Thông báo đấu giá ngày 30/6/2022

- Tài sản đấu giá là: Thiết bị điện và dây điện các loại của Công ty TNHH Stanley Furniture Việt Nam được Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Thủ Dầu Một đưa ra đấu giá để thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật, cụ thể như sau: 

STT

Tên tài sản

Số lượng

Đơn vị tính

Chất lượng

1

Tủ điện chính

2

cái

Chưa qua sử dụng

2

CB 630A

3

cái

Chưa qua sử dụng

3

CB 250A

1

cái

Chưa qua sử dụng

4

CB 125A

1

cái

Chưa qua sử dụng

5

CB 63A

1

cái

Chưa qua sử dụng

6

CB C10 2 pha

1

cái

Chưa qua sử dụng

7

Cb C10 1 pha

2

cái

Chưa qua sử dụng

8

Cây thanh cái 3 pha

2

cái

Chưa qua sử dụng

9

Đèn chống cháy nổ và phụ kiện treo

517

cái

Chưa qua sử dụng

10

Tủ điện dùng cho buồng sơn và đèn treo tường

7

cái

Chưa qua sử dụng

11

Cáp điện 3x25+1x16

290

kg

Chưa qua sử dụng

12

Cáp điện 4x50

253

kg

Chưa qua sử dụng

13

Cáp điện 3x6

58

kg

Chưa qua sử dụng

14

Cáp điện 3x16

181

kg

Chưa qua sử dụng

15

Cáp điện SQ50mm

136

kg

Chưa qua sử dụng

16

Cáp điện CV50

224

kg

Chưa qua sử dụng

17

Cáp điện 350SQ

615

kg

Chưa qua sử dụng

18

Cáp điện 240mm

319

kg

Chưa qua sử dụng

19

Cáp điện 95mm

371

kg

Chưa qua sử dụng

20

Dây cáp điện loại nhỏ (vụn) 2,5 và CV25

170

kg

Chưa qua sử dụng

21

Dây cáp điện loại nhỏ (vụn) CV16

58

kg

Chưa qua sử dụng

- Toàn bộ tài sản trên được để tại Công ty TNHH Stanley Furniture Việt Nam, địa chỉ: Lô C2.10, đường D1, khu công nghiệp Đồng An 2, phường Hòa Phú, Tp Thủ Dầu Một, Bình Dương. (Chi tiết toàn bộ tài sản trên tại Chứng thư thẩm định giá số 087/2021/BDV-CT ngày 15/12/2021 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá Bình Dương).

2. Giá khởi điểm: 566.149.403 đồng (Năm trăm sáu mươi sáu triệu, một trăm bốn mươi chín ngàn, bốn trăm lẻ ba đồng). Giá bán đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Người mua trúng đấu giá chịu tất cả các loại thuế, phí, lệ phí liên quan đến tài sản kể cả chi phí vận chuyển, di dời và các chi phí khác phát sinh (nếu có).

- Kế hoạch tổ chức đấu giá:

+ Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: kể từ ngày 25/7/2022 đến 16 giờ 00 phút, ngày 26/7/2022 (trong giờ hành chính) tại nơi tài sản tọa lạc;

+ Thời gian địa điểm xem giấy tờ quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản: từ ngày 25/7/2022 đến 16 giờ 00 phút, ngày 26/7/2022 (trong giờ hành chính) tại Công ty Công Lập;

+ Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên trên cơ sở từ giá khởi điểm;

+ Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nhận phiếu trả giá: kể từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến 16 giờ 00 phút, ngày 26/7/2022 (trong giờ hành chính) tại Công ty Công Lập;

+ Điều kiện và Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp nộp hồ sơ tại Công ty Công Lập hoặc có ủy quyền (Trong giờ hành chính) và không thuộc đối tượng qui định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

+ Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ

+ Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 20% so với giá khởi điểm;

  + Thời gian nộp tiền đặt trước: Người đăng ký phải nộp khoản tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Công Lập trong thời hạn 03 (Ba) ngày làm việc, trước ngày mở cuộc đấu giá cụ thể: từ ngày 26/7/2022 đến 16 giờ 00 phút ngày 28/7/2022. Khoản tiền đặt trước của khách hàng đăng ký đủ điều kiện tham gia đấu giá phải “báo có” trong tài khoản của Công ty Công Lập chậm nhất là đến 16 giờ 00 phút ngày 28/7/2022. (Tổ chức đấu giá tài sản và người tham gia đấu giá có thể thỏa thuận thời hạn nộp tiền nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá).

+ Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: ngày 29/7/2022, dự kiến vào lúc: 08 giờ 00 phút tại: Công ty Công Lập; địa chỉ: số 29, đường số 8, Khu dân cư Hiệp Thành 3, Khu 7, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

          - Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Công Lập; địa chỉ: số 29, đường số 8, Khu dân cư Hiệp Thành 3, Khu 7, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

          - Điện thoại/Fax: 0274-3818801; 0989.724.725(Thanh).

 


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng