Thông báo đấu giá ngày 13.12.2022

- Tài sản đấu giá của ông Nguyễn Văn Hải được Chi cục Thi hành án Dân sư thành phố Thủ Dầu Một đưa ra đấu giá là: Quyền sử dụng đối với khu đất có diện tích 313,2 m2 (Đất ở tại đô thị) và một số tài sản gắn liền với đất gồm: 01 căn nhà cấp 4 diện tích 216,7m2; 01 cái Giếng khoan; 01 cái Đồng hồ điện kế; cửa rào. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 161, tờ bản đồ số 32, tọa lạc tại phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. (Chi tiết toàn bộ tài sản trên tại Biên bản kê biên, xử lý tài sản ngày 27/10/2022 của Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Thủ Dầu Một lập và Bản trích lục địa chính do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố Thủ Dầu Một lập ngày 21/9/2022).

*Giá khởi điểm: 5.044.692.000 đồng (Năm tỷ, không trăm bốn mươi bốn triệu, sáu trăm chín mươi hai ngàn đồng). Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Người mua trúng đấu giá chịu trách nhiệm nộp tất cả các khoản thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận Quyền sở hữu, Quyền sử dụng tài sản kể cả khoản thuế, phí liên quan đến việc chuyển nhượng mà theo quy định của pháp luật chủ sử dụng đất phải nộp (Kể cả thuế thu nhập cá nhân). Đồng thời người mua trúng đấu giá tự chịu trách nhiệm liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để làm thủ cấp xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu quyền sử dụng đối với tài sản mua trúng đấu giá.

- Giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá:

+ Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương số 05/2021/QĐST-DS ngày 18/3/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Thủ Dầu Một;

+ Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số 237/QĐ-CCTHADS ngày 23/112021 của Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Thủ Dầu Một;

+ Quyết định về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số 02/QĐ-CCTHADS ngày 13/10/2022 của Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Thủ Dầu Một;

+ Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 27/10/2022 của Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Thủ Dầu Một;

+ Bản trích đo địa chính của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố Thủ Dầu Một lập ngày 21/9/2022;

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất: H00141 do UBND huyện Bến Cát (nay là thành phố Thủ Dầu Một) cấp ngày 05/4/2006 cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Đực;

+ Biên bản về việc giao bảo quản tài sản ngày 27/10/2022 của Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Thủ Dầu Một;

+ Biên bản về việc thỏa thuận về giá tài sản kê biên ngày 27/10/2022 của Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Thủ Dầu Một;

+ Quyết định giảm giá tài sản (lần 01) số 03/QĐ-CCTHADS ngày 13/12/2022 của Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Thủ Dầu Một.

- Kế hoạch tổ chức đấu giá:

+ Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: từ ngày 05/01/2023 đến 16 giờ 00 phút, ngày 09/01/2023 (trong giờ hành chính) tại nơi tài sản tọa lạc;

+ Thời gian địa điểm xem giấy tờ quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản: từ ngày 05/01/2023 đến 16 giờ 00 phút, ngày 09/01/2023 (trong giờ hành chính) tại Công ty Công Lập;

+ Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên trên cơ sở từ giá khởi điểm;

+ Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nhận phiếu trả giá: kể từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến 16 giờ 00 phút, ngày 09/01/2023 (trong giờ hành chính) tại Công ty Công Lập;

+ Điều kiện và Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ và nộp phiếu trả giá tại Công ty Công Lập hoặc có ủy quyền (Trong giờ hành chính) và không thuộc đối tượng qui định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

+ Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

+ Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 20% so với giá khởi điểm;

   + Thời gian nộp tiền đặt trước: Người đăng ký phải nộp khoản tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Công Lập trong thời hạn 03 (Ba) ngày làm việc, trước ngày mở cuộc đấu giá cụ thể: từ ngày 09/01/2023 đến 16 giờ 00 phút ngày 11/01/2023. Khoản tiền đặt trước của khách hàng đăng ký đủ điều kiện tham gia đấu giá phải “báo có” trong tài khoản của Công ty Công Lập chậm nhất là đến 16 giờ 00 phút ngày 11/01/2023. (Tổ chức đấu giá tài sản và người tham gia đấu giá có thể thỏa thuận thời hạn nộp tiền nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá).

+ Thời điểm nhận lại (Chuộc) tài sản: Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc;

+ Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: ngày 12/01/2023, dự kiến vào lúc: 08 giờ 00 phút tại: Công ty Công Lập; địa chỉ: số 29, đường số 8, Khu dân cư Hiệp Thành 3, Khu 7, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

            - Mọi chi tiết xin liên hệ:  Công ty Đấu giá Hợp danh Công Lập; địa chỉ: số 29, đường số 8, Khu dân cư Hiệp Thành 3, Khu 7, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

            - Điện thoại/Fax: 0274-3818801; 0989.724.725(Thanh).


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng