TB NGAY 23.3.2023. VU PHAM VAN THANG. THA THU DAU MOT

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                               CÔNG LẬP                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          ­          ­­­          

                    Số: 50/TB-CL                                            Thủ Dầu Một, ngày 23 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

- Căn cứ Quy chế cuộc Đấu giá Tài sản (Vụ: Phạm Văn Thẳng – Lần 1) số 69/QC-CL ngày 23/3/2023 của Công ty Đấu giá Hợp danh Công Lập;

- Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Công Lập; địa chỉ: số 29, đường số 8, KDC Hiệp Thành 3, khu 7, P. Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương (gọi tắt: Công ty Công Lập).

- Người có Tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Thủ Dầu Một; Địa chỉ: phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

- Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng đối với khu đất có diện tích 809,3m2 (Trong đó có: 60m2 đất ở tại đô thị và 749,3m2 đất trồng cây lâu năm) và một số tài sản gắn liền với đất gồm: Nhà ở 2 tầng diện tích xây dựng 83,5m2 (Tổng diện tích sàn 168,8m2; nhà xây dựng vượt diện tích đất ở 23,5m2); 1 Cổng rào 2 cánh bằng sắt diện tích 9m2; Mái che bằng tole, cột sắt diện tích 13,6m2; Mái che bằng tole, cột sắt diện tích 44,6m2; 01 Đồng hồ nước; 01 Đồng hồ điện; 02 cây Cóc trên 10 năm tuổi; 08 cây Mít trên 5 năm tuổi; 02 cây Dừa trên 6 năm tuổi; 01 cây Lộc vừng trên 6 năm tuổi (Đối với phần công trình xây dựng vượt diện tích đất ở thì Người mua trúng đấu giá có trách nhiệm liên hệ với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xin tồn tại công trình xây dựng hoặc chịu trách nhiệm tháo dỡ và chịu mọi chi phí phát sinh liên quan đến việc tháo dỡ, khi cơ quan nhà nước có yêu cầu trước khi làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản trúng đấu giá). Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 198, tờ bản đồ số 35, tọa lạc tại phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. (Chi tiết tài sản trên tại Chứng thư Thẩm định giá số 28/2023/TDM-CT ngày 14/3/2023 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Thủ Dầu Một).

*Giá khởi điểm: 21.691.681.000 đồng (Hai mươi mốt tỷ, sáu trăm chín mươi mốt triệu, sáu trăm tám mươi mốt ngàn đồng). Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Người mua trúng đấu giá chịu trách nhiệm nộp tất cả các khoản thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận Quyền sở hữu, Quyền sử dụng tài sản (Trừ thuế thu nhập cá nhân). Đồng thời người mua trúng đấu giá tự chịu trách nhiệm liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để làm thủ cấp xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu quyền sử dụng đối với tài sản mua trúng đấu giá.

- Giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá:

+ Bản án số 110/2020/DS-ST ngày 30/9/2020 Tòa án nhân dân thành phố Thủ Dầu Một; Bản án số 136/2021/DS-PT ngày 26/5/2021  của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương;

+ Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 82/QĐ-CCTHADS ngày 19/10/2021; số 86/QĐ-CCTHADS và số 90/QĐ-CCTHADS cùng ngày 25/10/2021; số 92/QĐ-CCTHADS và số 93/QĐ-CCTHADS cùng ngày 01/11/2021; số 748/QĐ-CCTHADS ngày 01/4/2022 của Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Thủ Dầu Một;

+ Quyết định về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số 09/QĐ-CCTHADS ngày 17/11/2022 của Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Thủ Dầu Một;

+ Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 23/02/2023 của Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Thủ Dầu Một;

+ Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và Tài sản khác gắn liền với đất số CO 040070, số vào sổ cấp GCN: CS10934 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 02/8/2018; Đăng ký biến động năm 2019;

+ Mảnh trích lục địa chính có đo đạc chỉnh lý số …-2022 do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Thủ Dầu Một duyệt ngày 22/06/2022;

+ Chứng thư thẩm định giá số 28/2023/TDM-CT ngày 14/3/2023 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Thủ Dầu Một;

- Kế hoạch tổ chức đấu giá:

+ Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: từ ngày 13/4/2023đến 16 giờ 00 phút, ngày 17/4/2023 (trong giờ hành chính) tại nơi tài sản tọa lạc;

+ Thời gian địa điểm xem giấy tờ quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản: từ ngày 13/4/2023đến 16 giờ 00 phút, ngày 17/4/2023 (trong giờ hành chính) tại Công ty Công Lập;

+ Hình thức, phương thức đấu giá: bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên trên cơ sở từ giá khởi điểm;

+ Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nhận phiếu trả giá: kể từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 16 giờ 00 phút, ngày 17/4/2023 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Công Lập;

+ Điều kiện và Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ tại Công ty Công Lập hoặc có ủy quyền (Trong giờ hành chính) và không thuộc đối tượng qui định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

+ Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ;

+ Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 20% so với giá khởi điểm;

+ Thời hạn nộp tiền đặt trước: từ ngày 17/4/2023 đến 16 giờ 00 phút ngày 19/4/2023. Người đăng ký tham gia đấu giá tự sắp xếp thời gian để nộp tiền. Khoản tiền đặt trước của khách hàng đăng ký đủ điều kiện tham gia đấu giá phải “báo có” trong tài khoản của Công ty Công Lập chậm nhất là đến 16 giờ 00 phút, ngày 19/4/2023. (Tổ chức đấu giá tài sản và người tham gia đấu giá có thể thỏa thuận thời hạn nộp tiền nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá).

+ Thời điểm nhận lại tài sản: Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc;

+ Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: ngày 20/4/2023, dự kiến vào lúc: 08 giờ 00 phút tại: Công ty Công Lập; địa chỉ: số 29, đường số 8, Khu dân cư Hiệp Thành 3, Khu 7, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

+ Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Công Lập; địa chỉ: số 29, đường số 8, Khu dân cư Hiệp Thành 3, Khu 7, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

+ Điện thoại/Fax: 0274-3818801; 0989.724.725 (Thanh).


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng