TB SO 38 NGAY 07.3.2023. VU VO VAN CAO. THA TINH

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

- Căn cứ Quy chế cuộc Đấu giá Tài sản (Vụ: Võ Văn Cao) số 51/QC-CL ngày 07/3/2023 của Công ty Đấu giá Hợp danh Công Lập;

- Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Công Lập; địa chỉ: số 29, đường số 8, KDC Hiệp Thành 3, khu 7, P. Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương (gọi tắt: Công ty Công Lập).

   - Người có Tài sản đấu giá: Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Bình Dương; địa chỉ: số 677, Võ Văn Kiệt, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

- Tài sản đấu giá của ông Võ Văn Cao được Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Bình Dương đưa ra đấu giá để đảm bảo thi hành bản án có hiệu lực pháp luật cụ thể như sau: Quyền sử dụng đối với khu đất có diện tích 57,7m2 đất trồng cây lâu năm (có 2m2 đất thuộc hành lang an bảo vệ mương) và phần căn nhà cấp 4 gắn liền với đất diện tích xây dựng 18,8m2 (có 1,9m2 nằm trên hành lang bảo vệ mương; Đối với phần tài sản xây dựng trên đất trồng cây lâu năm Người mua trúng đấu giá có trách nhiệm liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xin tồn tại công trình xây dựng hoặc chịu trách nhiệm tháo dỡ và chịu mọi chi phí tháo dỡ khi nhà nước có yêu cầu trước khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng). Toàn bộ tài sản trên thuộc một phần thửa đất số 314, số tờ bản đồ cũ 01 (số tờ bản đồ mới 41), tọa lạc tại Khu phố 7, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. (Chi tiết tài sản trên tại Chứng thư Thẩm định giá số 116/2022/TDM-CT  ngày 15/12/2022 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá Bình Dương).

*Giá khởi điểm: 1.186.841.650 đồng (Một tỷ, một trăm tám mươi sáu triệu, tám trăm bốn mươi mốt ngàn, sáu trăm năm mươi đồng). Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Người mua trúng đấu giá chịu trách nhiệm nộp tất cả các khoản thuế, phí và lệ phí phát sinh liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận Quyền sở hữu, Quyền sử dụng tài sản nếu có (trừ thuế thu nhập cá nhân).

- Giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá:

+ Bản án số 115/2012/DS-ST ngày 28/9/2012 của Tòa án nhân dân thành phố Thủ Dầu Một;  Trích lục số 09/2012/TLA-DS ngày 23/11/2012 của Tòa án nhân dân thành phố Thủ Dầu Một về việc trích lục bản án dân sự; Thông báo số 17/TB-TA ngày 18/12/2012 của Tòa án nhân dân thành phố Thủ Dầu Một về việc sữa chữa, bổ sung bản án;

+ Quyết định sơ thẩm giải quyết việc dân sự số 01/2022/QĐST-DS ngày 25/3/2022 của của Tòa án nhân dân thành phố Thủ Dầu Một;

+ Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số 2890/QĐ-CTHADS ngày 04/8/2015 của Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Bình Dương;

+ Quyết định về việc rút hồ sơ thi hành án số 02/QĐ-CTHADS ngày 07/01/2021 của Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Bình Dương;

+ Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung quyết định về định thi hành án số 27/QĐ-CTHADS ngày 27/01/2021 của Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Bình Dương;

+ Biên bản tự nguyện giao tài sản để thi hành án ngày 29/7/2022 của Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Bình Dương;

+ Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00527 QSDĐ/UBTX cấp cho hộ bà Võ Thị Vệ ngày 22/02/2000;

+ Mảnh trích đo địa chính do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Thủ Dầu Một lập ngày 14/32018; Mảnh trích đo địa chính có đo đạc chỉnh lý số -2022 do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Thủ Dầu Một lập ngày 10/8/2022;

+ Chứng thư Thẩm định giá số 116/2022/BDV-CT  ngày 15/12/2022 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá Bình Dương; Quyết định về việc giảm giá tài sản số 07/QĐ-CTHADS ngày 06/3/2023 của Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Bình Dương.

 

-Kế hoạch tổ chức đấu giá:

+Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: từ ngày 30/3/2023 đến ngày 03/4/2023 (trong giờ hành chính) tại nơi tài sản tọa lạc;

+Thời gian, địa điểm xem giấy tờ quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản: từ ngày 30/3/2023 đến ngày 03/4/2023 (trong giờ hành chính) tại Công ty Công Lập;

+Hình thức, phương thức đấu giá: bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên trên cơ sở từ giá khởi điểm;

+Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nhận phiếu trả giá: kể từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 16 giờ 00 phút, ngày 03/4/2023 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Công Lập;

+Điều kiện và Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ tại Công ty Công Lập hoặc có ủy quyền (Trong giờ hành chính) và không thuộc đối tượng qui định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

+Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ;

+Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 20% so với giá khởi điểm;

+Thời hạn nộp tiền đặt trước: từ ngày 03/4/2023  đến 16 giờ 00 phút ngày 05/4/2023. Người đăng ký tham gia đấu giá tự sắp xếp thời gian để nộp tiền. Khoản tiền đặt trước của khách hàng đăng ký đủ điều kiện tham gia đấu giá phải “báo có” trong tài khoản của Công ty Công Lập chậm nhất là đến 16 giờ 00 phút, ngày 05/4/2023. (Tổ chức đấu giá tài sản và người tham gia đấu giá có thể thỏa thuận thời hạn nộp tiền nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá).

+Thời điểm nhận lại tài sản: Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc;

+Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: ngày 06/4/2023, dự kiến vào lúc: 08 giờ 00 phút tại: Công ty Công Lập; địa chỉ: số 29, đường số 8, Khu dân cư Hiệp Thành 3, Khu 7, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

+Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Công Lập; địa chỉ: số 29, đường số 8, Khu dân cư Hiệp Thành 3, Khu 7, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

+Điện thoại/Fax: 0274-3818801; 0989.724.725 (Thanh).


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng