TB NGAY 29.02.2024 Vụ Lê Thị Thu Giàu. THA TDM

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

(Lần 5)

- Căn cứ Quy chế cuộc Đấu giá Tài sản (Vụ: Lê Thị Thu Giàu Lần 5) số 81/QC-CL ngày 29/02/2024 của Công ty Đấu giá Hợp danh Công Lập;

- Người có Tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Dầu Một; Địa chỉ: Phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

- Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Công Lập; địa chỉ: số 29, đường số 8, Khu dân cư Hiệp Thành 3, Khu 7, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (gọi tắt: Công ty Công Lập).

- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đối với khu đất có diện tích 89,6m2 (Đất ở tại đô thị) và một số tài sản trên đất như sau: 01 căn nhà cấp 4 (Nhà chưa được cấp sở hữu) diện tích 58,6m2; 01 cái đồng hồ điện kế; 01 cái đồng hồ nước. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 242, tờ bản đồ số 40, tọa lạc tại phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. (Chi tiết tài sản trên tại Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 10/8/2023 của Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Thủ Dầu Một; Mảnh trích lục địa chính do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố Thủ Dầu Một lập ngày 05/6/2023 và Chứng thư thẩm định giá số 142/2023/TDM-CT ngày 08/9/2023 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá và dịch vụ tài chính Thủ Dầu Một).

- Nguồn gốc tài sản, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng và tình trạng pháp lý của tài sản:

+ Bản án số 75/2021/DS-ST ngày 21/12/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Thủ Dầu Một; Bản án số 150/2022/DS-ST ngày 12/7/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương;

+ Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 1358/QĐ-CCTHADS ngày 04/8/2022 của Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Thủ Dầu Một;

+ Quyết định về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số 43/QĐ-CCTHADS ngày 14/7/2023 của Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Thủ Dầu Một;

+ Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 10/8/2023 của Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Thủ Dầu Một;

+ Mảnh trích lục địa chính do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố Thủ Dầu Một lập ngày 05/6/2023;

+ Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS 006772, số vào sổ cấp GCN: CS09058 do Uỷ ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một cấp ngày 21/11/2019 cho bà Lê Thị Thu Giàu.

+ Chứng thư thẩm định giá số 142/2023/TDM-CT ngày 08/9/2023 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá và dịch vụ tài chính Thủ Dầu Một;

+ Quyết định về việc giảm giá tài sản (lần 04) số 42/QĐ-CCTHADS ngày 26/02/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Dầu Một;

+ Công văn số 445/CCTHADS ngày 28/02/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Dầu Một V/v yêu cầu bán đấu giá tài sản Vụ Lê Thị Thu Giàu (lần 5).

*Kế hoạch tổ chức đấu giá:

- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: từ ngày 28/03/2024 đến 16 giờ 00 phút, ngày 01/04/2024 (trong giờ hành chính) tại nơi tài sản tọa lạc;

- Thời gian địa điểm xem giấy tờ quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản: từ ngày 28/03/2024 đến 16 giờ 00 phút, ngày 01/04/2024 (trong giờ hành chính) tại Công ty Công Lập;

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận hồ sơ tham gia đấu giá: kể từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến 16 giờ 00 phút, ngày 01/04/2024 (trong giờ hành chính) tại Công ty Công Lập;

- Giá khởi điểm: 1.586.468.688 đồng (Một tỷ năm trăm tám mươi sáu triệu bốn trăm sáu mươi tám ngàn sáu trăm tám mươi tám đồng). Giá bán chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Người mua trúng đấu giá chịu trách nhiệm nộp tất cả các khoản thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận Quyền sở hữu, Quyền sử dụng tài sản trúng đấu giá (Trừ thuế thu nhập cá nhân). Đồng thời người mua trúng đấu giá tự chịu trách nhiệm liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để làm thủ cấp xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu quyền sử dụng đối với tài sản mua trúng đấu giá.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 20% so với giá khởi điểm;

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Người đăng ký phải nộp khoản tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty Công Lập trong thời hạn 03 (Ba) ngày làm việc, trước ngày mở cuộc đấu giá cụ thể: từ ngày 01/04/2024 và đến 16 giờ 00 phút ngày 03/04/2024. Khoản tiền đặt trước của khách hàng đăng ký đủ điều kiện tham gia đấu giá phải “báo có” trong tài khoản của Công ty Công Lập chậm nhất là đến 16 giờ 00 phút ngày 03/04/2024. (Tổ chức đấu giá tài sản và người tham gia đấu giá có thể thỏa thuận thời hạn nộp tiền nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá).

- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

+ Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: kể từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến 16 giờ 00 phút, ngày 01/04/2024 (trong giờ hành chính) tại Công ty Công Lập; địa chỉ: số 29, đường số 8, Khu dân cư Hiệp Thành 3, Khu 7, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

+ Điều kiện và Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá hoặc Người được ủy quyền phải trực tiếp nộp hồ sơ cho Công ty Công Lập (Trong giờ hành chính) và không thuộc đối tượng qui định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: ngày 04/04/2024, dự kiến vào lúc: 08 giờ 00 phút tại: Công ty Công Lập; địa chỉ: số 29, đường số 8, Khu dân cư Hiệp Thành 3, Khu 7, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

- Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; theo phương thức trả giá lên;

- Thời điểm nhận lại (Chuộc) tài sản: Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 (một) ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá;

- Tổ chức, cá nhân, có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên hệ và nộp hồ sơ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Công Lập; địa chỉ: số 29, đường số 8, Khu dân cư Hiệp Thành 3, Khu 7, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

- Điện thoại/Fax: 0274-3818801.


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng