TB DAU GIA VU NGUYEN THI PHU NGAN. THA THU DAU MOT.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

- Căn cứ Quy chế cuộc Đấu giá Tài sản (Vụ: Nguyễn Thị Phu Ngân – Lần 4) số 95/QC-CL ngày 18/4/2023 của Công ty Đấu giá Hợp danh Công Lập;

- Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Công Lập; địa chỉ: số 29, đường số 8, Khu dân cư Hiệp Thành 3, Khu 7, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (gọi tắt: Công ty Công Lập).

- Người có Tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Thủ Dầu Một; Địa chỉ: phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

- Tài sản đấu giá của Nguyễn Thị Phu Ngân được Chi cục Thi hành án Dân sư thành phố Thủ Dầu Một đưa ra đấu giá là: Quyền sử dụng đối với khu đất có diện tích 100m2 (Trong đó có: 85m2 đất ở tại đô thị; 15m2 đất trồng cây lâu năm) và một số tài sản gắn liền với đất gồm: 01 căn nhà cấp 4 diện tích 100,4m2 (nhà xây dựng không phép, có 32,8m2 nằm ngoài giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) Mái che diện tích 21,2m2; 01 cái đồng hồ điện kế;  01 cái đồng hồ nước (Đối với phần công trình xây dựng trên đất xây dựng không phép, nằm ngoài giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nằm trên đất trồng cây lâu năm, Người mua trúng đấu giá chịu trách nhiệm liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xin tồn tại công trình hoặc chịu trách nhiệm tháo dỡ và chịu mọi chi phí tháo dỡ trước khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản mà mình trúng đấu giá). Toàn bộ tài sản thuộc thửa đất số 1195, số tờ bản đồ 06-1 (số tờ bản đồ mới 061), tọa lạc tại phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.(Chi tiết toàn bộ tài sản trên tại Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 25/11/2022 của Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Thủ Dầu Một và Chứng thư thẩm định giá số 203 BĐS/2022/CT.ĐA ngày 09/12/2022 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đông Á).

*Giá khởi điểm: 3.269.056.670 đồng (Ba tỷ, hai trăm sáu mươi chín triệu, không trăm năm mươi sáu ngàn, sáu trăm bảy mươi đồng). Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Người mua trúng đấu giá chịu trách nhiệm nộp tất cả các khoản thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận Quyền sở hữu, Quyền sử dụng tài sản (Trừ thuế thu nhập cá nhân). Đồng thời người mua trúng đấu giá tự chịu trách nhiệm liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để làm thủ cấp xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu quyền sử dụng đối với tài sản mua trúng đấu giá.

- Giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá:

+ Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương số 12/2022/QĐST-DS ngày 05/5/2022 của Tòa án nhân dân thành phố Thủ Dầu Một;

Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số 907/QĐ-CCTHA ngày 13/5/2022 của Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Thủ Dầu Một;

+ Quyết định về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số 71/QĐ-CCTHADS ngày 19/7/2022 của Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Thủ Dầu Một;

+ Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 25/11/2022 của Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Thủ Dầu Một;

+ Biên bản về việc giải quyết việc thi hành án ngày 12/12/2022 và ngày 16/12/2022 của Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Thủ Dầu Một;

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CO 188533, số vào sổ cấp GCN: CS10875 do UBND thành phố Thủ Dầu Một cấp ngày 12/7/2018, đăng ký biên động ngày 11/9/2018;

+ Mảnh trích lục địa chính có đo đạc chỉnh lý do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố Thủ Dầu Một lập ngày 10/11/2022;

+ Chứng thư thẩm định giá số 203 BĐS/2022/CT.ĐA ngày 09/12/2022 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đông Á. Quyết định về việc giảm giá tài sản (lần 03) số 13/QĐ-CCTHADS ngày 14/4/2023 của Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Thủ Dầu Một.

  

- Kế hoạch tổ chức đấu giá:

+ Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: từ ngày 11/5/2023 đến ngày 15/5/2023 (trong giờ hành chính) tại nơi tài sản tọa lạc;

+ Thời gian địa điểm xem giấy tờ quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản: từ ngày 11/5/2023 đến ngày 15/5/2023 (trong giờ hành chính) tại Công ty Công Lập;

+ Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên trên cơ sở từ giá khởi điểm;

+ Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nhận phiếu trả giá: kể từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến 16 giờ 00 phút, ngày 15/5/2023 (trong giờ hành chính) tại Công ty Công Lập;

+ Điều kiện và Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ và nộp phiếu trả giá tại Công ty Công Lập hoặc có ủy quyền (Trong giờ hành chính) và không thuộc đối tượng qui định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

+ Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

+ Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 20% so với giá khởi điểm;

   + Thời gian nộp tiền đặt trước: Người đăng ký phải nộp khoản tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Công Lập trong thời hạn 03 (Ba) ngày làm việc, trước ngày mở cuộc đấu giá cụ thể: từ ngày 15/5/2023 đến 16 giờ 00 phút ngày 17/5/2023. Khoản tiền đặt trước của khách hàng đăng ký đủ điều kiện tham gia đấu giá phải “báo có” trong tài khoản của Công ty Công Lập chậm nhất là đến 16 giờ 00 phút ngày 17/5/2023. (Tổ chức đấu giá tài sản và người tham gia đấu giá có thể thỏa thuận thời hạn nộp tiền nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá).

+ Thời điểm nhận lại (Chuộc) tài sản: Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc;

+ Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: ngày 18/5/2023, dự kiến vào lúc: 08 giờ 00 phút tại: Công ty Công Lập; địa chỉ: số 29, đường số 8, Khu dân cư Hiệp Thành 3, Khu 7, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

            - Mọi chi tiết xin liên hệ:  Công ty Đấu giá Hợp danh Công Lập; địa chỉ: số 29, đường số 8, Khu dân cư Hiệp Thành 3, Khu 7, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

            - Điện thoại/Fax: 0274-3818801; 0989.724.725 (Thanh).


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng