Thông báo ngày 09.12.2022

- Tài sản đấu giá của ông Nguyễn Văn Phương và Nguyễn Thị Nga được Chi cục Thi hành án Dân sư thành phố Thủ Dầu Một đưa ra đấu giá là: Quyền sử dụng đối với khu đất có diện tích 82m2 (đất ở tại đô thị) và một số tài sản gắn liền với đất gồm: 01 căn nhà cấp 4 (nhà xây dựng không phép) diện tích 41,3m2 (căn nhà có 1 phần xây dựng lấn đất công có diện tích 4,9m2); Sân bê tông diện tích 20,3m2; 01 giếng đóng; 01 đồng hồ điện kế (Khu đất không có lối vào; Đối với phần công trình xây dựng trên đất, Người mua trúng đấu giá chịu trách nhiệm liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xin tồn tại công trình hoặc chịu trách nhiệm tháo dỡ và chịu mọi chi phí tháo dỡ trước khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản mà mình trúng đấu giá). Toàn bộ tài sản thuộc thửa đất số 1039, tờ bản đồ địa chính số 16 (tờ bản đồ địa chính số mới 16-5), tọa lạc tại phường Tân An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.(Chi tiết toàn bộ tài sản trên tại Chứng thư thẩm định giá số 101/2022/BDV-CT ngày 14/11/2022 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá Bình Dương).

*Giá khởi điểm: 399.515.000 đồng (Ba trăm chín mươi chín triệu, năm trăm mười lăm ngàn đồng). Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Người mua trúng đấu giá chịu trách nhiệm nộp tất cả các khoản thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận Quyền sở hữu, Quyền sử dụng tài sản kể cả khoản thuế, phí liên quan đến việc chuyển nhượng mà theo quy định của pháp luật chủ sử dụng đất phải nộp (Trừ thuế thu nhập cá nhân). Đồng thời người mua trúng đấu giá tự chịu trách nhiệm liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để làm thủ cấp xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu quyền sử dụng đối với tài sản mua trúng đấu giá.

- Giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá:

+ Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương số 94/2014/QĐST-DS ngày 25/8/2014 của Tòa án nhân dân thành phố Thủ Dầu Một; Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương số 92/2015/QĐST-DS ngày 05/8/2015 của Tòa án nhân dân thành phố Thủ Dầu Một và Thông báo sửa chữa, bổ sung quyết định số 07/TB-TA ngày 10/8/2015 của Tòa án nhân dân thành phố Thủ Dầu Một;

+ Quyết định thi hành án chủ động số 150/QĐ-CCTHA ngày 10/10/2014 và số 132/QĐ-CCTHA ngày 07/10/2015 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Thủ Dầu Một; 

+ Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số 376/QĐ-CCTHA ngày 29/10/2014số 3152/QĐ-CCTHADS ngày 27/8/2015 của Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Thủ Dầu Một;

+ Quyết định về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số 30/QĐ-CCTHADS ngày 06/6/2019 của Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Thủ Dầu Một;

+ Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 14/6/2019 của Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Thủ Dầu Một;

+ Biên bản về việc khảo sát tài sản ngày 22/9/2022 của Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Thủ Dầu Một;

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H11931 do UBND thị xã (nay là thành phố) Thủ Dầu Một cấp ngày 04/4/2006 cấp cho ông Nguyễn Văn Phương;

+ Mảnh trích lục địa chính có đo đạc chỉnh lý số -2019 do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố Thủ Dầu Một lập và được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương duyệt ngày 18/3/2019;

+ Chứng thư thẩm định giá số 101/2022/BDV-CT ngày 14/11/2022 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá Bình Dương;

  

- Kế hoạch tổ chức đấu giá:

+ Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: từ ngày 05/01/2023 đến 16 giờ 00 phút, ngày 09/01/2023(trong giờ hành chính) tại nơi tài sản tọa lạc;

+ Thời gian địa điểm xem giấy tờ quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản: từ ngày 05/01/2023 đến 16 giờ 00 phút, ngày 09/01/2023(trong giờ hành chính) tại Công ty Công Lập;

+ Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên trên cơ sở từ giá khởi điểm;

+ Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nhận phiếu trả giá: kể từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến 16 giờ 00 phút, ngày 09/01/2023 (trong giờ hành chính) tại Công ty Công Lập;

+ Điều kiện và Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ và nộp phiếu trả giá tại Công ty Công Lập hoặc có ủy quyền (Trong giờ hành chính) và không thuộc đối tượng qui định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

+ Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ.

+ Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 20% so với giá khởi điểm;

+ Thời gian nộp tiền đặt trước: Người đăng ký phải nộp khoản tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Công Lập trong thời hạn 03 (Ba) ngày làm việc, trước ngày mở cuộc đấu giá cụ thể: từ ngày 09/01/2023 đến 16 giờ 00 phút ngày 11/01/2023. Khoản tiền đặt trước của khách hàng đăng ký đủ điều kiện tham gia đấu giá phải “báo có” trong tài khoản của Công ty Công Lập chậm nhất là đến 16 giờ 00 phút ngày 11/01/2023. (Tổ chức đấu giá tài sản và người tham gia đấu giá có thể thỏa thuận thời hạn nộp tiền nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá).

+ Thời điểm nhận lại (Chuộc) tài sản: Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc;

+ Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: ngày 12/01/2023, dự kiến vào lúc: 08 giờ 00 phút tại: Công ty Công Lập; địa chỉ: số 29, đường số 8, Khu dân cư Hiệp Thành 3, Khu 7, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

- Mọi chi tiết xin liên hệ:  Công ty Đấu giá Hợp danh Công Lập; địa chỉ: số 29, đường số 8, Khu dân cư Hiệp Thành 3, Khu 7, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

- Điện thoại/Fax: 0274-3818801; 0989.724.725(Thanh).


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng