TB NGAY 29.02.2024 VU Nguyễn Minh Hùng + Nguyễn Thị Bông. LAN 11.THA TDM

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

(Lần 11)

- Căn cứ Quy chế cuộc Đấu giá Tài sản (Vụ: Nguyễn Minh Hùng + Nguyễn Thị Bông Lần 11) số 83/QC-CL ngày 29/02/2024 của Công ty Đấu giá Hợp danh Công Lập;

- Người có Tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Dầu Một; Địa chỉ: Phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

- Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Công Lập; địa chỉ: số 29, đường số 8, Khu dân cư Hiệp Thành 3, Khu 7, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (gọi tắt: Công ty Công Lập).

- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đối với khu đất có diện tích 123,3 m2 (Đất ở tại đô thị) và một số tài sản gắn liền với đất gồm: 01 căn nhà cấp 4 diện tích 103,9m2; Mái che diện tích 19,4m2; Sân diện tích 19,4m2; 01 cái Đồng hồ điện kế; 01 cái đồng nước. Toàn bộ tài sản trên thuộc thửa đất số 184 (số thửa mới 654), tờ bản đồ số 33, tọa lạc tại phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. (Chi tiết toàn bộ tài sản trên tại Chứng thư thẩm định giá số 209 BĐS/2022/CT.ĐA ngày 16/11/2022 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đông Á).

- Nguồn gốc tài sản, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng và tình trạng pháp lý của tài sản:

+ Bản án số 15/2019/KDTM-ST ngày 18/11/2019của Tòa án nhân dân thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương; Quyết định số 02/2019/QĐ-SCBSBA ngày 20/11/2019 của Tòa án nhân dân thị xã Bến Cát về việc sửa chữa, bổ sung bản án sơ thẩm; Trích lục số 393/2019/TL-KDTM ngày 19/12/2019 của Tòa án nhân dân thị xã Bến Cát về việc trích lục bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm;

+ Quyết định thi hành án chủ động số 1087/QĐ-CCTHADS ngày 22/4/2020 của Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Thủ Dầu Một;

+ Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số 1088/QĐ-CCTHADS ngày 22/4/2020 của Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Thủ Dầu Một;

+ Quyết định số 03/QĐ-CCTHADS ngày 17/10/2022 của Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Thủ Dầu Một về việc sửa đổi, bổ dung quyết định về thi hành án;

+ Quyết định về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản thi hành án số 89/QĐ-CCTHADS ngày 26/9/2022 của Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Thủ Dầu Một;

+ Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 13/10/2022 của Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Thủ Dầu Một;

+ Mảnh trích đo địa chính có đo đạc chỉnh lý số 137-2021 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố Thủ Dầu Một lập ngày 04/102022;

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất H03058 do UBND thị xã (nay là thành phố) Thủ Dầu Một cấp ngày 09/5/2005, Đăng ký biến động ngày 12/5/2008;

+ Chứng thư thẩm định giá số 209 BĐS/2022/CT.ĐA ngày 16/11/2022 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đông Á;

+ Quyết định về việc giảm giá tài sản (lần 10) số 43/QĐ-CCTHADS ngày 28/02/2024 của Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Thủ Dầu Một;

+ Công văn số 447/CCTHADS ngày 28/02/2024 của Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Thủ Dầu Một về việc yêu cầu tiếp tục bán đấu giá tài sản Vụ Nguyễn Minh Hùng, Nguyễn Thị Bông.

*Kế hoạch tổ chức đấu giá:

- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: từ ngày 28/03/2024 đến 16 giờ 00 phút, ngày 01/04/2024 (trong giờ hành chính) tại nơi tài sản tọa lạc;

- Thời gian địa điểm xem giấy tờ quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản: từ ngày 28/03/2024 đến 16 giờ 00 phút, ngày 01/04/2024 (trong giờ hành chính) tại Công ty Công Lập;

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận hồ sơ tham gia đấu giá: kể từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến 16 giờ 00 phút, ngày 01/04/2024 (trong giờ hành chính) tại Công ty Công Lập;

- Giá khởi điểm: 3.101.980.769 đồng (Ba tỷ một trăm lẻ một triệu chín trăm tám mươi ngàn bảy trăm sáu mươi chín đồng). Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Người mua trúng đấu giá chịu trách nhiệm nộp tất cả các khoản thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận Quyền sở hữu, Quyền sử dụng tài sản (Trừ thuế thu nhập cá nhân). Đồng thời người mua trúng đấu giá tự chịu trách nhiệm liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để làm thủ tục cấp xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu quyền sử dụng đối với tài sản mua trúng đấu giá.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 20% so với giá khởi điểm;

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Người đăng ký phải nộp khoản tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty Công Lập trong thời hạn 03 (Ba) ngày làm việc, trước ngày mở cuộc đấu giá cụ thể: từ ngày 01/04/2024 và đến 16 giờ 00 phút ngày 03/04/2024. Khoản tiền đặt trước của khách hàng đăng ký đủ điều kiện tham gia đấu giá phải “báo có” trong tài khoản của Công ty Công Lập chậm nhất là đến 16 giờ 00 phút ngày 03/04/2024. (Tổ chức đấu giá tài sản và người tham gia đấu giá có thể thỏa thuận thời hạn nộp tiền nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá).

- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

+ Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: kể từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến 16 giờ 00 phút, ngày 01/04/2024 (trong giờ hành chính) tại Công ty Công Lập; địa chỉ: số 29, đường số 8, Khu dân cư Hiệp Thành 3, Khu 7, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

+ Điều kiện và Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá hoặc Người được ủy quyền phải trực tiếp nộp hồ sơ cho Công ty Công Lập (Trong giờ hành chính) và không thuộc đối tượng qui định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: ngày 04/04/2024, dự kiến vào lúc: 08 giờ 00 phút tại: Công ty Công Lập; địa chỉ: số 29, đường số 8, Khu dân cư Hiệp Thành 3, Khu 7, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

- Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; theo phương thức trả giá lên;

- Thời điểm nhận lại (Chuộc) tài sản: Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 (một) ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá;

- Tổ chức, cá nhân, có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên hệ và nộp hồ sơ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Công Lập; địa chỉ: số 29, đường số 8, Khu dân cư Hiệp Thành 3, Khu 7, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

- Điện thoại/Fax: 0274-3818801.


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng