Thông báo ngày 7.2.2022

-Tài sản đấu giá: của bà Nguyễn Thị Hồng Phượngông Lê Trọng Thu được Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Bình Dương đưa ra đấu giá để thu hồi trả nợ cho Ngân hàng gồm 02 Quyền sử dụng đất cụ thể như sau:

1. Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CD 842872, số vào sổ cấp GCN: CS 00343/CN do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước cấp ngày 20/10/2016, cập nhật chỉnh lý chuyển nhượng cho ông Lê Trọng Thu và bà Nguyễn Thị Hồng Phượng ngày 16/10/2017 có đặc điểm như sau:

 • Thửa đất số 360;
 • Tờ bản đồ số: 11;
 • Địa chỉ thửa đất: Thôn Tân Phước, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước;
 • Diện tích: 779m2 (Bảy trăm bảy mươi chín mét vuông);
 • Hình thức sử dụng: Đất ở tại nông thôn: 150m2; Đất trồng cây lâu năm: 629m2
 • Thời hạn sử dụng: Đất ở tại nông thôn: Lâu dài; Đất trồng cây lâu năm đến ngày 31/5/2041;
 • Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất 150m2; Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất: 629m2
 • Những hạn chế đối với quyền sử dụng đất (nếu có): không;

2. Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BE 688014, số vào sổ cấp GCN: CH00532/TC do UBND huyện Bù Gia Mập (nay là Phú Riềng) cấp ngày 03/10/2011, chỉnh lý ngày 08/4/2013, cập nhật chỉnh lý chuyển nhượng cho ông Lê Trọng Thu và bà Nguyễn Thị Hồng Phượng ngày 16/10/2017 có đạc điểm như sau:

 • Thửa đất số: 199;
 • Tờ bản đồ số: 11;
 • Địa chỉ thửa đất: Thôn Tân Phước, xã Bù Nho, huyện Bù Nho (nay là huyện Phú Riềng), tỉnh Bình Phước;
 • Diện tích: 5.094m2 (Năm nghìn không trăm chín mươi bốn mét vuông);
 • Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng;
 • Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị: 200m2; Đất trồng cây lâu năm:  4.894m2

- Thời hạn sư dụng: Đất ở tại nông thôn: Lâu dài; Đất trồng cây lâu năm đến ngày 31/5/2041;

- Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền SDĐ: 200m2; Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền SDĐ: 4.894m2

 • Những hạn chế đối với quyền sử dụng đất (nếu có): không.

Cùng toàn bộ các tài sản gắn liền với 02 Quyền sử dụng đất nêu trên. (lần 4).

*Giá khởi điểm: 6.765.630.300 đồng (Sáu tỷ, bảy trăm sáu mươi lăm triệu, sáu trăm ba mươi ngàn, ba trăm đồng). Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Người mua trúng đấu giá chịu trách nhiệm nộp tất cả các khoản thuế, phí (phí công chứng hợp đồng mua bán, đo vẽ…) và lệ phí liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng kể cả thuế thu nhập cá nhân.


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng