Thông báo đấu giá ngày 27.1.2022

- Tài sản đấu giá là: Thiết bị điện và dây điện các loại của Công ty TNHH Stanley Furniture Việt Nam được Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Thủ Dầu Một đưa ra đấu giá để thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật, cụ thể như sau: 

STT

Tên tài sản

Số lượng

Đơn vị tính

Chất lượng

1

Tủ điện chính

2

cái

Chưa qua sử dụng

2

CB 630A

3

cái

Chưa qua sử dụng

3

CB 250A

1

cái

Chưa qua sử dụng

4

CB 125A

1

cái

Chưa qua sử dụng

5

CB 63A

1

cái

Chưa qua sử dụng

6

CB C10 2 pha

1

cái

Chưa qua sử dụng

7

Cb C10 1 pha

2

cái

Chưa qua sử dụng

8

Cây thanh cái 3 pha

2

cái

Chưa qua sử dụng

9

Đèn chống cháy nổ và phụ kiện treo

517

cái

Chưa qua sử dụng

10

Tủ điện dùng cho buồng sơn và đèn treo tường

7

cái

Chưa qua sử dụng

11

Cáp điện 3x25+1x16

290

kg

Chưa qua sử dụng

12

Cáp điện 4x50

253

kg

Chưa qua sử dụng

13

Cáp điện 3x6

58

kg

Chưa qua sử dụng

14

Cáp điện 3x16

181

kg

Chưa qua sử dụng

15

Cáp điện SQ50mm

136

kg

Chưa qua sử dụng

16

Cáp điện CV50

224

kg

Chưa qua sử dụng

17

Cáp điện 350SQ

615

kg

Chưa qua sử dụng

18

Cáp điện 240mm

319

kg

Chưa qua sử dụng

19

Cáp điện 95mm

371

kg

Chưa qua sử dụng

20

Dây cáp điện loại nhỏ (vụn) 2,5 và CV25

170

kg

Chưa qua sử dụng

21

Dây cáp điện loại nhỏ (vụn) CV16

58

kg

Chưa qua sử dụng

- Toàn bộ tài sản trên được để tại Công ty TNHH Stanley Furniture Việt Nam, địa chỉ: Lô C2.10, đường D1, khu công nghiệp Đồng An 2, phường Hòa Phú, Tp Thủ Dầu Một, Bình Dương. (Chi tiết toàn bộ tài sản trên tại Chứng thư thẩm định giá số 087/2021/BDV-CT ngày 15/12/2021 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá Bình Dương).

2. Giá khởi điểm: 790.277.730 đồng (Bảy trăm chín mươi triệu, hai trăm bảy mươi bảy ngàn, bảy trăm ba mươi đồng). Giá bán đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Người mua trúng đấu giá chịu tất cả các loại thuế, phí, lệ phí liên quan đến tài sản kể cả chi phí vận chuyển, di dời và các chi phí khác phát sinh (nếu có).


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng