TB NGAY 29.02.2024 VU Phạm Văn Thẳng. LAN 11.THA TDM

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

(Lần 11)

- Căn cứ Quy chế cuộc Đấu giá Tài sản (Vụ: Phạm Văn Thẳng Lần 11) số 82/QC-CL ngày 29/02/2024 của Công ty Đấu giá Hợp danh Công Lập;

- Người có Tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Dầu Một; Địa chỉ: Phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

- Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Công Lập; địa chỉ: số 29, đường số 8, Khu dân cư Hiệp Thành 3, Khu 7, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (gọi tắt: Công ty Công Lập).

- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đối với khu đất có diện tích 809,3m2 (Trong đó có: 60m2 đất ở tại đô thị và 749,3m2 đất trồng cây lâu năm) và một số tài sản gắn liền với đất gồm: Nhà ở 2 tầng diện tích xây dựng 83,5m2 (Tổng diện tích sàn 168,8m2; nhà xây dựng vượt diện tích đất ở 23,5m2); 1 Cổng rào 2 cánh bằng sắt diện tích 9m2; Mái che bằng tole, cột sắt diện tích 13,6m2; Mái che bằng tole, cột sắt diện tích 44,6m2; 01 Đồng hồ nước; 01 Đồng hồ điện; 02 cây Cóc trên 10 năm tuổi; 08 cây Mít trên 5 năm tuổi; 02 cây Dừa trên 6 năm tuổi; 01 cây Lộc vừng trên 6 năm tuổi (Đối với phần công trình xây dựng vượt diện tích đất ở thì Người mua trúng đấu giá có trách nhiệm liên hệ với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xin tồn tại công trình xây dựng hoặc chịu trách nhiệm tháo dỡ và chịu mọi chi phí phát sinh liên quan đến việc tháo dỡ, khi cơ quan nhà nước có yêu cầu trước khi làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản trúng đấu giá). Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 198, tờ bản đồ số 35, tọa lạc tại phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. (Chi tiết tài sản trên tại Chứng thư Thẩm định giá số 28/2023/TDM-CT ngày 14/3/2023 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Thủ Dầu Một).

- Nguồn gốc tài sản, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng và tình trạng pháp lý của tài sản:

+  Bản án số 110/2020/DS-ST ngày 30/9/2020 Tòa án nhân dân thành phố Thủ Dầu Một; Bản án số 136/2021/DS-PT ngày 26/5/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương;

+ Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 82/QĐ-CCTHADS ngày 19/10/2021; số 86/QĐ-CCTHADS và số 90/QĐ-CCTHADS cùng ngày 25/10/2021; số 92/QĐ-CCTHADS và số 93/QĐ-CCTHADS cùng ngày 01/11/2021; số 748/QĐ-CCTHADS ngày 01/4/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Dầu Một;

+ Quyết định về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số 09/QĐ-CCTHADS ngày 17/11/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Dầu Một;

+ Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 23/02/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Dầu Một;

+ Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và Tài sản khác gắn liền với đất số CO 040070, số vào sổ cấp GCN: CS10934 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 02/8/2018; Đăng ký biến động năm 2019;

+ Mảnh trích lục địa chính có đo đạc chỉnh lý số …-2022 do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Thủ Dầu Một duyệt ngày 22/06/2022;

h) Chứng thư thẩm định giá số 28/2023/TDM-CT ngày 14/3/2023 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Thủ Dầu Một;

+ Quyết định về việc giảm giá tài sản (lần 10) số 44/QĐ-CCTHADS ngày 28/02/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Dầu Một;

+ Công văn số 446/CCTHADS ngày 28/02/2024 của Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Thủ Dầu Một về việc yêu cầu bán đấu giá tài sản Vụ Phạm Văn Thẳng.

*Kế hoạch tổ chức đấu giá:

- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: từ ngày 28/03/2024 đến 16 giờ 00 phút, ngày 01/04/2024 (trong giờ hành chính) tại nơi tài sản tọa lạc;

- Thời gian địa điểm xem giấy tờ quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản: từ ngày 28/03/2024 đến 16 giờ 00 phút, ngày 01/04/2024 (trong giờ hành chính) tại Công ty Công Lập;

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận hồ sơ tham gia đấu giá: kể từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến 16 giờ 00 phút, ngày 01/04/2024 (trong giờ hành chính) tại Công ty Công Lập;

- Giá khởi điểm: 10.488.681.447 đồng (Mười tỷ bốn trăm tám mươi tám triệu sáu trăm tám mươi mốt ngàn bốn trăm bốn mươi bảy đồng). Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Người mua trúng đấu giá chịu trách nhiệm nộp tất cả các khoản thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận Quyền sở hữu, Quyền sử dụng tài sản (Trừ thuế thu nhập cá nhân). Đồng thời người mua trúng đấu giá tự chịu trách nhiệm liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để làm thủ cấp xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu quyền sử dụng đối với tài sản mua trúng đấu giá.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 20% so với giá khởi điểm;

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Người đăng ký phải nộp khoản tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty Công Lập trong thời hạn 03 (Ba) ngày làm việc, trước ngày mở cuộc đấu giá cụ thể: từ ngày 01/04/2024 và đến 16 giờ 00 phút ngày 03/04/2024. Khoản tiền đặt trước của khách hàng đăng ký đủ điều kiện tham gia đấu giá phải “báo có” trong tài khoản của Công ty Công Lập chậm nhất là đến 16 giờ 00 phút ngày 03/04/2024. (Tổ chức đấu giá tài sản và người tham gia đấu giá có thể thỏa thuận thời hạn nộp tiền nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá).

- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

+ Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: kể từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến 16 giờ 00 phút, ngày 01/04/2024 (trong giờ hành chính) tại Công ty Công Lập; địa chỉ: số 29, đường số 8, Khu dân cư Hiệp Thành 3, Khu 7, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

+ Điều kiện và Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá hoặc Người được ủy quyền phải trực tiếp nộp hồ sơ cho Công ty Công Lập (Trong giờ hành chính) và không thuộc đối tượng qui định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: ngày 04/04/2024, dự kiến vào lúc: 08 giờ 00 phút tại: Công ty Công Lập; địa chỉ: số 29, đường số 8, Khu dân cư Hiệp Thành 3, Khu 7, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

- Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; theo phương thức trả giá lên;

- Thời điểm nhận lại (Chuộc) tài sản: Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 (một) ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá;

- Tổ chức, cá nhân, có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên hệ và nộp hồ sơ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Công Lập; địa chỉ: số 29, đường số 8, Khu dân cư Hiệp Thành 3, Khu 7, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

- Điện thoại/Fax: 0274-3818801.


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng