Thông báo đấu giá ngày 15.02.2022

- Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng đối với khu đất diện tích 870,7m2 (Gồm: 300m2 đất ở tại đô thị; 570,7m2 đất cây lâu năm (trong đó có 41,6m2 thuộc hành lang an toàn đường thủy). Hiện tại khu đất không có đường đi) và một số tài sản trên đất gồm: 01 nhà cấp 4 diện tích 81,4m2; 01 mái che tạm diện tích 26,3m2; 01 chồi tạm diện tích 21m2; 01 giếng khoan và 01 máy bơm; 01 điện kế chính; 19 cây cau khoảng 40 năm tuổi; 02 cây Sa kê khoảng 5 năm tuổi; 01 cây Sam bô chê (hồng sim) khoảng 40 năm tuổi. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 402, tờ bản đồ số 4 (tờ gốc B1), tọa lạc tại khu phố Bình Thuận, phường Bình Nhâm, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. 

*Giá khởi điểm: 11.760.000.000 đồng (Mười một tỷ, bảy trăm sáu mươi triệu đồng). Giá bán chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Người mua trúng đấu giá chịu trách nhiệm nộp tất cả các khoản thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận Quyền sở hữu, Quyền sử dụng tài sản (Trừ thuế thu nhập).


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng