Thông báo đấu giá ngày 15.12.2022

- Tài sản đấu giá là: các khung sắt hàng rào cũ, khung cổng, khung sắt vách kính trống đồng, cửa cổng, các vách ngăn, khung nhôm của Bảo tàng tỉnh Bình Dương được phép thanh lý, cụ thể như sau:

STT

Hạng mục

Đvt

Số lượng

1

Hàng rào

Cái

125

2

Cổng lớn

Cái

1

3

Cổng nhỏ

Cái

1

4

Motor điện

Cái

1

5

Sắt khung trống đồng

Kg

800

6

Cửa Nhôm kính

Cái

13

         - Toàn bộ tài sản trên được để tại Khu di tích Nhà tù Phú Lợi, địa chỉ đường 1 tháng 12, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương.

            *Giá khởi điểm: 35.525.000 đồng (Ba mươi lăm triệu, năm trăm hai mươi lăm ngàn đồng). Người mua trúng đấu giá chịu chi phí tháo dỡ, di dời, vận chuyển ...

- Giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá:

+ Quyết định số 113/QĐ-BT ngày 01/11/2022 của Bảo Tàng tỉnh Bình Dương về việc thanh lý các khung sắt hàng rào cũ, khung cổng, khung sắt vách kính trống đồng, cửa cổng, các vách ngăn, khung nhôm của Bảo tàng tỉnh Bình Dương;

+ Quyết định số 114/QĐ-BT ngày 07/11/2022 của Bảo Tàng tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt giá khởi điểm thanh lý các khung sắt hàng rào cũ, khung cổng, khung sắt vách kính trống đồng, cửa cổng, các vách ngăn, khung nhôm của Bảo tàng tỉnh Bình Dương;

+ Thông báo số 31/TB-BT ngày 15/11/2022 của Bảo tàng tỉnh Bình Dương về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản;

+ Quyết định số 33/QĐ-BT ngày 28/11/2022 của Bảo tàng tỉnh Bình Dương về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản;

+ Công văn số 123/BT-HCTH ngày 15/12/2022 của Bảo Tàng tỉnh Bình Dương về việc tổ chức đấu giá tài sản các khung sắt hàng rào cũ, khung cổng, khung sắt vách kính trống đồng, cửa cổng, các vách ngăn, khung nhôm của Bào tàng tỉnh Bình Dương.

-Kế hoạch tổ chức đấu giá:

+Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 29/12/2022 đến ngày 03/01/2023 (trong giờ hành chính) tại nơi tài sản tọa lạc;

+Thời gian địa điểm xem giấy tờ quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản: Từ ngày 29/12/2022 đến ngày 03/01/2023  (trong giờ hành chính) tại Công ty Công Lập;

+Hình thức, phương thức đấu giá: bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên trên cơ sở từ giá khởi điểm;

+Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nhận phiếu trả giá: kể từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 16 giờ 00 phút, ngày 03/01/2023 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Công Lập;

+Điều kiện và Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp nộp hồ sơ tại Công ty Công Lập hoặc có ủy quyền (Trong giờ hành chính) và không thuộc đối tượng qui định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

+Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ;

+Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 20% so với giá khởi điểm;

+Thời hạn nộp tiền đặt trước: từ ngày 03/01/2023 đến 16 giờ 00 phút ngày 05/01/2023. Người đăng ký tham gia đấu giá tự sắp xếp thời gian để nộp tiền. Khoản tiền đặt trước của khách hàng đăng ký đủ điều kiện tham gia đấu giá phải “báo có” trong tài khoản của Công ty Công Lập chậm nhất là đến 16 giờ 00 phút, ngày 05/01/2023. (Tổ chức đấu giá tài sản và người tham gia đấu giá có thể thỏa thuận thời hạn nộp tiền nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá).

+Thời điểm nhận lại tài sản: Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc;

+Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: ngày 06/01/2023, dự kiến vào lúc: 08 giờ 00 phút tại: Công ty Công Lập; địa chỉ: số 29, đường số 8, Khu dân cư Hiệp Thành 3, Khu 7, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

+Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Công Lập; địa chỉ: số 29, đường số 8, Khu dân cư Hiệp Thành 3, Khu 7, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

+Điện thoại/Fax: 0274-3818801; 0989.724.725 (Thanh).


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng