TB SO 36 NGAY 07.3.2023. THA THU DAU MOT. VAN HUNG + THI BONG

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

- Căn cứ Quy chế cuộc Đấu giá Tài sản (Vụ: Nguyễn Minh Hùng + Nguyễn Thị Bông – Lần 3) số 49/QC-CL ngày 07/3/2023 của Công ty Đấu giá Hợp danh Công Lập;

- Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Công Lập; địa chỉ: số 29, đường số 8, KDC Hiệp Thành 3, khu 7, P. Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương (gọi tắt: Công ty Công Lập).

- Người có Tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Thủ Dầu Một; Địa chỉ: phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

- Tài sản đấu giá của ông Nguyễn Văn Hùng và bà Nguyễn Thị Bông được Chi cục Thi hành án Dân sư thành phố Thủ Dầu Một đưa ra đấu giá là: Quyền sử dụng đối với khu đất có diện tích 123,3 m2 (Đất ở tại đô thị) và một số tài sản gắn liền với đất gồm: 01 căn nhà cấp 4 diện tích 103,9m2; Mái che diện tích 19,4m2; Sân diện tích 19,4m2; 01 cái Đồng hồ điện kế; 01 cái đồng nước. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 184 (số thửa mới 654), tờ bản đồ số 33, tọa lạc tại phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. (Chi tiết toàn bộ tài sản trên tại Chứng thư thẩm định giá số 209 BĐS/2022/CT.ĐA ngày 16/11/2022 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đông Á).

*Giá khởi điểm: 5.543.391.001 đồng (Năm tỷ, năm trăm bốn mươi ba triệu, ba trăm chín mươi mốt ngàn, không trăm lẻ một đồng). Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Người mua trúng đấu giá chịu trách nhiệm nộp tất cả các khoản thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận Quyền sở hữu, Quyền sử dụng tài sản (Trừ thuế thu nhập cá nhân). Đồng thời người mua trúng đấu giá tự chịu trách nhiệm liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để làm thủ cấp xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu quyền sử dụng đối với tài sản mua trúng đấu giá.

- Giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá:

+ Bản án số 15/2019/KDTM-ST ngày 18/11/2019của Tòa án nhân dân thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương; Quyết định số 02/2019/QĐ-SCBSBA ngày 20/11/2019 của Tòa án nhân dân thị xã Bến Cát về việc sửa chữa, bổ sung bản án sơ thẩm; Trích lục số 393/2019/TL-KDTM ngày 19/12/2019 của Tòa án nhân dân thị xã Bến Cát về việc trích lục bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm;

+ Quyết định thi hành án chủ động số 1087/QĐ-CCTHADS ngày 22/4/2020 của Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Thủ Dầu Một;

+ Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số 1088/QĐ-CCTHADS ngày 22/4/2020 của Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Thủ Dầu Một;

+ Quyết định số 03/QĐ-CCTHADS ngày 17/10/2022 của Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Thủ Dầu Một về việc sửa đổi, bổ dung quyết định về thi hành án;

+ Quyết định về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản thi hành án số 89/QĐ-CCTHADS ngày 26/9/2022 của Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Thủ Dầu Một;

+ Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 13/10/2022 của Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Thủ Dầu Một;

+ Mảnh trích đo địa chính có đo đạc chỉnh lý số 137-2021 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố Thủ Dầu Một lập ngày 04/102022;

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số  vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất H03058 do UBND thị xã (nay là thành phố) Thủ Dầu Một cấp ngày 09/5/2005, Đăng ký biến động ngày 12/5/2008;

+ Chứng thư thẩm định giá số 209 BĐS/2022/CT.ĐA ngày 16/11/2022 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đông Á; Quyết định về việc giảm giá tài sản (lần 02) số 09/QĐ-CCTHADS ngày 06/3/2023 của Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Thủ Dầu Một;

- Kế hoạch tổ chức đấu giá:

+ Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: từ ngày 30/3/2023 đến ngày 03/4/2023 (trong giờ hành chính) tại nơi tài sản tọa lạc;

+ Thời gian địa điểm xem giấy tờ quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản: từ ngày 30/3/2023 đến ngày 03/4/2023 (trong giờ hành chính) tại Công ty Công Lập;

+ Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên trên cơ sở từ giá khởi điểm;

+ Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nhận phiếu trả giá: kể từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến 16 giờ 00 phút, ngày 03/4/2023 (trong giờ hành chính) tại Công ty Công Lập;

+ Điều kiện và Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ và nộp phiếu trả giá tại Công ty Công Lập hoặc có ủy quyền (Trong giờ hành chính) và không thuộc đối tượng qui định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

+ Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

+ Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 20% so với giá khởi điểm;

   + Thời gian nộp tiền đặt trước: Người đăng ký phải nộp khoản tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Công Lập trong thời hạn 03 (Ba) ngày làm việc, trước ngày mở cuộc đấu giá cụ thể: từ ngày 03/4/2023 đến 16 giờ 00 phút ngày 05/4/2023. Khoản tiền đặt trước của khách hàng đăng ký đủ điều kiện tham gia đấu giá phải “báo có” trong tài khoản của Công ty Công Lập chậm nhất là đến 16 giờ 00 phút ngày 05/4/2023. (Tổ chức đấu giá tài sản và người tham gia đấu giá có thể thỏa thuận thời hạn nộp tiền nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá).

+ Thời điểm nhận lại (Chuộc) tài sản: Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc;

+ Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: ngày 06/4/2023, dự kiến vào lúc: 08 giờ 00 phút tại: Công ty Công Lập; địa chỉ: số 29, đường số 8, Khu dân cư Hiệp Thành 3, Khu 7, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

            - Mọi chi tiết xin liên hệ:  Công ty Đấu giá Hợp danh Công Lập; địa chỉ: số 29, đường số 8, Khu dân cư Hiệp Thành 3, Khu 7, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

            - Điện thoại/Fax: 0274-3818801; 0989.724.725(Thanh).


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng