TB SO NGAY 15.5.2023. VU NGUYEN THI SUONG.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

- Căn cứ Quy chế cuộc Đấu giá Tài sản (Vụ: Nguyễn Thị Suông – Lần 6) số 132/QC-CL ngày 15/5/2023 của Công ty Đấu giá Hợp danh Công Lập;

- Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Công Lập; địa chỉ: số 29, đường số 8, KDC Hiệp Thành 3, khu 7, P. Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương (gọi tắt: Công ty Công Lập).

- Người có Tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Thuận An; Địa chỉ: khu phố Bình Hòa, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

- Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng đối với khu đất có diện tích 471m2 (Trong đó có: 50m2 đất ở tại đô thị; 421m2 đất trồng cây hàng năm, trong tổng diện tích đất trồng cây hàng năm có 137m2 đất thuộc hành lang an toàn đường bộ và 29,4m2 thuộc hành lang bảo vệ đường thủy; Khu đất có một phần nằm trong hành lang an toàn đường bộ theo bản đồ quy hoạch phân khu đường D8) và một số cây trồng trên đất là: 03 cây Mận khoảng 10 năm tuổi; 01 cây Mù u khoảng 5 năm tuổi; 02 cây Dừa khoảng 10 năm tuổi.  Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 1088, tờ bản đồ số 92, tọa lạc tại khu phố Bình Thuận 1, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. (Chi tiết toàn bộ tài sản trên tại Chứng thư thẩm định giá số 36/2022/TDM-CT ngày 27/6/2022 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Thủ Dầu Một).

*Giá khởi điểm: 2.962.956.551 đồng (Hai tỷ, chín trăm sáu mươi hai triệu, chín trăm năm mươi sáu ngàn, năm trăm năm mươi mốt đồng). Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Người mua trúng đấu giá chịu trách nhiệm nộp tất cả các khoản thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận Quyền sở hữu, Quyền sử dụng tài sản (Trừ thuế thu nhập).

 

- Giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá:

+  Bản án số 18/2018/DS-ST ngày 05/4/2018 của Tòa án nhân dân thị xã (nay là thành phố) Thuận An; Quyết định sửa đổi, bổ sung bản án sơ thẩm số 05/TB-TA ngày 27/7/2018 của Tòa án nhân dân thị xã (nay là thành phố) Thuận An; Bản án số 129/2018/DS-ST ngày 06/7/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương;

+ Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 3072/QĐ-CCTHADS ngày 13/8/2018 của Chi cục Thi hành án Dân sự thị xã (nay là thành phố) Thuận An;

+ Quyết định về việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (nếu có) số 22/QĐ-CCTHADS ngày 09/4/2019 của Chi cục Thi hành án Dân sự  thị xã (nay là thành phố) Thuận An;

+ Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 08/6/2022 của Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Thuận An;

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BY 773675, Số vào số cấp GCN CS05451 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 21/6/2016 cho bà Nguyễn Thị Suông;

+ Mãnh trích lục địa chính có đo đạc chỉnh lý số 106-2022 do Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Thuận An lập ngày 17/5/2022;

+ Chứng thư thẩm định giá số 36/2022/TDM-CT ngày 27/6/2022 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Thủ Dầu Một; Quyết định về việc giảm giá tài sản (lần 5) số 16/QĐ-CCTHADS ngày 08/5/2023 của Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Thuận An.

- Kế hoạch tổ chức đấu giá:

+ Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: kể từ ngày 08/6/2023 đến 16 giờ 00 phút, ngày 12/6/2023 (trong giờ hành chính) tại nơi tài sản tọa lạc;

+ Thời gian địa điểm xem giấy tờ quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản: kể từ ngày 08/6/2023 đến 16 giờ 00 phút, ngày 12/6/2023 (trong giờ hành chính) tại Công ty Công Lập;

+ Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên trên cơ sở từ giá khởi điểm;

+ Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nhận phiếu trả giá: kể từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến 16 giờ 00 phút, ngày 12/6/2023 (trong giờ hành chính) tại Công ty Công Lập;

+ Điều kiện và Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ và nộp phiếu trả giá cho Công ty Công Lập hoặc có ủy quyền (Trong giờ hành chính) và không thuộc đối tượng qui định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

+ Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

+ Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 20% so với giá khởi điểm;

+ Thời gian nộp tiền đặt trước: Người đăng ký phải nộp khoản tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Công Lập trong thời hạn 03 (Ba) ngày làm việc, trước ngày mở cuộc đấu giá cụ thể: từ ngày 12/6/2023 và đến 16 giờ 00 phút ngày 14/6/2023. Khoản tiền đặt trước của khách hàng đăng ký đủ điều kiện tham gia đấu giá phải “báo có” trong tài khoản của Công ty Công Lập chậm nhất là đến 16 giờ 00 phút ngày 14/6/2023. (Tổ chức đấu giá tài sản và người tham gia đấu giá có thể thỏa thuận thời hạn nộp tiền nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá).

+ Thời điểm nhận lại (Chuộc) tài sản: Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc;

+ Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: ngày 15/6/2023, dự kiến vào lúc: 08 giờ 00 phút tại: Công ty Công Lập; địa chỉ: số 29, đường số 8, Khu dân cư Hiệp Thành 3, Khu 7, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

            - Mọi chi tiết xin liên hệ:  Công ty Đấu giá Hợp danh Công Lập; địa chỉ: số 29, đường số 8, Khu dân cư Hiệp Thành 3, Khu 7, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

            - Điện thoại/Fax: 0274-3818801; 0989.724.725 (Thanh).


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng