TB NGAY 22.02.2024 VU Nguyễn Văn Long - Võ Thị Ngọc Lệ. LAN 5.THA BEN CAT

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

(Lần 5)

- Căn cứ Quy chế cuộc Đấu giá Tài sản (Vụ: Nguyễn Văn Long - Võ Thị Ngọc Lệ Lần 5) số 73/QC-CL ngày 22/02/2024 của Công ty Đấu giá Hợp danh Công Lập;

- Người có Tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Bến Cát; Địa chỉ: Phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

- Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Công Lập; địa chỉ: số 29, đường số 8, Khu dân cư Hiệp Thành 3, Khu 7, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (gọi tắt: Công ty Công Lập).

- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đối với khu đất có diện tích 556,7m2 đất trồng cây lâu năm (Trong đó có 92,3m2 đất trồng cây câu năm thuộc hành an toàn đường bộ) và một số tài sản gắn liền với đất cụ thể: Mái che trước diện tích 32m2; Nhà chính diện tích 150m2; Nhà tạm diện tích 82,46m2; Mái che bên hông diện tích 56,93m2; Tường rào số 1 diện tích 81,90m2; Tường rào số 2 diện tích 30,52m2; 10 căn nhà trọ diện tích 201,11m2; Nhà vệ sinh giữa nhà chính và nhà trọ diện tích 3,24m2; 01 cái Bồn nước Inox 2.000 lít; 01 cái máy điện bơm nước (motor 02 ngựa); 01 cái đồng hồ điện kế (Đối với phần Công trình xây dựng nằm trên đất trồng cây lâu năm Người mua trúng đấu giá có trách nhiệm liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xin tồn tại công trình xây dựng trên đất nếu được cho phép hoặc chịu trách nhiệm tháo dỡ và chịu mọi chi phí tháo dỡ khi nhà nước có yêu cầu trước khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu quyền sử dụng tài sản trúng đấu giá). Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 15, tờ bản đồ số 02, tọa lạc tại Khu phố An Lợi, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. (Chi tiết toàn bộ tài sản nêu trên tại Mảnh trích lục địa chính có đo đạc chỉnh lý số 18-2023 do Chi nhánh Văn phòng đăng ký Đất đai thị xã Bến Cát lập ngày 10/8/2023, tại Biên bản kê biên, xử lý tài sản (vụ Nguyễn Văn Long, Võ Thị Ngọc Lệ - Ngân hàng TMCP Sài Gòn –Hà Nội (SHB)) ngày 13/9/2023 của Chi cục Thi hành án Dân sự thị xã Bến Cát và tại Chứng thư Thẩm định giá số VC 94/2023/BĐS-LAHA ngày 18/9/2023 của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ Tư vấn Đầu tư và Thẩm định giá LAHA).

- Nguồn gốc tài sản, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng và tình trạng pháp lý của tài sản:

+ Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 33/2023/QĐST-DS ngày 25/4/2023 của Tòa án nhân dân thị xã Bến Cát;

+ Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số 1555/QĐ-CCTHADS ngày 01/6/2023 của Chi cục Thi hành án Dân sự thị xã Bến Cát;

+ Quyết định thi hành án chủ động số 1556/QĐ-CCTHADS ngày 01/6/2023 của Chi cục Thi hành án Dân sự thị xã Bến Cát;

+ Quyết định kê biên, xử lý tài sản số 62/QĐ-CCTHADS ngày 16/8/2023 của Chi cục Thi hành án Dân sự thị xã Bến Cát;

+ Thông báo về việc cưỡng chế thi hành án số 434/TB-THADS ngày 05/9/2023 của Chi cục Thi hành án Dân sự thị xã Bến Cát;

+ Biên bản kê biên, xử lý tài sản (vụ Nguyễn Văn Long, Võ Thị Ngọc Lệ - Ngân hàng TMCP Sài Gòn –Hà Nội (SHB)) ngày 13/9/2023 của Chi cục Thi hành án Dân sự thị xã Bến Cát;

+ Mảnh trích lục địa chính có đo đạc chỉnh lý số 18-2023 do Chi nhánh Văn phòng đăng ký Đất đai thị xã Bến Cát lập ngày 10/8/2023;

+ Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AC 310017, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất H00189 do Ủy ban nhân dân huyện (nay là thị xã) Bến Cát cấp cho ông Nguyễn Văn Long ngày 12/7/2005.

+ Chứng thư Thẩm định giá số VC 94/2023/BĐS-LAHA ngày 18/9/2023 của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ Tư vấn Đầu tư và Thẩm định giá LAHA;

+ Biên bản thỏa thuận thi hành án ngày 13/9/2023 của Chi cục Thi hành án Dân sự thị xã Bến Cát;

+ Quyết định về việc giảm giá tài sản (lần 04) số 36/QĐ-CCTHADS ngày 21/02/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Bến Cát;

+ Công văn số 125/CCTHADS ngày 21/02/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Bến Cát về việc đề nghị tiếp tục thực hiện hợp đồng bán đấu giá tài sản

*Kế hoạch tổ chức đấu giá:

- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: từ ngày 14/03/2024 đến 16 giờ 00 phút, ngày 18/03/2024 (trong giờ hành chính) tại nơi tài sản tọa lạc;

- Thời gian địa điểm xem giấy tờ quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản: từ ngày 14/03/2024 đến 16 giờ 00 phút, ngày 18/03/2024 (trong giờ hành chính) tại Công ty Công Lập;

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận hồ sơ tham gia đấu giá: kể từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến 16 giờ 00 phút, ngày 18/03/2024 (trong giờ hành chính) tại Công ty Công Lập;

- Giá khởi điểm: 7.213.966.356 đồng (Bảy tỷ hai trăm mười ba triệu chín trăm sáu mươi sáu ngàn ba trăm năm mươi sáu đồng). Giá bán tài sản trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Người mua trúng đấu giá chịu trách nhiệm nộp tất cả các khoản thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận Quyền sở hữu, Quyền sử dụng tài sản (Trừ thuế thu nhập cá nhân). Đồng thời người mua trúng đấu giá tự chịu trách nhiệm liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để làm thủ cấp xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu quyền sử dụng đối với tài sản mua trúng đấu giá.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 20% so với giá khởi điểm;

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Người đăng ký phải nộp khoản tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty Công Lập trong thời hạn 03 (Ba) ngày làm việc, trước ngày mở cuộc đấu giá cụ thể: từ ngày 18/03/2024 và đến 16 giờ 00 phút ngày 20/03/2024. Khoản tiền đặt trước của khách hàng đăng ký đủ điều kiện tham gia đấu giá phải “báo có” trong tài khoản của Công ty Công Lập chậm nhất là đến 16 giờ 00 phút ngày 20/03/2024. (Tổ chức đấu giá tài sản và người tham gia đấu giá có thể thỏa thuận thời hạn nộp tiền nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá).

- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

+ Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: kể từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến 16 giờ 00 phút, ngày 18/03/2024 (trong giờ hành chính) tại Công ty Công Lập; địa chỉ: số 29, đường số 8, Khu dân cư Hiệp Thành 3, Khu 7, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

+ Điều kiện và Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá hoặc Người được ủy quyền phải trực tiếp nộp hồ sơ cho Công ty Công Lập (Trong giờ hành chính) và không thuộc đối tượng qui định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: ngày 21/03/2024, dự kiến vào lúc: 08 giờ 00 phút tại: Công ty Công Lập; địa chỉ: số 29, đường số 8, Khu dân cư Hiệp Thành 3, Khu 7, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

- Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; theo phương thức trả giá lên;

- Thời điểm nhận lại (Chuộc) tài sản: Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 (một) ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá;

- Tổ chức, cá nhân, có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên hệ và nộp hồ sơ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Công Lập; địa chỉ: số 29, đường số 8, Khu dân cư Hiệp Thành 3, Khu 7, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

- Điện thoại/Fax: 0274-3818801.


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng