổi. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 279, tờ bản đồ số 12, tọa lạc tại ấp 3, xã Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Thị Tùng lần 4).  *Giá khởi điểm: 665.505.000 đồng.

 03. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 16.288,2m2 đất trồng cây lâu năm (Trong đó có: 400 m2 đất thổ cư; 10.833,7m2 đất trồng cây lâu năm; 5.054,5m2 đất thuộc hành lang bảo vệ sông) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà ở 1 diện tích 149,8m2; Nhà ở 2 diện tích 15,3m2; Nhà bếp diện tích 17,2m2; Nhà vệ sinh diện tích 11,3m2; Chuồng Heo diện tích 283,9m2; 01 cái Điện kế chính; 01 cái Giếng khoan; 01 cái Bồn nước nhựa 500 lít; 610 cây Cao Su 8 năm tuổi; 04 cây Mít 3 năm tuổi; 03 cây Mận 20 năm tuổi; 06 cây Điều 15 năm tuổi; 02 cây Bưởi 15 năm tuổi. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 267, 295, 296, 297, 298, cùng tờ bản đồ số 11, tọa lạc tại ấp 2, xã Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Tường Năng Bách – Cty CP Thế giới Hoa Khôi lần 4).

  *Giá khởi điểm: 3.010.444.000 đồng.

 04. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 1.890,1m2 đất lúa (Khu đất hiện tại không có lối đi riêng) thuộc thửa đất số 325, thửa đất số 335, thửa đất số 373 và thửa đất số 374, cùng tờ bản đồ số 56, tọa lạc tại ấp 3, xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Lê Văn Lợi + Nguyễn Kim Thúy lần 2).

*Giá khởi điểm: 396.900.000 đồng.

  05. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 10.546,5m2 đất sản xuất kinh doanh (Trong đó có: 3.247,3m2 thuộc hành lang bảo vệ đường điện) và một số tài sản gắn liền với đất gồm: Nhà ở, văn phòng làm việc (1 trệt + gác lửng) diện tích 171m2; Nhà vệ sinh diện tích 3,3m2; Nhà bảo vệ diện tích 17,7m2; Nhà xưởng tiện 42,1m2; Hồ nước diện tích 31,2m2; Nhà xưởng chính diện tích 614,3m2; Nhà xưởng xi mạ (1 trệt + 1 lầu) diện tích 51,4m2; Nhà xưởng đánh bóng diện tích 68,9m2; Nhà tạm diện tích 107,6m2;  Lò nấu Nhôm 1 (1 trệt + 1 phần đúc) diện tích 258,6m2; Nhà nấu Nhôm 2 diện tích 114m2 (có 10,3m2 nằm trong hành lang an toàn đường điện); Nhà mạ cán Nhôm diện tích 241,5m2; Dãy nhà trọ 1 (1 trệt + gác lửng) diện tích 121,05m2; Dãy nhà trọ 2 (1 trệt + gác lửng) diện tích 239,7m2; Dãy nhà trọ 3 (1 trệt + gác lửng) diện tích 121,05m2; Dãy nhà trọ 4 (1 trệt + gác lửng) diện tích 628,95m2; Hàng rào kẽm B40 chiều dài 110m; Hàng rào kẽm gai chiều dài 35m; Cổng chính (cổng 1) chiều dài 6m; Cổng nhà văn phòng (cổng 2) chiều dài 4m; Cổng phụ (cổng 3) chiều dài 3m; 02 cái Giếng khoan công nghiệp; 02 cây Bã Đậu; 02 cây Điều; 03 cây Bàng; 03 cây Xoài; 01 cây Dừa; 05 cây Mít; 03 cây Sung; 02 cây Mận; 03 cây Sứ; 01 cây Trứng Cá. Toàn bộ tài sản trên tọa lạc tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất Nhôm gia dụng Tân Mai thuộc khu phố 7, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Công ty TNHH Sản xuất Nhôm gia dụng Tân Mai lần 3).

*Giá khởi điểm: 12.332.730.000 đồng.

06. Quyền sử dụng đối với khu đất có diện tích 235,1m2 (Đất ở tại đô thị) và một số tài sản gắn liền với đất gồm: Nhà ở diện tích 133,9m2; Nhà trọ diện tích 20,2m2;Sân Bê tông diện tích 32m2. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 31, tờ bản đồ số 29, tọa lạc tại Khu phố Bình Khánh, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Văn Khe + Dương Thị Châu lần 3).

*Giá khởi điểm: 1.928.666.250 đồng.

07. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 1.488,5m2 (Đất trồng cây lâu năm) và một số cây trồng trên đất gồm: 01 cây Dừa trên 5 năm tuổi; 04 cây Bàng trên 5 năm tuổi; 01 cây Cóc 5 năm tuổi; 03 cây Trứng Cá 5 năm tuổi (Khu đất không có lối đi). Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 46, thửa đất số 47, thửa đất số 50 và thửa đất số 51, cùng tờ bản đồ số 30, tọa lạc tại khu phố Bình Khánh, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Văn Khe + Dương Thị Châu lần 3).

*Giá khởi điểm: 368.457.500 đồng.

08. Đường dây 22KV-0,5m và trạm biến áp 3x15KVA (Bán tháo dỡ). Tài sản tọa lạc tại khu phố 1A, P. Chánh Phú Hòa, TX Bến Cát, Bình Dương. (Vụ: Lại Thị Hiền lần 12).

  *Giá khởi điểm: 14.843.250 đồng.

          *Ghi chú: Giá bán các Lô tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Người mua trúng đấu giá chịu trách nhiệm nộp tất cá các khoản, thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng (Trừ thuế thu nhập). Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá tự chịu trách nhiệm liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để tiến hành các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản mua trúng đấu giá.

 

  *Đối với Lô Tài sản là Động sản:

  -Thời gian đăng ký mua tài sản từ ngày 30/6/2015 đến 10 giờ 00 phút ngày 15/7/2015;

-Thời gian xem tài sản từ ngày 30/6/2015 đến 16 giờ 00 phút ngày 21/7/2015;

-Thời điểm nhận lại (Chuộc) tài sản hạn chót đến 17 giờ 00 phút ngày 22/7/2015;

-Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 15% so với giá khởi điểm.

-Thời điểm bán đấu giá dự kiến: 08 giờ 00 phút ngày 23/7/2015;

-Tại: Công ty TNHH DV Bán đấu giá Tài sản Công Lập;

  -Địa chỉ: số 17, Hoàng Văn Thụ, P.Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương. 

*Đối với Lô Tài sản là Bất Động sản:

-Thời gian đăng ký mua tài sản từ ngày 30/6/2015 đến 10 giờ 00 phút ngày 30/7/2015;

-Thời gian xem tài sản từ ngày 30/6/2015 đến 16 giờ 00 phút ngày 10/8/2015;

-Thời điểm nhận lại (Chuộc) tài sản hạn chót đến 17 giờ 00 phút ngày 11/8/2015;

-Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 15% so với giá khởi điểm.

-Thời điểm bán đấu giá dự kiến: 08 giờ 00 phút ngày 12/8/2015;

  -Tại: Công ty TNHH DV Bán đấu giá Tài sản Công Lập;

Tb bán đấu giá ngày 25.5.2015

01. Quyền sử dụng đối với 02 khu đất liền kề diện tích 290,2m2 (Trong đó có: 270,6m2 đất ở tại nông thôn có 234,7m2 nằm trong hành lang an toàn đường bộ và 19,6m2 đất trồng cây lâu năm) và một số tài sản gắn liền trên đất Nhà ở 1 diện tích 12,6m2 (nằm trong hành lang an toàn đường bộ);  Nhà ở 2 diện tích 58,2m2 (có 44,9m2 thuộc hành lang an toàn đường bộ); Nhà ở 3 diện tích 46,6m2 (nằm trong hành lang an toàn đường bộ); 02 Trụ Cổng thể tích 0,175m3; Hàng rào diện tích 24,8m2. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 29, thửa đất số 30, tờ bản đồ số 2, tọa lạc tại ấp Bình Hưng, xã Bạch Đằng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Trác Khoa + Nguyễn Thị Tuyết Hồng lần 1).

          *Giá khởi điểm: 702.098.834 đồng.

  02. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 1.945,8m2 đất trồng cây lâu năm có 182,3m2 thuộc hành lang bảo vệ mương nước và 01 trại Heo gắn liền trên đất diện tích 510m2 (trong đó phần lợp mái là 285m2; phần không lợp mái là 225m2) trong chuồng heo có 31 vách chuồng heo hậu bị kết câu bằng sắt và 05 lồng chuồng heo nái đẻ, kết cấu bằng sắt; 01 căn nhà tạm B có diện tích 98m2 (Người mua chịu rủi ro về lối đi). Tài sản trên thuộc thửa đất số 391, tờ bản đồ số 15, tại ấp Tân Tiến, xã Phước Sang, Phú Giáo, Bình Dương. (Vụ: Biện Văn Dũng + Nguyễn Thị Hiền Vy lần 8).

  *Giá khởi điểm: 177.639.075 đồng.

          03. Quyền sử dụng đối với  khu đất có diện tích là 1.355m2 (Trong đó có 200m2 đất ở tại đô thị; 1.155m2 đất cây lâu năm; hiện tại khu đất không có lối đi, người mua trúng đấu giá chịu rủi ro về lối đi) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà cấp 4 diện tích 66,92m2; Dãy nhà trọ gồm 7 phòng diện tích 121,89m2; Phòng trọ diện tích 16,32m2; Nhà vệ sinh diện tích 6,56m2; Hàng rào diện tích 98,9m2; 02 trụ Cổng; 50 cây Xà Cừ; 150 cây Keo lá Tràm; 01 cái giếng khoan dân dụng. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 24, tờ bản đồ số 38 tọa lạc tại tổ 2, khu phố 5, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Văn Đoàn + La Thị Ngọc lần 6).

  *Giá khởi điểm: 618.525.955 đồng.

  04. Quyền sử dụng đối với 02 khu đất có tổng diện tích là 13.920,1m2 (trong đó có 8.308m2 đất sản xuất kinh doanh (SKC); 5.612,1m2 đất cây lâu năm có 202,6m2 thuộc hành lang bảo vệ đường bộ)  cụ thể như sau:

- Quyền sử dụng đất diện tích 5.214,2m2 (trong đó có 1.478m2 đất sản xuất kinh doanh (SKC)) thuộc thửa đất số 184, tờ bản đồ số 51 tọa lạc tại ấp Kỉnh Nhượng, xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

- Quyền sử dụng đất diện tích 8.705,9m2 (trong đó có 6.830m2 đất sản xuất kinh doanh (SKC)) thuộc thửa đất số 185, tờ bản đồ số 51 tọa lạc tại ấp Kỉnh Nhượng, xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Lê Văn Hiền + Bùi Mai Thảo Sương lần 7).

  *Giá khởi điểm: 1.751.422.500 đồng.

          05. Quyền sử dụng khu đất diện tích 269,7m2 (đất ở tại đô thị) thuộc thửa đất số 372, số tờ bản đồ 05 (số tờ bản đồ mới 05-2), tại Khu 7, phường Định Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương. (Vụ: Phan Thị Ngọc Lan + Trần Quang Tiến lần 16).

  *Giá khởi điểm: 2.077.360.345 đồng.

  06. Quyền sử dụng khu đất có diện tích 948,2m2 (có: 80m2 đất ở tại đô thị; 868,2m2 đất trồng cây lâu năm) thuộc thửa đất số 296, số tờ bản đồ 05 (số tờ bản đồ mới 05-3), tại Khu 8, P. Định Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương. (Vụ: Phan Thị Ngọc Lan + Trần Quang Tiến lần 16).

     *Giá khởi điểm: 934.325.510 đồng.

  07. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 469,8m2 (Trong đó 447,9m2 đất đã được công nhận, 21,9m2 đất không được công nhận; 289,38m2 đất ở tại đô thị; 158,52m2 đất trồng cây lâu năm)  và một số tài sản gắn liền với đất gồm 01 căn Nhà ở diện tích 55,3m2 (Nhà bà Trần Thị Hồng); Nhà ở diện tích 46,4m2 (Nhà ông Trần Văn Thành); Nhà diện tích 57,7m2 (Nhà ông Trần Văn Tài); Nhà diện tích 111,4m2 (Nhà ông Trần Bửu Chánh); Nhà ở diện tích 99,6m2 (Nhà ông Trần Văn Hùng); 01 hệ thống mái che; 01 hệ thống cổng tường rào; 01 hệ thống Cửa cuốn Đài Loan; 01 hệ thống Giếng khoan; 05 cái đồng hồ điện kế; 01 hệ thống bồn đựng nước. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 143, tờ bản đồ số 13, tọa lạc tại khu 6, phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Trần Bửu Lộc lần 6).

*Giá khởi điểm: 1.792.874.350 đồng.

  08. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 117,7m2 (Trong đó có: 80m2 đất ở tại đô thị; 37,7m2 đất trồng cây lâu năm) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà ở diện tích 56,7m2; Mái che diện tích 34,43m2; 01 cái Giếng khoan; 01 cái Đồng hồ Điện kế. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 269, tờ bản đồ số 06, tọa lạc tại phường Tân An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Đổ Văn Tâm + Trần Mộng Kiều lần 2).

*Giá khởi điểm: 203.100.000 đồng.

09. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 262,5m2 (Trong đó có 80m2 đất ở tại đô thị; 182,5m2 đất trồng cây lâu năm) và 01 nhà tạm diện tích 80m2 gắn liền trên đất. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 282, tờ bản đồ số 06, tọa lạc tại phường Tân An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Văn Tâm + Trần Mộng Kiều lần 2).

*Giá khởi điểm: 283.650.000 đồng.

  10. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 371,7m2 (Có: 95m2 đất ở tại nông thôn; 276,7m2 đất trồng cây lâu năm) và một số tài sản khác gắn liền trên đất gồm: Nhà ở diện tích 153,4m2; Ki ốt diện tích 20m2; Nhà tiền chế diện tích 98m2; Hàng rào diện tích 107,14m2; 01 cái đồng hồ điện kế; 01 cái Giếng đóng. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 2009, tờ bản đồ số 17, tọa lạc tại đường ĐX 126, phường Tân An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Thị Mỹ Châu lần 4).

  *Giá khởi điểm: 454.278.360 đồng.

11. Quyền sử dụng đối với khu đất có diện tích 294m2 (Đất ở tại nông thôn) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà ở diện tích 52,6m2; 01 cái đồng hồ điện kế; 01 cái Giếng đóng. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 2649, tờ bản đồ số 12 tọa lạc tại đường ĐX 126, phường Tân An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Thị Mỹ Châu lần 4).

  *Giá khởi điểm: 321.252.056 đồng.

   12. Quyền sử dụng đối với khu đất có diện tích 684,6m2 (Trong đó có: 320m2 đất ở tại đô thị; 333m2 đất trồng cây lâu năm; 31,6m2 đất hành lang bảo vệ mương) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà ở diện tích 153,8m2; 01 cái đồng hồ điện kế; 01 cái Giếng khoan. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 313 và thửa đất số 314, cùng tờ bản đồ số 16, tọa lạc tại số 444/7, đường Cách Mạng Tháng Tám, tổ 38, khu 6, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. (Vụ Nguyễn Thị Lang + Nguyễn Tường Chinh – DNTN Bích Tuyền lần 1).

*Giá khởi điểm: 8.152.410.000 đồng.

  13. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 136,2m2 (có: 95,7m2 đất ở tại nông thôn; 40,5m2 đất trồng cây lâu năm) và Nhà ở diện tích 95,7m2 gắn liền trên đất gồm. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 654 (707), tờ bản đồ số 16 (16-9), tọa lạc tại số 106/58, khu 8, phường Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Thanh Hiền lần 5).

*Giá khởi điểm: 429.577.000 đồng.

14. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 1.496,6m2 (Trong đó có: 300m2 đất ở tại đô thị; 1.196,6m2 đất trồng cây lâu năm có 174,6m2 năm trong hành lang an toàn đường bộ, 115,8m2 nằm trong phạm vi giải tỏa, 67,1m2 nằm trong đường điện 66Kv, 134,5m2 nằm trong hành lang an toàn đường điện) và  tài sản gắn liền trên đất gồm: 01 căn Nhà cấp 4, loại 7 diện tích sàn xây dựng 413,3m2; 01 Nhà tạm không vách diện tích 80,64m2;  01 Nhà tạm cấp 4 loại 4 diện tích 33,3m2; 01 cái Giếng khoan; 01 Trạm điện 3 pha (3 bình biến áp 25KVA); 01 điện kế 2 pha. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 145, tờ bản đồ  số B1, tọa lạc tại số 4/161, khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Phan Thành Minh + Trần Ánh Mỹ – Công ty TNHH MTV Minh Khánh lần 1).

     *Giá khởi điểm: 12.894.000.000 đồng.

  15. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 346,7m2 (Trong đó có 150m2 đất  ở tại nông thôn; 196,7m2 đất trồng cây lâu năm) thuộc thửa đất số 271, cùng tờ bản đồ số 27, tọa lạc tại xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. (Vụ Lê Viết Vụ lần 3).

  *Giá khởi điểm: 90.000.000 đồng.

16. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 155m2 đất trồng cây lâu năm thuộc thửa đất số 1555, tờ bản đồ số 20, tọa lạc tại xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Lê Viết Vụ lần 3).

*Giá khởi điểm: 83.700.000 đồng.

17. Quyền sử dụng đối với 03 thửa đất liền kề có tổng diện tích 246m2 (có 122m2 đất ở nông thôn; 124m2 đất thuộc hành lang bảo vệ đường bộ) và một số tài sản gắn liền với đất gồm: 01 căn nhà cấp 3 có tổng diện tích 467,96m2 (kiến trúc: 1 trệt, 2 lầu, sân thượng có 01 phòng); sân trước diện tích 116,03m2; Sân sau diện tích 6,4m2; tường rào phía trước diện tích 14,35m2; tường rào phía sau diện tích 9,67m2; 03 cây Cau kiểng, 01 điện kế, giếng khoan + mô tơ, 01 cái bồn Inox 1.500 lít, 01 cái máy nóng lạnh sử dụng năng lượng mặt trời. Tọa lạc tại khu đất thuộc ấp 1, xã Trừ Văn Thố, Bàu Bàng, Bình Dương. (Vụ: Lê Hùng Vũ + Nguyễn Thị Kim Hà lần 9).

  *Giá khởi điểm: 2.019.419.641 đồng.

  18. Quyền sử dụng đất diện tích 222m2 (Có 216m2 đất ở  nông thôn, 6m2 đất trồng cây lâu năm) và tài sản gắn liền trên đất gồm: 02 căn nhà liền kề chung vách có tổng diện tích 130,82m2 (căn nhà ở số 1 diện tích 81,6m2; nhà ở số 2 diện tích 49,22m2); 01 giếng khoan + mô tô, 01 cái bồn Inox 500 lít; 01 cây Dừa, 01 cây Xoài, 01 cây Mít. Tọa lạc tại khu đất thuộc ấp 1, xã Trừ Văn Thố, Bàu Bàng, Bình Dương. (Vụ: Lê Hùng Vũ + Nguyễn Thị Kim Hà lần 9).

  *Giá khởi điểm: 211.363.736 đồng.

 19. Quyền sử dụng đất có diện tích 350m2 (có 185m2 đất ở tại nông thôn, có 20m2 nằm trong hành lang bảo vệ đường bộ; 165m2 đất hành lang bảo vệ đường bộ) và tài sản gắn liền với đất gồm: nhà chính diện tích 85, 07m2; nhà tạm phía trước diện tích 45,12m2; nhà tạm phía sau diện tích 69,6m2; 01 cái điện kế chính; giếng khoan + Mô tơ; 01 cây Mít; 01 cây Xoài; 02 bụi Tầm Vông. Tọa lạc tại khu đất thuộc ấp 1, xã Trừ Văn Thố, Bàu Bàng, Bình Dương. (Vụ: Lê Hùng Vũ + Nguyễn Thị Kim Hà lần 9).

  *Giá khởi điểm: 800.459.571 đồng.

  20. Quyền sử dụng đối với 02 khu đất liền kề diện tích 6.477,1m2 (Có 6.274,7m2 đất trồng cây lâu năm 202,4m2 thuộc hành lang bảo vệ đường bộ) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà làm việc diện tích 98,35m2; Nhà ở công nhân diện tích 166,698m2; Nhà xưởng diện tích 292,98m2; Chuồng gà diện tích 11,066m2; Hồ nước thể tích 21,97m3; Bể nước diện tích 20,786m3; Nhà bảo vệ diện tích 9m2; Tường rào diện tích 438,09m2; Sân xi măng diện tích 105m2; 01 hệ thống Giếng khoan + Mô tơ; 01 hệ thống Bồn nước Inox 3.000 lít và chân bồn bằng sắt. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 15 và thửa đất số 694, cùng tờ bản đồ số 26, tại xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, Bình Dương. (Vụ: Trần Văn Lợt – Cty TNHH Nhật Linh lần 3).

  *Giá khởi điểm: 2.493.484.000 đồng.

      -Thời gian đăng ký mua tài sản từ ngày 25/5/2015 đến 10 giờ 00 phút ngày 25/6/2015;

-Thời gian xem tài sản từ ngày 25/5/2015 đến 16 giờ 00 phút ngày 06/7/2015;

-Thời điểm nhận lại (Chuộc) tài sản hạn chót đến 17 giờ 00 phút ngày 07/7/2015;

-Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 15% so với giá khởi điểm.

-Thời điểm bán đấu giá dự kiến: 08 giờ 00 phút ngày 08/7/2015;

  -Tại: Công ty TNHH DV Bán đấu giá Tài sản Công Lập;

TB bán đấu giá ngày 18.5.2015

 01. Quyền sử dụng đất diện tích 35.940,7m2 (Đất trồng cây lâu năm, có 1.873m2 thuộc hành lang an toàn đường bộ) và một số tài sản gắn liền với đất gồm: Nhà số 1 diện tích 110,7m2; Nhà vệ sinh gắn liền nhà số 1 diện tích 4,37m2; Nền Xi măng nhà số 1 diện tích 3,99m2; Nhà số 2 diện tích 111,24m2; Mái che nhà số 2 diện tích 46,2m2; Sân Xi măng nhà số 2 diện tích 126,7m2; Chuồng Gà diện tích 10,4m2; 1.500 cây Cao Su trên 13 năm tuổi; 02 cái Giếng khoan; 02 cái Điện kế. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 1042, tờ bản đồ số 29, tọa lạc tại khu phố 1B, phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Minh Quang – Cty Chế biến gỗ Phương Thành lần 1).

*Giá khởi điểm: 5.817.322.000 đồng.

          02. Quyền sử dụng đối với 02 khu đất liền kề có tổng diện tích 1.653,7m2 (Trong đó có: 400m2 đất ở tại đô thị; 684,5m2 đất trồng cây hàng năm khác; 569,2m2 đất hành lang an toàn đường bộ) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: 01 căn Biệt Thự diện tích 825,35m2; Ki ốt (5 phòng) diện tích 183,6m2; Hàng rào xây gạch diện tích 289,58m2; Hàng rào khung sắt diện tích 20m2; Cổng sắt 2 cánh diện tích 16,8m2; Trụ cổng thể tích 5,68m3; Bồn hoa diện tích 280,5m2; Sân Bê tông láng Xi măng diện tích 822,4m2; 01 cái Giếng Khoan; 01 cái Đồng Hồ điện kế; 01 cây Lộc Vừng 10 năm tuổi; 03 cây Tha La 6 năm tuổi; 16 cây Cau kiểng 8 năm tuổi; 03 cây Mận 5 năm tuổi; 01 cây Khế 5 năm tuổi; 01 cây Mai 5 năm tuổi; 01 cây Phát Tài 2 năm tuổi. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 394 và thửa đất số 395, tờ bản đồ số 69, tọa lạc tại khu phố 4, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Thị Hồng Thủy – Công ty TNHH Thiết bị An Phú lần 3).

*Giá khởi điểm: 11.730.306.364 đồng.

  03. Quyền sử dụng đối với 02 khu đất cụ thể như sau:

- Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 141m2 (Trong đó có: 100m2 đất ở tại đô thị; 11m2 đất trồng cây lâu năm, 30m2 đất thuộc hành lang an toàn đường bộ) và 05 cây Cao su 07 năm tuổi trồng trên đất thuộc thửa đất số 473, tờ bản đồ số 10, tọa lạc tại khu phố An Lợi, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

- Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 6.507,3m2 (Trong đó có: 300m2 đất ở tại đô thị; 6.162,3m2 đất trồng cây lâu năm; 45m2 đất thuộc hành lang bảo vệ đường bộ) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà tạm diện tích 115m2; 01 hệ thống Giếng khoan + Máy bơm; 01 cái đồng hồ Điện kế; 341 cây Cao Su khoảng 12 năm tuổi; 24 cây Mít khoảng 10 năm tuổi; 01 cây So7ri khoảng 05 năm tuổi; 01 cây Bưởi khoảng 10 năm tuổi; 01 cây Dừa khoảng 02 năm tuổi; 03 cây Me khoảng 15 năm tuổi; 01 cây Điều khoảng 10 năm tuổi; 01 cây Mận khoảng 05 năm tuổi; 02 cây Mai khoảng 10 năm tuổi; 01 cây Lồng Mứt khoảng 10 năm tuổi; 01 cây Tươi khoảng 01 năm tuổi; 01 cây Chanh khoảng 05 năm tuổi. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 447, tờ bản đồ số 10, tọa lạc tại khu phố An Lợi, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Văn Tân + Nguyễn Thành Trung – Công ty TNHH Bảo Sương lần 1).

*Giá khởi điểm: 2.811.026.000 đồng.

   04. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 1.856m2 (Trong đó có: 108,4m2 đất ở; 559,8m2 đất sản xuất kinh doanh; 1.090,5m2 trồng cây lâu năm; 97,3m2 đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn đường bộ) và một số tài sản khác gắn liền trên đất gồm: 01 hệ thống Cổng, Tường rào; Sân đường nội bộ diện tích 1.002,1m2; Nhà Bảo vệ diện tích 12m2; Mái che diện tích 31,5m2; Nhà ở và văn phòng làm việc diện tích 99,5m2; Hệ thống nhà xưởng và nhà ở công nhân diện tích 586m2; Nhà kho 1 diện tích 44,1m2; Nhà kho 2 diện tích 25,1m2; Nhà vệ sinh 1 diện tích 10,4m2; Nhà vệ sinh 2 diện tích 9,1m2; 01 Trụ Điện hạ thế; 01 cây Me 7 năm tuổi; 03 cây Xoài 3 năm tuổi; 01 cây Sung 2 năm tuổi; 02 cây Sake 4 năm tuổi; 01 cây Mận 3 năm tuổi; 03 cây Mít 5 năm tuổi; 03 cây Bàng 3 năm tuổi; 01 cây Dừa 5 năm tuổi; 01 Bụi Tầm Vông 5 năm tuổi; 01 hệ thống bồn nước Inox (Trụ đứng: khung sắt cao 8m, Bồn nước 2.000 lít, Bồn nước 500 lít). Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 67 và thửa đất số 68, cùng tờ bản đồ số 33, tọa lạc tại số 94, Trần Bình Trọng, tổ 24, Khu 3 (nay là khu 2), phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương. (Vụ: Đỗ Hưng Sanh-Công ty TNHH Hưng Sanh lần 3).

*Giá khởi điểm: 7.951.918.500 đồng.

05. Quyền sử dụng đối với khu đất có diện tích 164m2 (trong đó có: 106m2 đất ở tại đô thị; 58m2 đất trồng cây lâu năm) và 01 căn nhà cấp 4 diện tích 106m2gắn liền trên đất. Toàn bộ tài sản trên thuộc một phần thửa đất số 157, tờ bản đồ số 47 tại khu 5, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Văn Minh + Thái Muối lần 6).

  *Giá khởi điểm: 497.250.000 đồng.

  06. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 431m2 (Trong đó có: 160m2 đất ở; 271m2 đất trồng cây lâu năm) và một số tài sản khác gắn liền trên đất gồm: 01 căn nhà cấp IV diện tích 21,2m2; 01 cái Giếng đóng; 01 cây Mít 10 năm tuổi. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 64, tờ bản đồ số 67, tọa lạc tại số 32/15, khu 7, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Trần Văn Sính + Nguyễn Thị Xuân lần 4).

  *Giá khởi điểm: 1.278.220.000 đồng.

  07. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 697,3m2 (Trong đó có: 148m2 đất ở đô thị; 494,6m2 đất trồng cây lâu năm; 35,4m2 đất hành lang bảo vệ đường bộ; 19,3m2 đất hành lang bảo vệ rạch, mương) theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BL 922765, số vào số cấp GCN CH 02669 do Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một cấp ngày 20/3/2013 cho bà Huỳnh Kim Phượng, tài sản gắn liền với đất gồm 01 căn nhà ở diện tích 73,4m2; 01 cái giếng khoan; 01 cái đồng hồ điện kế và một số cây trồng trên đất. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 396, tờ bản đồ số 23, tọa lạc tại Khu 7, P Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương. (Vụ: Huỳnh Kim Phượng lần 11).

*Giá khởi điểm: 722.053.504 đồng.

         08. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 176m2 (Trong đó: 50m2 đất ở tại nông thôn; 126m2 đất trồng cây lâu năm) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà cấp 4 diện tích 113m2; Mái hiên diện tích 27m2; 01 cái đồng hồ điện kế chính và hệ thống điện, Giếng khoan dân dụng + mô tơ bơm nước; 01 Bồn nước 1.000 lít Inox; 01 cây Cau kiểng. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 1053, tờ bản đồ số 30, tọa lạc tại ấp Xóm Lẫm, xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Trương Thị Sen lần 3).

  *Giá khởi điểm: 198.214.000 đồng.

09. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 88m2 (có: 47m2 đất ở tại đô thị; 41m2 đất hàng lang bảo vệ đường bộ) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà ở 1 diện tích 46,4m2 ( trong đó có 0,6m2 nằm trên đường đất và 4,6m2 nằm trong hành lang an toàn đường bộ); Nhà ở 2 diện tích 15,8m2; Nhà tạm diện tích 40,2m2 (có 0,4m2 nằm trên đường đất và 33,9m2 nhà nằm trong hành lang an toàn đường bộ) ; Sân Bê tông diện tích 11,85m2; Mái hiên diện tích 11,85m2; Giếng bơm; 01 Trụ điện bê tông; 1 cái đồng hồ điện kế chính; 01 cái đồng hồ điện kế phụ; 01 cây Trứng Cá. Tài sản trên thuộc thửa đất số 67, tờ bản đồ số 96, tọa lạc tại số 19B/10, Khu phố 1, thị trấn Dầu Tiếng,  Dầu Tiếng, Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Mỹ Linh + Trần Văn Dũng lần 6).

  *Giá khởi điểm: 386.746.800 đồng.

  10. Quyền sử dụng đối với khu đất có diện tích 702m2 (Có 300m2 đất ở tại nông thôn; 343m2 đất trồng cây lâu năm; 59m2 đất lúa) toàn bộ khu đất thuộc hành lang sông và tài sản trên đất gồm 01 nhà ở diện tích 36m2; 01 hệ thống giếng khoan + máy bơm 1,5Hp; 01 đồng hồ điện kế; 03 cây Dừa; 03 cây Cau; 05 cây Cam; 02 cây Mít; 01 cây Mận; 02 cây Tràm bông vàng; 65 cây Cao Su; 01 cây Xăng Máu. Tài sản trên thuộc thửa đất số 1196, 1199, 1204 tờ bản đồ số 42 thuộc ấp Xóm Mới, xã Thanh An, Dầu Tiếng, Bình Dương. (Vụ:Nguyễn Văn Phước + Võ Thị Duyên lần 16).        

  *Giá khởi điểm: 159.480.140 đồng.

  11. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 508m2 (Có: 50m2 đất ở tại nông thôn; 312m2đất lâu năm quả; 146m2 đất hàng lang bảo vệ đường bộ) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà ở diện tích 112m2; Tầng hầm diện tích 39m2; Cổng rào diện tích 29m2; Hồ cá diện tích 3m2; Nhà tạm diện tích 14m2; Ban Công diện tích 3m2; Chuồng gà diện tích 10m2; Chuồng heo diện tích 23m2; 01 hệ thống hàng rào lưới B40; 01 cái Giếng khoan có máy bơm; 01 Đồng hồ điện kế và hệ thống điện; 01 cái Đồng hồ nước; 01 cái Bồn nước Inox thể tích 1.000 lít; 01 cái Bể nước tròn; 01 cây Ổi; 01 cay Vú Sữa; 01 cây Xoài; 01 cây Mít; 01 cây Khế; 01 cây Sung; 01 cây Mai; 01 cây Chùm Ruột; 02 cây Dừa; 02 cây Mãng Cầu; 08 cây Cau. Tài sản trên thuộc thửa đất số 671, tờ bản đồ số 48, tại ấp Bến Chùa, xã Thanh An, Dầu Tiếng, Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Văn Tứ + Nguyễn Thị Nhiễu lần 9).

  *Giá khởi điểm: 463.122.040 đồng.

12. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 557m2 đất lâu năm quả và một số cây trồng trên đất gồm: 05 cây Măng Cụt; 01 cây Dâu Da; 03 cây Chôm Chôm; 05 cây Mít Thái Lan; 02 cây Dừa. Tài sản trên thuộc thửa đất số 672, thửa đất số 673, tờ bản đồ số 48 tọa lạc tại ấp Bến Chùa, xã Thanh An, Dầu Tiếng, Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Văn Tứ + Nguyễn Thị Nhiễu lần 9).

  *Giá khởi điểm: 74.768.400 đồng.

          13. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 450m2 (Trong đó có: 100m2 đất ở tại nông thôn, 350m2 đất trồng lâu năm khác) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: 01 căn nhà cấp 4 diện tích 70m2 (có 01 bức tường sử dụng chung với nhà bà Lâm Ngọc Lý); 01 nhà bếp diện tích 22m2; 01 nhà tạm + phòng vệ sinh + phòng tắm diện tích 20m2; Hàng rào lưới B40 cao 1,5m, dài 42m, trụ xi măng, chân xây gạch tô cao 30cm; 01 cây Mít; 02 cây Ổi; 01 cây Bưởi; 01 cây Chanh; 01 cây Bơ. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 1032, tờ bản đồ số 19, tọa lạc tại ấp Chợ, xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương. (Vụ: Trần Văn Bàng lần 7).

*Giá khởi điểm: 225.000.000 đồng.

  14. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 685m2 (Trong đó có: 100m2 đất ở tại đô thị; 585m2 đất trồng cây lâu năm) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà ở (1 trệt + 1 lầu) diện tích 200m2; Nhà kho diện tích 33m2; Nhà vệ sinh diện tích 2m2; Mái che diện tích 186m2; 01 quầy bếp nấu ăn; 01 hệ thống Cổng; 01 cái Bồn nước Inox 1.000 lít; 02 cái Bồn nước nhựa 500 lít; 01 hệ thống điện dân dụng và đèn trang trí; 01 cái đồng hồ điện kế chính; 01 cái giếng đống công suất 1,5HP; 02 cây Bưởi đường kính 15cm; 01 cây Xoài đường kính 15cm; 01 cây Mãng Cầu đường kính 12cm; 02 cây Chanh đường kính 12cm; 02 cây Bưởi 1 năm tuổi; 01 cây Mít đường kính 20cm; 01 cây Mận đường kính 20cm; 01 cây Chánh 1 năm tuổi; 01 cây Dừa 1 năm tuổi; 01 cây Chôm Chôm đường kính đường kính 10cm; 01 cây Me ra 2 nhánh, mỗi nhánh đường kính 15cm. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 192, tờ bản đồ số 10, tọa lạc tại Khu phố 4B, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Phan Bảo Toàn lần 5).

*Giá khởi điểm: 1.559.385.800 đồng.

15. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 384,5m2 (trong đó 50m2 đất ở tại nông thôn, 334,5m2  đấttrồng cây lâu năm) và tài sản gắn liền trên đất gồm nhà cấp 4 diện tích  105,7 m2 , mái hiên diện tích 35m2, tường rào diện tích 28,8 m2, 01 hệ thống cổng sắt, 01 hệ thống máy bơm 02 mã lực và 01 giếng khoan, 01 bồn nước inox 1000 lít, 01 cái chân bồn nước bằng sắt cao 4m, 09 cây cao su, 01 cây sầu riêng, 01 đồng hồ điện kế và hệ thống điện. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 726, tờ bản đồ số 45, tọa lạc tại ấp Lê Danh Cát, xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. ( Vụ: Phan Trung Quân + Lê Thị Hồng lần 1)

          *Giá khởi điểm: 231.164.000 đồng .

16. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 684,5m2 cây lâu năm và  tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà ở cấp 4 diện tích 152,14m2; Nhà tạm diện tích 10,1m2; Nhà vệ sinh 01 diện tích 2,7m2; Nhà vệ sinh 02 diện tích 2,7m2; Hàng rào diện tích 152,4m2; Cổng chính diện tích 6,2m2; trụ cổng xây tô diện tích 0,16 m3;  01 cái đồng hồ điện kế; 01 cái Giếng khoa và một số cây trồng gắn liền trên đất. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 1679, tờ bản đồ mới số 51 tọa lạc tại số 48B, khu phố Thạnh Lộc, phường An Thạnh, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Văn Thắng lần 2).

          * Giá khởi điểm: 1.187.669.000 đồng

  17. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 1.683m2 (400m2 đất ở tại nông thôn; 1.283m2 đất trồng cây lâu năm; 250m2 đất thuộc hành lang an toàn đường bộ) theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AC 470858, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H00010 do UBND huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương cấp ngày 24/6/2005 cho bà Nguyễn Thị Thanh Nguyên và một số tài sản gắn liền trên đất gồm Nhà ở diện tích 88,57m2; Nhà tạm (chuồng Heo) diện tích 19,25m2; 01 Điện kế chính; 03 cây Tràm 04 năm tuổi; 02 cây Mận 02 năm tuổi; Nhà ở diện tích 111m2; 01 cái điện kế chính; 01 Giếng khoan dân dụng. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 18, tờ bản đồ số 65, tại ấp 5, xã An Thái, Phú Giáo, Bình Dương.(Vụ: Nguyễn Thị Thanh Nguyên lần 7).

  *Giá khởi điểm: 513.616.549 đồng.

  18. Quyền sử dụng đối với khu đất có diện tích 1.324,2m2 (Có 100m2 đất ở tại nông thôn; 1.224,2m2 đất trồng cây lâu năm) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà tạm diện tích 35m2; Mái hiên diện tích 13,8m2; Nhà bếp diện tích 13,5m2; Nhà tắm diện tích 4,6m2; Chuồng Heo diện tích 20m2; Chuồng Gà diện tích 4m2; tường rào diện tích 246m2; Trụ cổng thể tích 0,5m2; Cổng sắt diện tích 5,6m2; 37 cây Mít; 02 cây Xoài; 01 cây Bưởi; 02 cây Ổi; 01 cây Hồng Quân; 02 cây Mãng Cầu; 01 cái Giếng đào. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 323, tờ bản đồ số 18 tọa lạc tại ấp 3, xã Tân Hiệp, Phú Giáo, Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Thị Kim Minh lần 5).

*Giá khởi điểm: 168.764.792 đồng.

  19. Quyền sử dụng đối với khu đất có diện tích là 16.047,5m2 (đất cây lâu năm; có 947,1m2 đất thuộc hành lang an toàn đường bộ) và 685 cây Cao Su trên 10 năm tuổi trên đất. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 30, tờ bản đồ số 24 tọa lạc tại ấp 5, xã Tân Hiệp, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Cty CP SXKD XNK Tấn Lợi lần 3).

*Giá khởi điểm: 1340.370.000 đồng.

   20. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 97m2 (đất trồng cây lâu năm khác) và 01 căn nhà ở diện tích 61,49m2 (hiện tại khu đất không có lối đi). Tài sản trên thuộc thửa đất số 531, tờ bản đồ số 12, tại ấp 1A, xã Phước Hòa, Phú Giáo, Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Thị Hoàng Phương lần 5).

*Giá khởi điểm: 41.189.153 đồng.

      21. Quyền sử dụng đối với khu đất có diện tích 219.9m2 (trong đó có: 120m2 đất ở tại nông thôn; 99,9m2 đất trồng cây lâu năm có 36,2m2 thuộc hành lang an toàn đường bộ)  và một số tài sản gắn liền trên đất gồm Nhà chính cấp 4 loại 1 diện tích 91,44m2; Nhà dưới cấp 4, loại 3 diện tích 46,08m2; Nhà bếp diện tích 19,44m2; Mái che trước nhà diện tích 55m2 (trong đó có 36,2m2 thuộc hành lang an toàn đường bộ); 01 giếng khoan dân dụng; 01 điện kế. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 414, tờ bản đồ số 41 tọa lạc tại ấp Chòi Dúng, xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Văn Dễ + Đỗ Thị Lành lần 7).

*Giá khởi điểm: 301.807.145 đồng.

  22. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 5.760m2 đất trồng cây lâu năm và 300 cây Cao Su trên 10 năm tuổi gắn liền trên đất thuộc thửa đất số 161, tờ bản đồ số 43, tọa lạc tại ấp Đồng Sặc, xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Trần Văn Cường + Nguyễn Thị Ngoan lần 3).

*Giá khởi điểm: 475.000.000 đồng.

  23. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 495,5m2 (Trong đó có: 400m2 đất ở; 95,5 m2 đất trồng cây lâu năm) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: 01 căn nhà diện tích 32m2; 01 cây Mít trên 3 năm tuổi; 01 cây Bằng Lăng trên 5 năm tuổi; 01 cây Ôma trên 10 năm tuổi; 01 cây Cóc trên 5 năm tuổi. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 328, tờ bản đồ số 42, tọa lạc tại ấp Mỹ Đức, xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Hoài Ân lần 3).

          *Giá khởi điểm: 296.400.000 đồng.

  Thời gian đăng ký mua tài sản từ ngày 18/5/2015 đến 10 giờ 00 phút ngày 18/6/2015;

-Thời gian xem tài sản từ ngày 18/5/2015 đến 16 giờ 00 phút ngày 29/6/2015;

-Thời điểm nhận lại (Chuộc) tài sản hạn chót đến 17 giờ 00 phút ngày 30/6/2015;

-Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 15% so với giá khởi điểm.

-Thời điểm bán đấu giá dự kiến: 08 giờ 00 phút ngày 01/7/2015;

  -Tại: Công ty TNHH DV Bán đấu giá Tài sản Công Lập;

Tb bán đấu giá ngày 11.5.2015

 01. Quyền sử dụng đất có diện tích 990,5m2 (trong đó có 900m2 đất ở tại đô thị; 90,5m2 đất lúa). Toàn bộ tài sản trên tọa lạc Khu phố 9, phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Tuấn + Nguyễn Hồng Diễm lần 13).

  *Giá khởi điểm: 584.099.476 đồng.

02. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 556m2 (Có 300m2 đất ở tại nông thôn; 40m2 đất trồng cây lâu năm; 216m2 đất thuộc hành lang bảo vệ đường bộ) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà ở (Trệt + Lửng + Lầu) diện tích 148,4m2; Nhà Kho diện tích 18,48m2; Mái che diện tích 13,2m2; Hàng rào tường xây gạch diện tích 112m2; Hàng rào lưới B40 diện tích 7,2m2; Hàng rào diện tích 8m2; Hàng rào xây tô diện tích 4,86m2; 03 Trụ cổng thể tích 1,68m3; Sân diện tích 168,6m2; 01 cái bồn Inox 1.000 lít; 01 cây Si; 05 cây Sanh; 04 cây Cau Kiểng; 01 cây Quýt; 03 cây mít;  01 cây Điều; 02 cây Dừa. Tài sản trên thuộc thửa đất số 233, tờ bản đồ số 11, tọa lạc tại ấp 3, xã Tân Hưng, huyện Bàu Bàng, Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Thanh Bình + Cao Thị Lệ Nhung lần 6).

*Giá khởi điểm: 832.469.970 đồng.

  04. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 314m2 (Có: 224,4m2 đất ở đô thị; 1,2m2 đất trồng cây lâu năm; 88,4m2 hành lang bảo vệ đường bộ) theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BĐ 994877, số vào số cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CH 01431 do Ủy ban nhân dân thị xã (nay là thành phố) Thủ Dầu Một cấp ngày 27/4/2011 cho bà Nguyễn Thanh Tuyết và một số tài sản gắn liền với đất gồm 01 căn nhà cấp 4 (02 tầng) diện tích xây dựng 122,1m2 (diện tích sàn 235,3m2); 01 nhà kho diện tích 12m2; 01 hệ thống Giếng khoan + đồng hồ điện kế. Tài sản trên thuộc thửa đất số 1618, tờ bản đồ số 18-2, tại khu 5, phường Định Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Thanh Tuyết lần 13).

  *Giá khởi điểm: 3.499.677.854 đồng.

  05. Quyền sử dụng đất đối với khu đất diện tích 1.116m2 (Có: 100m2 đất ở tại nông thôn; 1.016m2 đất cây lâu năm, có 168,4m2 thuộc hành lang an toàn đường thủy) và 06 cây Dừa trồng trên đất. Tài sản trên thuộc thửa đất số 691, tờ bản đồ số 6(C3),  tại KP Phú Hội, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương. (Vụ: Trần Thị Ngọc Bích + Huỳnh Thành Long lần 5).

          *Giá khởi điểm: 1.633.540.780 đồng.

          06. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 986,1m2 (Trong đó có: 100m2 đất ở tài đô thị; 886,1m2 đất trồng cây lâu năm trong đó có 142,8m2 nằm trong hành lang an toàn đường bộ, 96,7m2 nằm trong phạm vi giải tỏa) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà biệt thự loại 4 (02 tầng) diện tích sàn xây dựng 344,72m2; Nhà cấp 4, loại 4 diện tích xây dựng 130,6m2; Nhà tạm loại B diện tích xây dựng 204,5m2; Sân bê tông + xi măng diện tích 211,52m2; Tường rào xây gạch + song sắt diện tích 303,95m2; 01 cái Giếng khoan; 01 cái đồng hồ điện kế đã qua sử dụng; Cổng sắt diện tích 18m2; 01 cây Xoài trên 3 năm tuổi; 01 cây Khế trên 3 năm tuổi; 01 cây Phát Tài trên 3 năm tuổi. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất 67, tờ bản đồ gốc số 48 (bản đồ mới số 481) tọa lạc tại số 495C, khu phố Nguyễn Trãi, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. (Vụ:Nguyễn Thành Nhân + Quang Kim Hữu lần 1).

*Giá khởi điểm: 7.252.000.000 đồng.

          07. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 431,3m2 (Trong đó có 300m2 đất ở tại đô thị, 131,3m2 đất trồng cây lâu năm; diện tích đất nằm trong chỉ giới quy hoạch giao thông là 167,1m2 (35,8m2 đất ở tại đô thị, 131,3m2 đất trồng cây lâu năm)) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm Nhà ở + Kiot + phòng trọ + Nhà vệ sinh tổng diện tích 243,5m2; 01 cái đồng hồ điện kế; 01 cái đồng hồ; 01 cái Giếng khoan. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 375 tờ bản đồ số 7TDH.12, tọa lạc tại khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. (Lê Thị Ngọc Lan + Nguyễn Hồng Lĩnh – Công ty TNHH Nhơn Lộc Phát lần 1).

          *Giá khởi điểm: 3.158.890.000 đồng.

  08. Quyền sử dụng đối với khu đất có diện tích 235,1m2 (Đất ở tại đô thị) và một số tài sản gắn liền với đất gồm: Nhà ở diện tích 133,9m2; Nhà trọ diện tích 20,2m2;Sân Bê tông diện tích 32m2. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 31, tờ bản đồ số 29, tọa lạc tại Khu phố Bình Khánh, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Văn Khe + Dương Thị Châu lần 2).

*Giá khởi điểm: 2.030.175.000 đồng.

09. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 1.488,5m2 (Đất trồng cây lâu năm) và một số cây trồng trên đất gồm: 01 cây Dừa trên 5 năm tuổi; 04 cây Bàng trên 5 năm tuổi; 01 cây Cóc 5 năm tuổi; 03 cây Trứng Cá 5 năm tuổi (Khu đất không có lối đi). Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 46, thửa đất số 47, thửa đất số 50 và thửa đất số 51, cùng tờ bản đồ số 30, tọa lạc tại khu phố Bình Khánh, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Văn Khe + Dương Thị Châu lần 2).

*Giá khởi điểm: 387.850.000 đồng.

  10. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 1.890,1m2 đất lúa (Khu đất hiện tại không có lối đi riêng) thuộc thửa đất số 325, thửa đất số 335, thửa đất số 373 và thửa đất số 374, cùng tờ bản đồ số 56, tọa lạc tại ấp 3, xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Lê Văn Lợi + Nguyễn Kim Thúy lần 1).

*Giá khởi điểm: 396.900.000 đồng.

11. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 2.449m2 (Trong đó: 200m2 đất ở tại nông thôn; 2.249m2 đất trồng cây lâu năm, có 278m2 thuộc hành lang an toàn đường bộ) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà cấp 4C diện tích 37,5m2; Nhà tạm diện tích 47m2; Hồ chứa mũ thể tích 21,5m3; Sân Bê tông diện tích 89,2m2; 180 cây Cao Su 08 năm tuổi; Nhà cấp 4A diện tích 154m2; 01 hệ thống đồng hồ điện kế chính + hệ thông điện; Hàng rào cột gạch + khung sắt diện tích 62m2; Hàng rào cột gạch + khung sắt lưới B40 diện tích 80m2; Hàng rào cột Bê tông + lưới B40 diện tích 114m; 01 bộ bán ghế Salon gỗ Tràm 07 món; 01 bộ bán ghế Salon Nhựa. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 224 và thửa đất số 412, cùng tờ bản đồ số 10, tọa lạc tại ấp Tân Bình, xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Nguyễn Quang Khôi + Vũ Thị Luận lần 3).

  *Giá khởi điểm: 1.425.186.200 đồng.

12. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 3.220m2 (Trong đó: 2.516m2 đất trồng lúa; 140m2 đất hành lang an toàn đường bộ; 153m2 đất hành lang sông; 411m2 đất hành lang suối) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà cấp 4 diện tích 115m2; 01 cái đồng hồ Điện kế chính + hệ thống điện sinh hoạt; hệ thống Giếng đóng + 1 Motor; Mái che diện tích 87m2; 02 nhà tạm diện tích 135m2; 83 bụi Trâm rừng; 53 cây Tràm Bông Vàng; 03 cây Lộc Vừng. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 72, tờ bản đồ số 01, tọa lạc tại ấp Giáng Hương, xã Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng,  Bình Dương. (Vụ: Tạ Thị Thu Nga + Lê Hữu Tiến lần 2).

  *Giá khởi điểm: 554.129.000 đồng.

13. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 242,7m2 (đất trồng cây lâu năm) và một số tài sản gắn liền trên đất gồm: Dảy nhà trọ (15 phòng) diện tích 177,1m2; Tường rào diện tích 25,76m2. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 219, tờ bản đồ số E3.2, tọa lạc tại khu phố Tân Phú 1, phường Tân Bình,  thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Cao Minh Phương + Phạm Thị Ánh lần 1).

*Giá khởi điểm: 810.576.000 đồng.

14. Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 4.364.8m2 (Trong đó có: 2.800,6m2 đất sản xuất kinh doanh, 1.564,2m2 đất trồng cây lâu năm) và toàn bộ Công trình xây dựng trên đất gồm 02 phần cụ thể như sau:

- Phần Công trình xây dựng nằm trong Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất gồm: Nhà xưởng 1 diện tích 56,7m2; Nhà xưởng 2 diện tích 620m2; Nhà xưởng 3 diện tích 234,9m2; Một phần Nhà xưởng 4 diện tích 392,3m2; Nhà xưởng 5 diện tích 540m2; Một phần Nhà ở và Nhà Văn phòng diện tích 244m2; Tường rào diện tích 210m2; Chuồng Bò diện tích 404,8m2; Mái che tôn 1 diện tích 126,4m2; Nhà vệ sinh diện tích 10m2; Gác gỗ diện tích 119,5m2; Mái che tôn 2 diện tích 38,24m2; Sân Bê tông diện tích 753,3m2; Mái che tôn 3 diện tích 757,78m2; Bể chứa chất thải 1 diện tích 97,65m2; Chuồng Bò diện tích 600m2; Bể chứa chất thải 2 (nằm trong chuồng bò) diện tích 140m2; Một phần Bể chứa chất thải 3 diện tích 4,9m2; Tường rào diện tích 7,5m2; Hệ thống hầm Biogas thể tích 486m3;

- Phần Công trình xây dựng nằm ngoài Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất (Người mua trúng đấu giá phải có trách nhiệm tháo dỡ Công trình khi cơ quan nhà nước có yêu cầu) gồm: Căn tin diện tích 58,9m2; Nhà cấp 4 diện tích 7,36m2; Một phần Nhà xưởng 4 diện tích 87,7m2; Một phần Nhà ở và Nhà Văn phòng diện tích 38m2; Một phần Bể chứa nước thải 3 diện tích 77,18m2; Trụ Cổng thể tích 1,4m3; Cổng sắt diện tích 7,8m2; Nhà Bảo vệ diện tích 6,25m2; Nhà xe diện tích 36m2; Tường rào diện tích 94m2; Nhà Lò hơi diện tích 11,07m2. Toàn bộ tài sản trên tọa lạc tại khu đất thuộc thửa đất số 211 và thửa đất số 1394, cùng tờ bản đồ số E3.1, tọa lạc tại tổ 10, khu phố Tân Phú 1, phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. (Vụ: Phạm Văn Hảo + Nguyễn Thị Út – Cơ sở Giết Mổ Gia súc Út Hảo lần 2).

          *Giá khởi điểm: 17.005.258.000 đồng.

15. Đường dây 22KV-0,5m và trạm biến áp 3x15KVA (Bán tháo dỡ). Tài sản tọa lạc tại khu phố 1A, P. Chánh Phú Hòa, TX Bến Cát, Bình Dương. (Vụ: Lại Thị Hiền lần 11).

  *Giá khởi điểm: 19.343.250 đồng.

 

                     

          *Ghi chú: Giá bán các Lô tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Người mua trúng đấu giá chịu trách nhiệm nộp tất cá các khoản, thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng (Trừ thuế thu nhập). Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá tự chịu trách nhiệm liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để tiến hành các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản mua trúng đấu giá.

 

  *Đối với Lô Tài sản là Động sản:

  -Thời gian đăng ký mua tài sản từ ngày 08/5/2015 đến 10 giờ 00 phút ngày 25/5/2015;

-Thời gian xem tài sản từ ngày 08/5/2015 đến 16 giờ 00 phút ngày 01/6/2015;

-Thời điểm nhận lại (Chuộc) tài sản hạn chót đến 17 giờ 00 phút ngày 03/6/2015;

-Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 15% so với giá khởi điểm.

-Thời điểm bán đấu giá dự kiến: 08 giờ 00 phút ngày 04/6/2015;

*Đối với Lô Tài sản là Bất Động sản:

Thời gian đăng ký mua tài sản từ ngày 08/5/2015 đến 10 giờ 00 phút ngày 08/6/2015;

-Thời gian xem tài sản từ ngày 08/5/2015 đến 16 giờ 00 phút ngày 15/6/2015;

-Thời điểm nhận lại (Chuộc) tài sản hạn chót đến 17 giờ 00 phút ngày 17/6/2015;

-Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 15% so với giá khởi điểm.

-Thời điểm bán đấu giá dự kiến: 08 giờ 00 phút ngày 18/6/2015;

  -Tại: Công ty TNHH DV Bán đấu giá Tài sản Công Lập;