Thông báo ngày 4.1.2022

- Tài sản đấu giá là: Máy móc, thiết bị, đồ dùng, bao bì được sử dụng trong Công ty TNHH sản xuất rượu Golden Spirits (Việt Nam)

- Toàn bộ tài sản được để tại Kho của Công ty TNHH Đầu tư EDE do Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Bình Dương thuê tọa lạc tại phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương (Chi tiết tài sản trên tại Chứng thư Thẩm định giá số 023/2021/BDV-CT ngày 10/5/2021 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá Bình Dương).

*Giá khởi điểm: 1.327.987.550 đồng (Một tỷ, ba trăm hai mươi bảy triệu, chín trăm tám mươi bảy ngàn, năm trăm năm mươi đồng). Giá bán đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Người mua trúng đấu giá chịu tất cả các loại thuế, phí, lệ phí liên quan đến tài sản (nếu có), đồng thời chịu mọi chi phí vận chuyển, di dời và các chi phí khác phát sinh nếu có.


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng