TB NGAY 19.5.2021. VAT TU THAO DO. BAO TANG BINH DUONG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

- Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Công Lập; địa chỉ: số 29, đường số 8, KDC Hiệp Thành 3, khu 7, P. Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương (gọi tắt: Công ty Công Lập).

- Người có Tài sản đấu giá: Bảo tàng tỉnh Bình Dương; Địa chỉ: 565 Đại lộ Bình Dương, Phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

- Tài sản đấu giá là: Vật  tư tháo dỡ, thu hồi từ công trình nâng cấp cơ sở vật chất của Bảo tàng tỉnh gồm 11 cái cánh cửa đi nhôm kính; 05 khung nhôm + kính; 12 cái hộp đèn và bóng đèn; 2 cái lavabo; 6 cái bàn cầu, bồn tiểu (chung bộ két nước bồn cầu); 04 cái két nước bồn cầu; 50 tấm tole mái; 20 cây xà gồ; 02 bộ cửa cuốn; 1.500kg khung sắt vách trưng bày. Tài sản được để tại Bảo Tàng tỉnh Bình Dương, 565 Đại lộ Bình Dương, Phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (lần 1).

*Giá khởi điểm: 22.400.000 đồng (Hai mươi hai triệu, bốn trăm ngàn đồng). Người mua trúng đấu giá chịu chi phí tháo dỡ, di dời, vận chuyển ...

- Giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá:

+ Công văn số 955/STC-QLGCS ngày 26/3/2021 của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương về việc thanh lý vật tư thó dỡ từ việc nâng cấp cơ sở vật chất của Bảo tàng tỉnh;

+ Công văn số 1263/UBND-KT ngày 30/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc thanh lý vật tư tháo dỡ từ việc nâng cấp cơ sở vật chất của Bảo tàng tỉnh Bình Dương;

+ Quyết định số 24/QĐ-BT ngày 06/5/2021 của Bảo tàng tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt giá khởi điểm thanh lý vật tư tháo dỡ từ nâng cấp cơ sở vật chất của Bảo tàng tỉnh Bình Dương;

+ Thông báo số 04/TB-BT ngày 10/5/2021 của Bảo tàng tỉnh Bình Dương về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản;

+ Quyết định số 32/QĐ-BT ngày 18/5/2021 của Bảo tàng tỉnh Bình Dương về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: ngày 07/6/2021 và đến 16 giờ 00 phút, ngày 08/6/2021 (trong giờ hành chính) tại nơi tài sản tọa lạc;

- Thời gian địa điểm xem giấy tờ quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản: ngày 07/6/2021  và đến 16 giờ 00 phút, ngày 08/6/2021 (trong giờ hành chính) tại Công ty Công Lập;

- Thời gian, địa điểm bán nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: kể từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến 16 giờ 00 phút, ngày 08/6/2021 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Công Lập (Nộp trực tiếp);

- Hình thức, phương thức đấu giá: đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp ngay khi đăng ký tham gia đấu giá, theo phương thức trả giá lên trên cơ sở từ giá khởi điểm;

- Điều kiện và Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp nộp hồ sơ tại Công ty Công Lập hoặc có ủy quyền (Trong giờ hành chính) và không thuộc đối tượng qui định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ.

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 20% so với giá khởi điểm;

- Thời hạn nộp tiền đặt trước từ ngày 04/6/2021; ngày 07/6/2021 và đến 16 giờ 00 phút ngày 08/6/2021 (Trong giờ hành chính, Người đăng ký tham gia đấu giá có thể tự nguyện nộp trước) nộp vào tài khoản của Công ty Công Lập (Tiền đặt trước dưới 5.000.000 đồng được nộp trực tiếp tại Công ty Công Lập);

- Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: ngày 11/6/2021, dự kiến vào lúc: 08 giờ 00 phút tại: Công ty Công Lập; địa chỉ: số 29, đường số 8, Khu dân cư Hiệp Thành 3, Khu 7, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

- Mọi chi tiết xin liên hệ:  Công ty Đấu giá Hợp danh Công Lập; địa chỉ: số 29, đường số 8, Khu dân cư Hiệp Thành 3, Khu 7, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Điện thoại/Fax: 0274-3818801; 0989.724.725 (Thanh).


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng