GIỚI THIỆU CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH CÔNG LẬP

Lời đầu tiên, Công ty Đấu giá Hợp danh Công Lập (Công ty Công Lập) chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý Cơ quan lời chúc tốt đẹp nhất.

I/. Cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty Công Lập như sau:

- Nhằm đảm bảo tốt nhất cho việc xử lý các loại tài sản bắt buộc phải đưa ra bán đấu giá theo quy định của pháp luật. Từ nhu cầu đó Công ty TNHH Dịch vụ bán đấu giá tài sản Công Lập được thành lập và được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3702003617 ngày 21/02/2012, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 17/07/2012. Trong quá trình hoạt động, Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 có hiệu lực thi hành, Công ty TNHH Dịch vụ bán đấu giá tài sản Công Lập đã thực hiện chuyển đổi toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp, đổi tên doanh nghiệp thành Công ty Đấu giá Hợp danh Công Lập và được Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động số 06/TP-ĐKHĐ ngày 25/3/2019.

Sơ đồ: Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty Công Lập

II/  Hiện nay Công ty Công Lập gồm 06 Đấu giá viên sau:

STT

Họ và tên

Chứng chỉ hành nghề

Số thẻ đấu giá viên

1

Đặng Hoàng Chinh

Số 73/TP-ĐG-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 25/4/2011

Số 05/ĐGV do Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương cấp ngày 10/4/2019

2

Nguyễn Quốc Nghiêm

Số 813/TP-ĐG-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 30/9/2013

Số 06/ĐGV do Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương cấp ngày 10/4/2019

3

Nguyễn Văn Thanh

Số 1707/TP-ĐG-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 20/02/2017

Số 07/ĐGV do Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương cấp ngày 10/4/2019

4

Châu Thị Nga Số 2015/TP/ĐG- CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 30/6/2017 Số 48/ĐGV do Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương cấp ngày 05/12/2022

5

Lê Việt Hùng Số 2013/TP/ĐG- CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 30/6/2017 Số 47/ĐGV do Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương cấp ngày 05/12/2022

6

Võ Thanh Loan Số 1281/TP-ĐG- CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 23/12/2015 Số 54/ĐGV do Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương cấp ngày 15/9/2023

+ Địa chỉ: số 29, đường số 8, KDC Hiệp Thành 3, khu 7, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; Điện thoại/Fax: 0274.3818801; website: daugiaconglap.com.

+ Có website riêng: daugiaconglap.com

- Công ty Công Lập tổ chức đấu giá các loại tài sản là:

a) Tài sản nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

b) Tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân theo quy định của pháp luật;

c) Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

d) Tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm;

đ) Tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự;

e) Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước, tài sản kê biên để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

g) Tài sản là hàng dự trữ quốc gia theo quy định của pháp luật về dự trữ quốc gia;

h) Tài sản cố định của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp;

i) Tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản theo quy định của pháp luật về phá sản;

k) Tài sản hạ tầng đường bộ và quyền thu phí sử dụng tài sản hạ tầng đường bộ theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng và khai thác kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

l) Tài sản là quyền khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản;

m) Tài sản là quyền sử dụng, quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng;

n) Tài sản là quyền sử dụng tần số vô tuyến điện theo quy định của pháp luật về tần số vô tuyến điện;

o) Tài sản là nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật;

p) Tài sản khác mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá.

- Khi có thông tin về tài sản cần đưa ra bán đấu giá từ Quý khách hàng Công ty Công Lập chúng tôi sẽ tư vấn về mặt tài sản và các căn cứ pháp lý của tài sản để đưa ra đấu giá theo đúng quy định của pháp luật. Sau khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ về tài sản cần đưa ra đấu giá trong thời hạn từ 1 đến 2 ngày Công ty Công Lập chúng tôi sẽ tiến hành soạn thảo hợp đồng, phát hành thông báo đấu giá tài sản và tìm kiếm nguồn khách hàng để trong thời gian sớm nhất có thể tổ chức đấu giá thành công đối với tài sản cần bán của Quý khách hàng.

- Công ty Công Lập chúng tôi có đội ngũ Đấu giá viên chuyên nghiệp được đào tạo theo đúng quy định của pháp luật và chuyên viên tư vấn về lĩnh vực bán đấu giá rất am hiểu, thành thạo về đấu giá tài sản để quý khách hàng có thể an tâm khi đến với Công ty Công Lập.

Ngoài các tiêu chí về quy trình đấu giá tài sản, đăng thông báo đấu giá tài sản trên Báo In hoặc Báo hình của Trung ương hoặc địa phương. Công ty Công Lập chúng tôi còn lập một Website: daugiaconglap.com riêng để có thể đưa tài sản đấu giá đến được mọi người trong thời buổi công nghệ thông tin như hiện nay.

- Về phần Thù lao dịch vụ, Công ty Công Lập căn cứ Thông tư số 108/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo Luật đấu giá tài sản cụ thể như sau:

STT

Giá trị tài sản theo giá khởi điểm/hợp đồng

Mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá tài sản

1

Dưới 50 triệu đồng

8% giá trị tài sản bán được

2

Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng

3,64 triệu đồng + 7% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm

3

Từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng

6,82 triệu đồng + 6% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm

4

Từ trên 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng

14,18 triệu đồng + 5% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm

5

Từ trên 1 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng

22,64 triệu đồng + 4% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm

6

Từ trên 5 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng

32,45 triệu đồng + 3% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm

7

Từ trên 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng

38,41 triệu đồng + 3% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm

8

Từ trên 20 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng

40,91 triệu đồng + 3% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm

9

Từ trên 50 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng

50,00 triệu đồng + 2% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm

10

Từ trên 100 tỷ đồng đến 300 tỷ đồng

55,00 triệu đồng + 2% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm

11

Từ trên 300 tỷ đồng

65,00 Triệu đồng + 1% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm

Thù lao dịch vụ đấu giá tài sản quy định nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Trên đây là khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định, còn đối với từng vụ việc đấu giá cụ thể Công ty Công Lập sẽ có bảng chào phí thù lao dịch vụ và chi phí khác đối với từng vụ việc cụ thể.

Công ty Công Lập chúng tôi luôn theo phương châm "Quý khách hàng là đối tác quan hệ quan trọng nhất trong lĩnh vực kinh doanh" và "có được lòng tin từ Quý khách hàng là sự thành công quan trọng nhất của Công ty Công Lập chúng tôi". Do đó Công ty Công Lập luôn luôn lắng nghe ý kiến của Quý khách hàng, luôn có chế độ ưu đãi đối với Quý khách hàng.

Từ khi thành lập đến nay tổng số vụ việc mà Công ty Công Lập đã tiến hành ký kết với các cơ quan, tổ chức và cá nhân (từ 04/2012 đến 31/12/2020) là:

- Số Hợp đồng bán đấu giá tài sản đã ký là: 1.200 Hợp đồng.

- Số Hợp đồng đã bán đấu giá thành: 1.100 Hợp đồng.

- Tổng giá trị tài sản trước khi bán đấu giá: 2.520.661.075.345 đồng

- Tổng giá trị tài sản sau khi bán đấu giá thành:  2.571.254.210.279 đồng

- Giá trị đấu giá thành chênh lệch so với giá khởi điểm: 50.593.134.934 đồng.

Đến với Công ty Công Lập chúng tôi Quý khách hàng có thể yên tâm và tự tin về tài sản mà mình được đưa ra đấu giá trong thời hạn sớm nhất, an toàn nhất và hiệu quả nhất.

Trân trọng kính chào!


Đã thêm vào giỏ hàng